Taøi lieäu

CHÍNH SÁCH CỦA CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM VỚI PHẬT GIÁO H̉A HẢO

Tiến sĩ Sergei Blagov và

Nguyễn Huỳnh Mai

Trong ṿng hơn hai thập niên vừa qua nhà cầm quyền CSVN đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam nói chung, và tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo nói riêng. Đây là một thí dụ điển h́nh cho sự bất chấp công lư, vi phạm nhân quyền trầm trọng của hàng ngàn vụ án dưới chế độ CSVN mà ít khi thế giới bên ngoài có cơ hội được biết đến.

Trước hết chúng tôi xin nói qua về tôn giáo Phật Giáo Ḥa Hảo. Phật Giáo Ḥa Hảo đă được Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng năm 1939 tại làng Ḥa Hảo, tỉnh An Giang, miền Nam Việt Nam với giáo lư Tứ Ân dạy tín đồ bổn phận của ḿnh đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, phụng sự tổ quốc, đặt ḷng tin vào tôn giáo và hy sinh cho đồng bào và nhân loại. Đức Huỳnh Giáo Chủ nhấn mạnh vào sự cải tiến, canh tân và dạy tín đồ bỏ dị đoan mê tín, những nghi lễ rườm rà và giản dị hóa sự thờ cúng.

Hơn lúc nào hết, tư tưởng phụng sự xă hội và Tổ quốc đă thu hút mọi từng lớp xă hội Miền Nam Việt Nam thời bấy giờ, khi người Việt đang đau khổ dưới sự cai trị hà khắc của nhà cầm quyền Pháp. Kết quả là chỉ trong hai năm số tín đồ đă gia tăng đến hơn 2 triệu người - và con số vẫn tiếp tục gia tăng cho đến nay.

Trong suốt chiều dài lịch sử của tôn giáo PGHH, tín đồ đă luôn luôn bị đàn áp, bắt bớ và tù đày bởi v́ nhiều chính quyền, đặc biệt là Cộng sản, đă xem ḷng tin tưởng mănh liệt của tín đồ vào giáo lư của Đức Thầy là mối đe dọa cho quyền hành của họ.

Vào năm 1946, Việt Minh (danh xưng của CS thời bấy giờ) yêu cầu sự cộng tác của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong nỗ lực chống Pháp. Việt Minh đă mời Đức Huỳnh Giáo Chủ đến một cuộc họp của tổ chức gọi là Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ để giải quyết sự bất đồng giữa Phật Giáo Ḥa Hảo và Cộng sản Việt Minh. Năm 1947, tin tưởng vào thiện chí của họ, Đức Huỳnh Giáo Chủ đă đến họp tại Đốc Vàng (tỉnh Long Xuyên), và bị Cộng sản âm mưu ám hại và vắng mặt kể từ đó.

Để hiểu PGHH trong xă hội Việt Nam, chúng tôi cần nhấn mạnh rằng Phật Giáo Ḥa Hảo không phải là một giáo phái riêng biệt. Hay nói một cách khác hơn, Phật Giáo Ḥa Hảo không tách rời Phật Giáo trong việc áp dụng những tín điều, giáo lư của Đức Phật. PGHH bao gồm những lời dạy của Đức Phật được truyền bá tại Việt Nam suốt 2000 năm qua. Đức Huỳnh Giáo Chủ đă giản dị hóa cho phù hợp với hoàn cảnh và thời gian lúc bấy giờ tại Việt Nam để chúng sanh dễ hiểu mà tu hiền. Ḥa Hảo là tên của một ngôi làng tại miền Tây Nam Việt, nơi sinh trưởng của Đức Huỳnh Giáo Chủ và cũng là nơi Ngài đă khai sáng đạo Phật Giáo Ḥa Hảo. Danh từ Ḥa Hảo có nghĩa là An B́nh và Ḥa Đồng, một triết thuyết Ḥa Hợp Tốt Đẹp.

Phật Giáo Ḥa Hảo đóng một vai tṛ rất quan trọng tại Việt Nam về xă hội cũng như kinh tế. Phật Giáo Ḥa Hảo không chỉ đơn thuần là một tôn giáo, mà c̣n là một tổ chức dân sinh với trên 4 triệu tín đồ mà phần lớn sinh sống tại miền đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Miền Nam. Trên 80% nông dân sinh sống tại vùng nầy là tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo, do đó họ đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và an sinh xă hội cho Miền Nam Việt Nam.

Tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo tuân hành lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng việc không xây cất nhiều chùa chiền, và thay vào đó họ thiết lập các Hội quán để điều hành công việc giáo hội, thành lập các trung tâm Từ Thiện để giúp đỡ những người nghèo khó, cung cấp thức ăn chay miễn phí, thuốc thang và tiền bạc cho những bịnh nhân nghèo khó tại các bịnh viện, hay cấp quan tài miễn phí khi gia đ́nh nào có thân nhân qua đời mà không đủ tiền mua. Ở những vùng mà tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo chiếm đa số th́ tỉ lệ ly dị, băng đảng, hút xách và tội ác rất thấp. Con cái nghe lời cha mẹ và giá trị gia đ́nh rất cao (Những tệ trạng xă hội ở những vùng này rất thắp đă được các nhà nghiên cứu ghi nhận trong thời chiến tranh, và ngay cả trong những bài của những nhà nghiên cứu Cộng sản). Hai tỉnh đông tín đồ PGHH (An Giang và Châu Đốc) đă sản xuất nhiều nông phẩm nhất và nơi có hệ thống giáo dục và y tế tốt nhất tại Việt Nam. Những cư dân trong vùng này cũng đă tự xây dựng hệ thống điện và nước rất tốt mà không cần nhiều đến sự giúp đỡ của chính quyền trung ương.

GIAI ĐOẠN 1975-1999

I- CSVN chủ trương xóa bỏ Tổ Đ́nh PGHH và giải tán Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo:

Sau 1975, CSVN đă kiểm soát các hoạt động của Ban Phụng Tự Tổ Đ́nh và bác bỏ Nội Quy của Tổ Đ́nh do Đức Bà Lê Thị Nhậm, thân mẫu của Đức Thầy kư ngày 3-7-1962.

Vào 7 giờ sáng ngày 31-7—1975, CSVN tập trung 1500 tín đồ PGHH tại sân cờ ngay trung tâm thị trấn Thốt Nốt tỉnh An Giang, lên án gắt gao, bôi nhọ, miệt thị các vị lănh đạo PGHH mà họ đă bắt giữ, rồi đọc thông cáo “giải tán tức khắc các Ban trị sự, các Ban Chấp Hành Dân Xă Đảng, các Ban phổ thông giáo lư, các pḥng độc giảng, các tổ chức Bảo An, các đoàn thanh niên, phụ nữ PGHH vv.”

