TÍN NGƯỠNG Á CHÂU

Nguyễn Khắc Tiến Tùng

biên tập và xuất bản

Willhelm-Busch-Straße 24, Tel.(0341)600 38 11, E-mail: tientungnguyen@compuserve.de
D 4357 Leipzig, Germany

 

 

Nghị Luận; Biên Khảo; Nghiên Cứu Tôn Giáo:

 

* Ư nghĩa ngày lễ Phật Đản (Tỳ khưu Thích Chân Tuệ)

* Nepal - Ḥa b́nh trong tầm tay (Huyền Diệu)

* Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo: Tam giáo không rời ḷng người (HT Tuyên Hóa)

* Confucianism, Taoism, and Buddhism are Connected to the Mind (Rev. Tuyên Hóa)

* Giới thiệu Học viện Quốc tế Henry-Martyn (Nguyễn Khắc Tiến Tùng - Leipzig, Đức)

* Les Trois Trésors "Tam Bửu" (Giáo sư Lạp Chúc Nguyễn Huy - Quebec, Gia Nă Đại)

* Nhân chứng Jehova (TNAC)

* Bộ mặt chiến tranh đă thay đổi (Nhân chứng Jehova)

* Chấm dứt chiến tranh (Nhân chứng Jehova)

* An tịnh và minh sát (Tỳ kheo ni Ayya Khema, Đức - Bản dịch của Diệu Đạo)

* Mấy nét tâm lư của người tín đồ Cao Đài (Lê Anh Dũng)

* Giáo dục tuổi trẻ Việt Nam ngày nay tại hải ngoại (Thượng tọa Thích Như Điển)

* Cao-Dai, a way to harmony Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm (Redlands, CA, Hoa Kỳ)

* Reincarnation Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm (Redlands, CA, Hoa Kỳ)

* Caodaism: A Brief History and Philosophy Christopher Hartney (Sydney, Australia)

* Bàn về cái đẹp Bác Sĩ Nguyễn Văn Thọ (Westminster, CA, Hoa Kỳ)

* T́m hiểu tôn giáo Ba'Ha'i - Giáo sư Tiến Sĩ Holger Preissler và Nguyễn Khắc Tiến Tùng (Leipzig, Đức)

* Phật Giáo Ḥa Hảo - Sergei Blagov & Nguyễn Huỳnh Mai (Moskau, Nga và Santa Fe Springs, CA, Hoa Kỳ)

Asia-Religion.net