Có khoảng 36.500 trị sự viên, 2.700 cán bộ phổ thông giáo lư và 6000 độc giảng viên bị cấm chỉ hoạt động hoàn toàn hoặc bị bắt bớ giam cầm theo dơi chặt chẽ.

CSVN đă ép buộc đại diện Tổ Đ́nh phải kư tên trong bản thông cáo giải tán Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH và họ đă chiếm tất cả tài sản của Tổ Đ́nh với mục đích cắt hết nguồn tài trợ để Tổ Đ́nh không có phương tiện hoạt động.

II-CSVN tịch thu tài sản của Tổ Đ́nh và Giáo Hội Trung Ương PGHH:

CSVN đă tịch thu tất cả tài sản của Tổ Đ́nh như nhà máy xay lúa Hiệp Ḥa ở chợ Mỹ Lương (Đường Tắt) thuộc xă Ḥa Hảo, Thánh Địa hiện là xă Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Bắc Năng Gù tại xă B́nh Mỹ, Châu Đốc, nơi đưa khách qua Cái Đầm, thuộc xă Ḥa Hảo, Thánh Địa. Thư viện thành văn pḥng Ủy Ban xă Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Cứu Tế Viện thành Văn Pḥng Mặt Trận Tổ Quốc, nay là sở giaó dục của Huyện.

Con số tổng quát các cơ sở của Giáo Hội bị bị tịch thu là 28 tu viện, chùa, Trung Tâm Phổ Thông Giáo Lư, 468 Độc Giảng Đường, 452 Hội Quán, 2876 văn pḥng Hội Quán Tỉnh, quận, xă và ấp.

CS đă đập phá, san bằng Đài Chiến Sĩ PGHH và xây ngân hàng lên trên. Hành Hương Lữ Viện của Tổ Đ́nh bị trưng dụng thành văn pḥng Công an, và từ 1988 CS san bằng nơi này rồi cất kho bạc và mở văn pḥng Chi Cục Thuế. Tất cả 3 trạm cơm miễn phí tại Thánh Địa PGHH đều bị đập phá để xây kho lương thực

Các cơ sở của Giáo hội và Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng sau đây đă bị CSVN trưng dụng: Trụ sở Trung Ương GHPGHH trở hành văn pḥng Huyện Ủy; Độc giảng đường tại ấp Long Quới B, xă Long Phú, huyện Tân Châu, An Giang, nơi phát hành kinh giảng giáo lư, CSVN biến thành nhà bảo sanh. Độc giảng đường tại chợ Sóc Chét, Long Kiến, tỉnh An Giang đă bị công an chiếm đoạt, cư ngụ. Ngày 21-11-1998, CSVN ra lệnh đập phá Độc giảng đường xă Mỹ Ḥa Hưng để lấy đất cất nhà. CS đập phá thành b́nh địa Độc giảng đường cao 3 tầng tại ngă ba Tấn Lễ thuộc cuối Ấp Thượng Ba xă Ḥa Hảo; tịch thu Độc giảng đường ở Ấp Trung Một, trước là văn pḥng GHPGHH, làm văn pḥng Ấp Nhân Dân Tự Quản.

Văn pḥng VNDCXHĐ trước Đ́nh Thần tại Thánh Địa bị CS trưng dụng làm Bưu Điện và tịch thu văn pḥng Trung Ương VNDCXHĐ ở Cái Đầm làm thành văn pḥng thu mua thủy hải sản xuất khẩu.

Tại Sài G̣n trụ sở Giáo Hội Trung Ương PGHH tại đường Bùi Thị Xuân cũng bị CS tịch thu và biến nơi này thành cơ sở của xí nghiệp xây lấp nhân dụng, trang trí nội thất, và làm văn pḥng thương mại, dịch vụ vi tính Minh Toàn, và có cả một pḥng đánh bi da.

CSVN cũng tịch thu 2 bệnh viện với trên 200 giường và tịch thu Viện Đại Học Ḥa Hảo tại thị xă Long Xuyên.

III-Chính Sách kiểm soát và triệt tiêu PGHH của Chánh Quyền Hà Nội:

Theo Báo Cáo của Chánh Phủ CSVN đề ngày 18-2-1979 có tựa “Ta hoàn toàn có khả năng xóa bỏ tôn giáo Ḥa Hảo”. Bản Báo Cáo có đoạn: “Đảng và chánh phủ có thể vĩnh viễn xóa bỏ đạo Ḥa Hảo trong hạn kỳ 15 năm kể từ năm 1980. Giai đoạn thứ nhất cần từ 3 đến 5 năm để đập tan hệ thống chánh trị phản động đạo Ḥa Hảo. Giai đoạn sau cần từ 8 đến 10 năm để bài trừ các tập quán mê tín dị đoan”

Ban Chấp hành Trung Ương đảng CSVN đă căn cứ vào bản báo cáo này để đưa ra bản chỉ thị ngày 16 tháng 4-1979 với tựa đề ”T́nh h́nh đạo Ḥa Hảo và chủ trương công tác của ta đối với đạo Ḥa Hảo”.

Ngay sau 1975, CSVN đă mở ngay lớp đào tạo 50 cán bộ học thuộc kinh giảng giáo lư PGHH để tóc búi lên nhằm trà trộn vào khối tín đồ để theo dơi, báo cáo với nhà cầm quyền, khiến nhiều tín đồ đă bị bắt.

CS đă ép buộc ông Phan Tấn Phát, chồng bà Bùi thị Bê phải đọc những thông cáo cấm tổ chức lễ đạo, viết tờ tự thú, ư muốn đổi Tổ Đ́nh thành Phủ Thờ, phải tuyên bố không nhận tiền cúng dường của bất cứ ai v.v.... Bị đe dọa ngày đêm và bị buộc đọc những điều sai trái với lương tâm và tôn chỉ PGHH, nên ông đă bị bệnh tâm thần trở nên cuồng trí, hiện nay ông đă mất trí nhớ.

Từ ngày nhà cầm quyền Cộng sản phổ biến thông cáo cấm tổ chức Lễ Đạo ngay sau khi cưỡng chiếm Miền Nam năm 1975, tại Thánh địa HH và ở các nơi khác tín đồ không được tổ chức bất cứ lễ đạo nào cho đến tháng 7- 1999, ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 60 năm PGHH.Vào những ngày lễ đạo, tín đồ đi đ̣ qua sông về Thánh Địa đều bị đuổi trở lại hoặc phải đóng tiền phạt được gọi là “tiền ngu”.

Kinh sách, băng giảng và h́nh ảnh đều bị cấm lưu hành. Hơn nữa, sau 1975, CSVN xuất bản quyển “Sư Thúc Ḥa Hảo” của Nguyên Hùng với nội dung bôi nhọ tôn giáo PGHH. Sau đó năm 1985, CSVN lại phát hành quyển “Ḍng Sông Thơ Ấu” của Nguyễn Quang Sáng, Phó Chủ Tịch Hội Nhà Văn VN đồng thời là Chủ Tịch Hội Nhà Văn Thành Phố Hồ Chí Minh, do nhà xuất bản Kim Đồng ở Hà Nội ấn hành, với nội dung phỉ báng Đức Huỳnh Giáo Chủ và giáo lư PGHH. Quyển này lại được chuyển thành phim “Thời Thơ Ấu” ngày 5- 10- 1994, bất kể sự công phẫn của tín đồ PGHH. Đáp lại các văn thư phản đối của tín đổ PGHH, nhà cầm quyền VN lại cho quyển này tái bản vào năm 1996.

Ngoài ra Ban Tôn Giáo tỉnh Cần Thơ phổ biến tài liệu “Người tín đồ Ḥa Hảo cần biết” để bóp méo giáo lư PGHH, với lư luận là tín đồ PGHH nên tu tại gia và sự đ̣i hỏi tái phục hoạt giáo hội là trái với nguồn gốc của Đạo và thi văn giáo lư của Đức Thầy.

GIAI ĐOẠN 1999-2001: TÍN ĐỒ PGHH BỊ GIAM CẦM KHỦNG BỐ

I- CSVN thành Lập Ban Đại Diện PGHH Quốc Doanh:

Sau 1975, rất nhiều tín đồ PGHH đă bị bắt giam, nhiều người đă chết trong tù hoặc chết v́ đau ốm kiệt lực sau khi ra khỏi tù. Trường hợp ông Phan Bá Cầm, Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng bị chết trong tù. Khi xác ông được mang về nhà th́ thân nhân phát hiện những vết bầm đen phía dưới thân người ông.

Ông Trần Hữu Duyên, cán bộ VNDCXHD bị bắt 3 lần, tổng cộng gần 20 năm tù tại Phan Đăng Lưu và Hàm Tân với tội “có mưu toan lật đổ chính quyền”, mặc dù ông đă 80 tuổi. Ông được ra khỏi tù ngày 31-8-1998 nhờ sự vận động của các vị dân cử Hoa Kỳ và các cơ quan Nhân Quyền, trong đợt thả trên 5000 tù nhân khác.

Hiện nay c̣n rất nhiều tù nhân tôn giáo và chánh trị PGHH c̣n đang bị giam cầm. Một số khác bị gài bẫy và bị bắt tại Cao Miên và bị nhốt biệt tích không tin tức, hiện chưa rơ danh tánh và t́nh trạng sức khỏe. Hầu hết là tín đồ đảng viên Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng bị mắc mưu v́ quá nhiệt t́nh với tổ quốc. Họ đă sống kham khổ trong rừng sâu nước độc suốt mấy mươi năm.

Một trường hợp bị xử tử h́nh v́ dám ra mặt chống trả chính sách của đảng muốn xóa bỏ Đạo PGHH. Ông Vơ Văn Bồi, sinh năm 1964, người xă Ḥa Lạc, huyện Phú Tân, bị nhà cầm quyền tỉnh An Giang xử án tử h́nh vào tháng 9-1998. Ông đă hoạt động từ lúc 12 tuổi cho đến ngày 11-10-1995 mới bị công an và bộ đội vây bắt. Ông Trần Đức Lương đă phê duyệt bản án tử h́nh lúc anh được 34 tuổi trong 2 phiên ṭa ngày 14-3 và 20-7- 1998.

Trái với dự đoán của CSVN là tín đồ PGHH chỉ c̣n một số ít sau 24 năm bị kềm kẹp dưới chính sách triệt tiêu PGHH, th́ hơn hai triệu tín đồ mà phần lớn là trung niên và thanh thiếu niên vẫn kiên tŕ trung thành với PGHH.

Vào đầu năm 1999, trước áp lực quốc tế và của khối đại đa số tín đồ thầm lặng muốn tổ chức Đại Lễ 60 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng PGHH, CSVN đă khẩn cấp thành lập Ban Vận Động vào ngày 26 tháng 4-1999 và đồng thời ban hành Nghị Định 26/1999 để kềm chế tôn giáo chặt chẽ hơn và cho biết không trả lại các cơ sở đă chiếm hữu. Ngay sau đó chỉ một tháng CSVN thành lập Ban Đại Diện PGHH vào ngày 25-5-1999.

Theo Quy Chế của Ban Đại Diện PGHH Quốc Doanh th́ :

- Tín đồ không được treo cờ Đạo màu đà.

- Không được tổ chức lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Ra Đi.

- Hủy bỏ danh xưng Tổ Đ́nh và thay vào đó là danh từ Phủ Thờ (Trước sự đ̣i hỏi của tín đồ PGHH, CS đă cho thượng bảng hiệu Tổ Đ́nh ngày 31- 12-1999 trước Lễ Đản Sanh Đức Thầy một ngày)

- Cắt xén Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ và bỏ hẳn phần Thi Văn không cho in lại.

- Không trả lại các cơ sở của Tổ Đ́nh, của Giáo Hội Trung Ương PGHH và của Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng.

- Không cho Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo hoạt động như trước 1975.

- Xóa bỏ địa danh Ḥa Hảo và đổi thành thị trấn Phú Mỹ.

Sau 24 năm cấm tín đồ PGHH hành đạo, vào ngày 26-5-1999, CSVN thành lập Ban Đại Diện 11 người trong đó họ đă chọn một người bà con của Tổ Đ́nh là Bùi Văn Đương, làm phó ban cho Mười Tôn, trưởng ban Đại Diện PGHH, một cán bộ CS với 45 tuổi đảng. Khi bắt đầu thực hiện giáo sự và tổ chức đại lễ 60 năm thành lập tôn giáo PGHH, Ban Đại Diện khởi xướng bằng việc xóa bỏ danh xưng Tổ Đ́nh, nơi sinh trưởng và lập Đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Ngày mồng 1 tháng 5 âm lịch, Bùi văn Đương, Phó Ban Đại Diện đem về Tổ Đ́nh một bản văn kế hoạch làm lễ 18 tháng 5 tức Đại Lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng PGHH, mà tất cả những chữ Tổ Đ́nh đều bị gạch tay và sửa lại là Phủ Thờ.

Vào 6 giờ chiều mồng 10 tháng 5 Â.L. bà Bùi Thị Bê, thân nhân Tổ Đ́nh đem bảng danh Tổ Đ́nh PGHH treo lên th́ Ban Đại Diện PGHH do Bùi Văn Đương và Nguyễn Văn Lượng ngăn cản và cho biết chánh quyền không cho treo. Việc này đă tạo nên t́nh trạng căng thẳng và gần đi đến xô xát trước cả ngàn tín đồ PGHH.

Ngày 13 tháng 5 Âm Lịch Bùi Văn Đương đưa cho đại diện Tổ Đ́nh bản kế hoạch có đóng mộc và kư tên Mười Tôn, Trưởng ban Đại Diện với nội dung chỉ cho phép làm lễ Khai Đạo tại An Ḥa Tự, nhưng không cho phép làm lễ tại Tổ Đ́nh. Đại diện Tổ Đ́nh nhất quyết làm lễ tại Tổ Đ́nh và kêu gọi đồng đạo về tham dự lễ.

Ngày 14 Â.L., Bùi Văn Đương cho biết có lệnh Tổ Đ́nh không được đăi cơm chay, không được chứa quá 50 người. Đại diện Tổ Đ́nh nhất quyết làm lễ tại Tổ Đ́nh v́ số tín đồ khắp nơi đổ về mấy trăm ngàn người.

Qua nhiều phiên họp bàn căi sôi nổi giữa Tổ Đ́nh, Mặt Trận Tôn Giáo tỉnh An Giang và Ban Đại Diện PGHH Quốc Doanh, đại diện Tổ Đ́nh nhất quyết làm lễ với lư do tín đồ về quá đông không thể mời họ đến rồi yêu cầu họ về được. Nhưng sau đó lại tranh căi sôi nổi v́ Mười Tôn và Nguyễn văn Lượng đến Tổ Đ́nh yêu cầu đổi bản phù hiệu v́ bản phù hiệu có đề “Tổ Đ́nh PGHH”.

Chiều ngày 16 Âm Lịch, Chủ tịch thị trấn Phú Mỹ Nguyễn Văn Hồng, cùng Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Mặt Trận Tôn Giáo xă đến Tổ Đ́nh mời bà Bê cùng các đại diện Tổ Đ́nh họp rồi buông lời lỗ măng tranh căi nhứt quyết thu hồi phù hiệu Tổ Đ́nh PGHH.

Vào ngày 17 tháng 5 số lượng tín đồ lên đến hàng mấy trăm ngàn và đại diện Tổ Đ́nh đă khai mạc buổi Đại Lễ trong ṿng trật tự sau nhiều ngày va chạm với Ban Đại Diện và nhà cầm quyền tại địa phương.

Ngày 18 tháng 5 ÂL tức 4-7-1999, Ban Đại Diện PGHH tổ chức Đại Lễ tại An Ḥa Tự với sự tham dự của các đại diện CSVN tại địa phương và trung ương đến từ Hà Nội.

Cũng nên nhắc lại Đại Lễ 18 tháng 5 vào tháng 7-1999, hiện tượng trên 1 triệu tín đồ PGHH đă tràn về thánh địa dự Đại Lễ đă khiến CSVN hết sức tức tối. V́ thế họ t́m đủ mọi cách để ngụy tạo những xáo trộn nhằm ngăn chận số lượng tín đồ về dự ngày lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ. Họ đến các xă ấp răn đe những chủ ghe bảo không nên chở người về Thánh Địa cũng như những chương tŕnh truyền thanh, truyền h́nh đều cổ vơ cho âm mưu nêu trên.

Đại Lễ năm 1999 tín đồ PGHH bất kể khó khăn ồ ạt tràn về Thánh Địa Ḥa Hảo dự lễ. Số gạo cung cấp cho các trại cơm trong năm 1999 là 2000 vạ. Nhưng năm 2000 số gạo đă lên đến 2275 giạ. Đặc biệt năm 2000 tín đồ về dự lễ chỉ mang gạo và thức ăn chứ không đóng góp tiền cho Ban Đại Diện PGHH Quốc Doanh.

Qua các h́nh ảnh tài liệu về buổi Đại Lễ năm 1999 tại Thánh Địa, người người chen nhau đi lễ như nêm cối. Bốn trạm cơm miễn phí với những chăo nấu thức ăn chay và những nồi cơm khổng lồ đă nấu chín hàng ngàn giạ gạo. Tín đồ đă thành lập tại chỗ nhiều ḷ để sản xuất tàu hũ. Hàng trăm nữ tín đồ đă làm mấy chục ngàn cái bánh bao. Bầu bí, dưa leo, mướp, khoai vv...đă được mang đến chất cao khỏi đầu người. C̣n ghe, tàu, xe lôi, xe Honda ôm th́ chuyên chở cho đồng đạo đi dự lễ miễn phí. Tại Châu Đốc, xe van, xe đ̣ đậu dài hàng chục cây số tại các bến bắc chở người qua sông vào Thánh Địa. Quang cảnh Miền Tây trở nên náo nhiệt chưa từng có khiến cho nhà cầm quyền địa phương không tài nào kềm hăm, kiểm soát được lượng người.

Theo tin tức từ Thánh Địa Ḥa Hảo th́ năm 2000 số lượng người về tham dự Đại Lễ tương đương với năm 1999. Được biết tinh thần tín đồ PGHH hiện nay rất cao v́ mặc dù nhà cầm quyền cộng sản đă ngăn chận từ các địa phương, và ngăn cấm đi từng đoàn trên 10 người, cũng như lên đài phát thanh kêu gọi hành lễ tại địa phương, họ cũng đă t́m mọi cách len lỏi đi riêng bằng xe đ̣, băng đồng lặn lội hẹn nhau về Tổ Đ́nh.

Đại Lễ năm 2000, nhà cầm quyền CS địa phương và Ban Đại Điện PGHH quốc doanh đă ra kế hoạch tất cả các trạm cơm đều do Ban Đại Diện quản lư với mục đích thu hoạch thực phẩm sau buổi lễ và làm cho tín đồ chán nản sẽ không về dự lễ nữa v́ không đủ chỗ vào ăn cơm. Những tín đồ tự nguyện đă từng về Thánh Địa lập thêm trạm cơm miễn phí trong các cuộc lễ trước, nay đành bó tay. Và dĩ nhiên các trạm cơm trong khuôn viên chùa An Ḥa Tự và Tổ Đ́nh không có đủ chỗ cho số lượng hàng trăm ngàn người hiện diện liên tục tại Thánh Địa vào dùng cơm chay như năm 1999.

II- Tín Đồ Phật Giáo Ḥa Hảo Bị Đàn Áp Trước và sau ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Vào Đầu Năm 2000

Vào ngày 16-12-1999 có khoảng 250 tín đồ PGHH đến Tổ Đ́nh trương bảng hiệu và treo cờ Đạo màu đà. Công an địa phương đă họp cùng Ban Đại Diện PGHH ào đến ngăn cản. Một cuộc xô xát dữ dội đă xảy ra, công an kéo bảng hiệu xuống, đứng lên bảng và giậm chân lên khiến tín đồ vô cùng phẫn nộ.

Ngày 26-12-1999, 10 tín đồ PGHH đă đến Tổ Đ́nh hành lễ. Công an tỉnh An Giang và công an Huyện Phú Tân đă dùng roi điện và súng ồ ạt, đàn áp, đánh đập họ và bắt 10 tín đồ giam giữ tại trại giam Chợ Đ́nh. Công an đă đàn áp tín đồ trước sự hiện diện của ông Chủ Tịch Mặt Trận Huyện Phú Tân tên Huỳnh Phú Trung và ông Bùi Văn Đuông thuộc Ban Đại Diện PGHH. Anh Trần Văn Nghĩa quê An B́nh A, quận Hồng Ngự, anh Nghĩa đă bị 10 công an mặc quân phục lẫn thường phục đánh đập nhiều nhất đến ngất xỉu. Trong số bị bắt có ông Trương Văn Thức, ông Trần Văn Nghĩa, Trần Nguyên Quỡn, Nguyễn Ngọc Thanh, em Nguyễn Văn Trung, Phan Văn Dính, Tống Văn Chính, Nguyễn Văn Lía, Phạm Hoàng Lập và tu sĩ Nguyễn Văn Long. Em Nguyễn Văn Trung được thả ra trước.

Được biết vào ngày 18- 12- 1999, Dân biểu Christopher Smith thuộc Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế và Nhân quyền có tiếp xúc với ông Trương Văn Thức tại Sài G̣n. Ông Thức đă tŕnh bày nguyện vọng được tự do tôn giáo của tín đồ PGHH. Sau khi hay tin, các vị dân cử Hoa Kỳ có can thiệp qua ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nhờ vậy các tín đồ bị bắt giữ đă được thả.

Trước khi thả những tín đồ PGHH, công an CS đă dàn dựng cảnh để quay phim ngụy tạo, bóp méo sự thật về vụ đàn áp với sự có mặt của ông Nguyễn Tấn Đạt và Bùi Văn Đương, Ban Đại Diện PGHH; bà Bùi Thị Bê, đại diện Tổ Đ́nh và một số người do họ chỉ định. Khi tín đồ PGHH đứng lên phản đối th́ họ đè ngồi xuống, cắt đoạn phim đó.

Sáng 30 tháng 12, 1999, truyền h́nh và truyền thanh tỉnh An giang đă phát những bản tin ngụy tạo, sai sự thật khiến tín đồ phẫn nộ. Những người không biết chuyện th́ sợ, không dám về Thánh Địa dự lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Ngày 31 tháng 12, 1999, Cảnh Sát Cơ Động mặc đồ rằn ri, về Thánh Địa một xe khoảng mấy chục người nhằm tăng cường cho cảnh sát địa phương để kiểm soát tín đồ PGHH.

Trong những ngày gần Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ vào 1- 1- 2000, công an đă chận tín đồ từ các địa phương, hăm dọa ngăn cản họ không cho mướn tàu, ghe. Cảnh sát đường thủy và đường bộ chận tín đồ dọc đường xét giấy phép. Không có giấy phép về Thánh Địa Ḥa Hảo th́ đuổi họ về. Một tàu chở đội Lân Mă và trống về giúp vui ngày lễ bị đuỗi trở về.

Tại Thánh Địa, chế độ kiểm soát hộ khẩu thật gắt gao. Tin đồ phải tŕnh giấy “tạm có mặt” hoặc “tạm vắng mặt”. V́ thế những người đến dự lễ phải trở về địa phương ngay, không được ở lại qua đêm.

Mặc dầu bị đàn áp, tín đồ PGHH vẫn biểu t́nh đ̣i trả tự do cho đồng đạo bị giam trái phép. Vào ngày mồng 10 tháng 5 năm 2000, 78 tín đồ PGHH đă đến trước trụ sở công an tỉnh An Giang yêu cầu CS trả tử do cho 9 tín đồ đă bị bắt trong hai đợt tại Phú Tân và huyện Thoại Sơn. Số tín đồ trên đến từ 6 huyện: Huyện Phú Tân (Thánh Địa), huyện Chợ Mới và huyện Thoại Sơn thuộc tỉnh An Giang; huyện Hồng Ngự, thị xă Cao Lănh và Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Trong dịp này bà Đổ Thị Bé Năm, vợ Nguyễn Châu Lang, đă trao “Tuyệt Mệnh Thơ” cho ban lănh đạo CS tại đây.

Để trấn áp tín đồ đ̣i hỏi cho tự do tôn giáo PGHH, CS địa phương đă gây sức ép về kinh tế đối với những thân nhân của những người bị bắt giam và đe dọa những nhân chứng đă kư đơn khiếu tố trong hai cuộc đàn áp.

Ông Trần Văn Tươi, cố Hội Trưởng Ban Trị Sự trung Ương GHPGHH tại hải ngoại đă gởi thư ngày 11 tháng 5, 2000, khuyên tín đồ nên b́nh tĩnh sáng suốt, không đi đến những quyết định làm tổn hại đến sinh mạng, trái với đức hiếu sinh và ḷng từ bi của Đức Phật và Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Nhưng CSVN xử án nặng tín đồ vô tội. Ngày 26 tháng 5, 2000, tại phiên ṭa thuộc huyện Thoại Sơn, CS tuyên án những tín đồ bị đánh đập tại lễ giỗ ngày 11- 3- 2000 như sau: Vơ Thanh Liêm 30 tháng tù; em là Vơ Văn Hải 9 tháng; Nguyễn Văn Hoàng 18 tháng; Nguyễn Văn Điển 28 tháng. Trong ngày này CS bắt thêm nhân chứng viết thư xác nhận là đơn khiếu tố đúng sự thật là ông Nguyễn Văn Ḥa.

Bà Trần Thị Em, vợ ông Trương Văn Thức, đă toan tự sát trước phiên ṭa tại Ṭa Án Nhân Dân tại Long Xuyên, sau khi nghe chồng bị kết án oan đến 3 năm tù vào ngày 26- 9- 2000. Công an ngồi đầy trong ṭa đă nhào tới giựt dao khiến tay bà bị đứt, chảy máu. Bà liền đập đầu. Công an xúm lại đè, c̣ng tay và sau đó nhét giẻ vào miệng bà v́ bà la khóc. Bà Thức là một trong những nhân chứng có mặt trong phiên ṭa.

Được biết có 700 tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo bất kể lụt lội đă bơi xuồng, đi tàu, đến trước Ṭa Án Nhân Dân tỉnh An Giang. Nhà cầm quyền địa phương đă huy động 30 công an cơ động với những dụng cụ chống biểu t́nh làm hàng rào trước ṭa án để bảo vệ phiên ṭa, và khoảng gần 100 công an vơ trang mặc quân phục và đồng phục để khống chế tín đồ nhằm ngăn chận họ không cho vào tham dự phiên ṭa, kể cả gia đ́nh của các tù nhân. Có khoảng 200 trăm người ngồi yên trên lề đường trước ṭa án, cằm nhang, chắp tay niệm Phật, cầu nguyện cho các tù nhân đang bị xử bên trong.

Ông Trương Văn Thức và ông Nguyễn Châu Lang đă bị xử 3 năm tù với 2 tội phạm điều luật 117 “vu khống chánh quyền”, và 205 A “lợi dụng quyền dân chủ làm tổn hại quyền lợi quốc gia”. Ông Lê Văn Nhuộm bị xử 2 năm; ông Trần Nguyên Huỡn và ông Trần Văn Bé Cao một năm tù giam.

Ông Phan Minh Hải, chánh án của ṭa án tỉnh An Giang đă chủ tọa phiên ṭa. Bà Thức cho biết ông Trương Văn Thức chỉ nói được mấy tiếng là ông ṭa gơ bàn ra lệnh im. Tất cả tù nhân và nhân chứng chỉ được ngồi nghe, không được phát biểu. Ṭa tự tiện luận tội và kết tội. Trước phản ứng mạnh mẽ của tín đồ PGHH, một số nhân chứng thuộc phía nhà cầm quyền địa phương, dù nhận được giấy mời, vẫn không đến dự phiên ṭa trong đó có ông Bùi Văn Đuông, Phó Ban Đại Diện PGHH Quốc Doanh.

Ngoài ra, bà Mai Thị Dung, vợ ông Vơ Văn Bửu, đă đâm vào bụng tự tử trước sự chứng kiến của hàng trăm tín đồ PGHH vào ngày 25- 9-2000. Sau đó được điều trị tại bệnh viện Long Xuyên. Vào sáng 26- 9-2000, tất cả thân nhân và đồng đạo đều bị đuổi về không được phép thăm nuôi.

Vào sáng ngày 7- 12- 2000, trên 200 tín đồ PGHH mang biểu ngữ và cờ đạo đ̣i tự do tôn giáo và trả tự do cho ông Hà Hải đă kéo đến khám đường quận Chợ Mới. Khi đoàn người đến gần khu vực công an huyện, công an đă kéo hàng rào kẽm gai ngang để ngăn chận. Sau đó họ dùng roi điện chít vào hàng rào khiến nhiều người đă bị điện giựt đến ngất xỉu. Một số công an trở vào văn pḥng thay thường phục, và mướn thêm một số côn đồ nam nữ ở gần nhà giam, trà trộn vào đám biểu t́nh và đánh đập tín đồ rất khắc nghiệt.

Sáng ngày 20-12-2000, nhằm 25-11 âm lịch, Ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cụ Lê Quang Liêm đă quy tụ một phái đoàn khoảng 700 người đến Thánh Địa dự lễ. Công an địa phương đă ngăn chận không cho cụ và phái đoàn đến An Ḥa Tự. Họ cũng đ̣i dẹp cờ đạo và các biểu ngữ mang hàng chữ “ Đức Huỳnh Giáo Chủ Vạn Tuế” và “PGHH Bất Diệt”, với lư do không có giấy phép. Sau đó một cuộc đàn áp đă xảy ra khiến 5 người bị thương.

Được biết vào ngày 17 tháng 3, 2001, một số tín đồ PGHH đă đến công viên Lê Văn Tám tại Sài G̣n dự định tổ chức cuộc tự thiêu phản đối CS đàn áp tôn giáo, nhưng đă bị công an chận bắt. Cụ Lê Quang Liêm cũng bị bắt trong dịp này và bị công an giữ trong 30 giờ đồng hồ. Sau đó công an đưa cụ về nhà và bị quản chế tại đây với tội trạng “lợi dụng tôn giáo tuyên truyền chống nhà nước”. Theo nguồn tin này, cụ đă bị công an hành hung và từ chối kư vào biên bản bắt giữ cụ.

Theo tin Giáo Hội TƯPGHH từ Hoa Thinh Đốn, Hoa Kỳ th́ tại Miền Tây Việt Nam, vào sáng sớm ngày 19 tháng 3, 2001 bà Nguyễn Thị Thu, một nữ tín đồ PGHH đă tự thiêu tại xă Tân Hội, tỉnh Đồng Tháp để đ̣i hỏi cho PGHH được tự do. Nhà cầm quyền CSVN tại địa phương xác nhận với các hăng thông tấn quốc tế là họ có giữ một xác cháy thành than, nhưng cho rằng “xác đó không phải là của cụ bà Nguyễn Thị Thu”. Các hăng thông tấn ngoại quốc cũng đă tường tŕnh sự việc đầy đủ.

III-Thành lập thêm Phật Giáo Ḥa Hảo Quốc Doanh tại các địa phương- 2001

Theo tài liệu chính thức của Ban Tôn Giáo CSVN, Ban Đại Diện PGHH có trụ sở tại An Ḥa Tự, Thánh Địa th́ CSVN đă cho thành lập với phương thức chọn lựa thêm Đại Diện PGHH tại 5 tỉnh và 300 thị trấn cùng một Đại Diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố trong buổi Đại Lễ Khai Đạo PGHH năm 2000 tại An Ḥa Tự, Bùi Văn Đương, Phó Ban Đại Diện PGHH, nhấn mạnh rằng các đại diện địa phương phải tuyệt đối thực hành theo chỉ thị của Ban Đại Diện PGHH này. Ngoài ra họ cũng đă chọn lựa các “Trợ Lư Đạo Sự” tại nhiều địa phương để cho theo học các lớp “Bồi dưỡng giáo lư PGHH”.

Trước Đại Lễ Khai Đạo PGHH vào tháng 7- 2001, nhà cầm quyền CSVN đă đưa khá đông quân đội có vũ khí về Thánh Địa cùng các vùng phụ cận. Họ tập trận, hành quân, tập trung từng nhóm hoặc ở trà trộn vào nhà các nhà dân làng, gây nên một không khí căng thẳng. Các gia cư bị xét hộ khẩu, tín đồ nơi khác đến phải có giấy phép và bị theo dơi. Vừa gây khó khăn cho tín đồ về dự lễ vừa ra lệnh tổ chức Đại Lễ tại 150 địa điểm khác để cầm chân tín đồ lại tại các địa phương, khiến số tín đồ về Thánh Địa năm 2001 chỉ c̣n lại phân nữa so với 2 năm vừa qua.

IV- Danh Sách tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo trong tù Cộng Sản:

Sau đây là tên 7 tù nhân tôn giáo PGHH đă bị bắt trước năm 1999, hiện nay vẫn c̣n bị giam:

1- Bảy Ẩn, khoảng 65 tuổi, bi bắt khoảng 1990, giam tại trai Xuân Lộc Z-30.

2- Năm Kiếm, 50 tuổi, bị bắt khoảng 1990, trại Xuân Lộc Z-30.

3- Tu sĩ Lê Minh Triết, 55 tuổi, án tù 5 năm, bị giam từ 1990, tại Xuân Lộc, Đồng Nai.

4- Lê Văn Sơn, tù chung thân, 67 tuổi, giam từ 1985, tại trại 5 Thanh Hóa, áp huyết cao, thiếu dinh dưỡng, quê ở Bến Tre.

5- Nguyễn Văn Đào, tù chung thân, 50 tuổi, bị giam tại trại Z-30 Xuân Lộc.

6- Bùi Tấn Nhă, bị giam tại Xuân Lộc, Đồng Nai.

7- Lê Văn Tín, bị giam tại Xuân Lộc, Đồng Nai.

Nhiều tín đồ PGHH đă bị bắt thêm một cách oan ức, sau khi nhà cầm quyền thành lập Ban Đại Diện PGHH Quốc Doanh năm 1999. Một số đă được trở về nguyên quán, sau khi măn hạn tù. Những người sau đây vẫn c̣n bị giam giữ và mới bị bắt thêm như:

1-      Nguyễn Châu Lang (Châu Thành, Đồng Tháp, 3 năm tù kể từ ngày 26-9-2000), bị giam tại Xuân Lộc, Đồng Nai.

2-   Trương Văn Thức (Thánh Địa, Phú Tân, tỉnh An Giang, 3 năm tù kể từ ngày 26-9-2000) bị giam tại Xuân Lộc, Đồng Nai.

3-   Lê Văn Nhuộm (Thoại Sơn, An Giang, 2 năm tù kể từ ngày 26-9-2000, bị giam tại Xuân Lộc, Đồng Nai.

4-   Hà Hải (Chợ Mới, An Giang, 5 năm tù kể từ ngày 15-1-2001), bị giam tại Z 30 A Đồng Nai.

5-   Trương Văn Đức (Phú Tân, An Giang, 12 năm tù, kể từ ngày 10-5-2001), giam tại nhà tù ở Long Xuyên, An Giang.

6-   Hồ Văn Trọng tức Năm Tánh hay Tánh Cụt v́ c̣n một chân( Phú Tân, An Giang, 4 năm tù kể từ ngày 10-5-2001.Hiện bị giam tại Long Xuyên, An Giang.

7-   Cô Phan Thị Tiềm, bị bắt ngày 24-7-2001 tại Hồng Ngự, An Giang, bị đưa về Trà Vinh. Gia đ́nh chưa được thăm.

8-   Cô Trần Thị Duyên, bị bắt ngày 24-7-2001 tại Hồng Ngự, An Giang, bị đưa về Trà Vinh. Gia đ́nh chưa được thăm.

Hiện nay c̣n 2 tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo c̣n đang bị quản chế tại gia là :

1- Nguyễn Duy Tâm (Phú Ân, An Giang, quản chế kể từ ngày 14-9-2000)

2- Cụ Lê quang Liêm (Hồ Chí Minh, quản chế kể từ ngày 17-3-2001)

NHU CẦU VẬN ĐỘNG CHO TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

Theo các giới thông thạo thời sự tại Việt Nam th́ nhà cầm quyền Hà Nội rất lúng túng khi phải đối phó với tín đồ PGHH, một thành phần nông dân sản xuất ṇng cốt đối với vựa lúa tại miền Tây, v́ hơn ai hết họ biết tầm quan trọng của thành phần tín đồ nầy đối với nền kinh tế nông nghiệp hiện hữu của quốc gia.

Với truyền thống tận trung với tổ quốc, hiếu thảo với cha mẹ ông bà tổ tiên, tôn kính Trời Phật theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ, tín đồ PGHH đă truyền đạo cho con cái bằng chính cuộc sống đạo hạnh và niềm tin vào Đấng Thiêng Liêng của ḿnh, v́ thế mà chánh sách vô thần phải thối lui, không tràn ngập được khối tín đồ với niềm tin sắt đá nầy.

V́ vậy cho nên giới đồng đạo PGHH hải ngoại đă tích cực đ̣i hỏi cho tự do cho các đồng đạo đă bị CSVN cầm tù và cho tự do tôn giáo PGHH nơi quê nhà. Tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo ở hải ngoại cùng hướng về cuộc đấu tranh đ̣i quyền tự do tín ngưỡng thật sự của tôn giáo Phật Giáo Ḥa Hảo.

Đáng lưu ư rằng trong những cuộc đàn áp tín đồ PGHH vừa qua, CSVN đă nham hiểm dùng phương thức “xă hội đen”, tức mặc thường phục hoặc mướn côn đồ đánh đập tín đồ PGHH ngơ hầu chạy tội “vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo” trước dư luận quốc tế. Mặc dù bị đàn áp thô bạo nhưng những tín đồ PGHH vẫn giữ thái độ bất bạo động và những sự kiện vừa qua đă cho thấy rằng CSVN vẫn thực hiện chính sách đàn áp PGHH.

Trong việc gia tăng đàn áp các tôn giáo, vào tháng 6 năm 2001 công an Cộng sản đă bao vây 115 chùa chiền tại Saigon, Nha Trang, Phú Yên, B́nh Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị. Hơn nữa, vào ngày mồng 6 tháng 6 công an CS đă bắt tạm giam ông Olivier Dupuis, nghị sĩ Quốc Hội Châu Âu và tổng thư kư của Đảng Transnational Radical Party có trụ sở tại Ư Đại Lợi. Ông Dupuis đă có ư định điều tra về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông Dupuis đă nói với hăng thông tấn Reuters: “ Quốc Hội Châu Âu đă kêu gọi Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo nhưng họ đă làm hoàn toàn ngược lại”.Trước t́nh h́nh nói trên, Ủy Ban Nhân Quyền Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ và các tổ chức Nhân Quyền trên Thế Giới đă phản đối lên án CSVN tiếp tục đàn áp tín đồ PGHH.

Vào ngày 13- 2 -2001, một buổi điều trần về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo từ năm 1975, trước Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới Hoa Kỳ tại pḥng họp của ṭa nhà nghị sĩ Dirksen, Hoa Thịnh Đốn. Hiện diện trong buổi điều trần này c̣n có các chứng nhân tôn giáo như: Mục Sư Paul Ái (Tin Lành), Ông Vơ Văn Ái (Phật Giáo), Linh Mục Trần Công Nghị (Công giáo), bà Nguyễn Huỳnh Mai (Phật Giáo Ḥa Hảo) và GS Zachary Abuza, thuộc Simons College.

Bản tường tŕnh của Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được phổ biến vào ngày 1-5-2001, cho biết chánh phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo và theo dơi cũng như kiểm soát chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo. Các vị lănh đạo tôn giáo vẫn bị phạt vạ, bắt bớ, giam cầm v́ bị họ gán cho là có dính líu đến điều mà họ gọi là các hoạt động “trái phép. Được biết Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được thành lập bởi đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998, với mục đích cung cấp các đề nghị cho cả hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ.

Vào ngày 16-5-2001 tại ṭa nhà Rayburn của Hạ Viện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đă có một buổi thảo luận và tường tŕnh tại Hạ Viện Hoa Kỳ về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo.

Các dân biểu đứng ra tổ chức gồm hai ông Frank Wolf (VA) và Tom Lantos (TX), đồng Chủ Tịch Tổ Chức Nhân Quyền của Quốc Hội; bà Zoe Lofgren ( San Jose, Ca), bà Loretta Sanchez (Orange County, Ca) và ông Tom Davis (VA), thuộc Nhóm Thảo Luận về Việt Nam của Quốc Hội. Các nhân chứng tường tŕnh về t́nh trạng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp tôn gồm: Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ (công giáo) Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm (Cao Đài), Mục Sư Kiều Tuấn Nam (Tin Lành), Linh Mục Y Hin Nie (người Thượng Dega), Mục sư Rmah Mloi ( Dega), ông Sydney Trần Quốc Sĩ và ông Nguyễn Châu ( Phật Giáo Ḥa Hảo)

Trong buổi tường tŕnh này, các dân biểu đă được nghe những chứng nhân tường thuật sự vi phạm của nhà cầm quyền Việt Nam, cũng như các đại diện của những nhà lănh đạo tôn giáo đă không được phép rời Việt Nam v́ đang bị quản chế hay đang bị cầm tù. Ngoài ra, một nhóm gồm đại diện các tổ chức Nhân Quyền sẽ khai triển thêm về đường lối trong chính sách của Hoa Kỳ nhằm tạo áp lực để chánh phủ Việt Nam tôn trọng những điều mà họ đă cam kết đối với quốc tế.

Dân Biểu Chris Smith (Cộng Ḥa, New Jersey) là người đă hết ḷng tranh đấu cho nhân quyền và tôn giáo nói chung ở Việt Nam, và tự do hành đạo của tín đồ PGHH nói riêng. Vừa qua Dân Biểu Smith đă giới thiệu luật HR 2368 yêu cầu quan tâm đến t́nh trạng đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, xét lại hiệp ước mậu dịch dự kiến thông qua năm nay.

Ông cho rằng:” Đă quá lúc cho chính quyền Hà Nội phải tôn trọng chính hiến pháp của họ, chu toàn các điều khoản ràng buộc quốc tế, chắm dứt sự đàn áp tôn giáo. Và nhà nước Việt Nam phải hiểu cách đối xử của họ đối với các tín đồ PGHH và các tôn giáo khác đang bị thế giới theo dơi một cách chặt chẽ”.

Hơn nữa, vào 6 tháng 9 năm 2001 Hạ Nghị Viện Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đă biểu quyết thông qua ĐẠO LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM. Bản Đạo luật này ghi rơ rằng nhà cầm quyền CSVN vẫn theo đuổi chính sách quấy nhiễu, kỳ thị, hăm dọa và thỉnh thoảng bỏ tù cùng nhiều h́nh thức giam cầm khác đối với những người phát biểu ôn ḥa không đồng ư với chính sách của nhà cầm quyền hay của đảng. Nhà cầm quyền CSVN tước đoạt có hệ thống công dân Việt Nam, từ quyền căn bản đến quyền tự do tôn giáo. Mặc dù, đă cho phép một số quyền tự do thờ phượng. Những người có đạo đă bị cấm tham gia các hoạt động tôn giáo, trừ các trường hợp đă bị nhà cầm quyền CSVN nghiêm khắc định giới và kiểm soát.

Theo ĐẠO LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM, các nạn nhân của sự đối xử sai lầm đó trong thời gian gần đây gồm có rất nhiều nhà lănh đạo Phật Giáo Ḥa Hảo. Phật Giáo Ḥa Hảo cũng đă bị tuyên bố là bất hợp pháp măi cho đến năm 1999, khi nhà cầm quyền đă thiết lập xong một tổ chức với mục đích kiểm soát và cai trị đạo Phật Giáo Ḥa Hảo. Những tín đồ nào không công nhận sự hợp pháp của tổ chức tôn giáo của nhà cầm quyền đều không được phép đến thăm làng Ḥa Hảo. Họ không có quyền tổ chức một số lễ đạo truyền thống hoặc không được treo cờ dà của Phật Giáo Ḥa Hảo. Rất nhiều người đă bị bỏ tù và bị quản chế hành chánh và nhiều người khác bị kết án tù dài hạn về tội đ̣i tự do tôn giáo.

Mục đích của Đạo Luật này là để khuyến khích sự phát triển tự do và dân chủ tại Việt Nam và quan sát các hành động của nhà cầm quyền CSVN phản ảnh t́nh trạng tôn trọng hoặc vi phạm nhân quyền, trong đó tự do tôn giáo.

Một sự kiện xảy ra gần đây là chỉ hai ngày sau khi Tổng Thống George W. Bush kư bản Thương ước Mỹ Việt, CSVN đă đưa Linh-mục Nguyễn-Văn-Lư ra Ṭa-án Nhân Dân tại Huế, kết án 15 năm tù về hai tội danh áp đặt “phá hoại đoàn-kết dân-tộc” và “vi-phạm lịnh quản chế”, chưa kể 5 năm thi hành lịnh quản chế sau khi măn hạn tù 15 năm. Phiên xử gấp rút nầy không có công-chúng cũng như truyền thông báo chí tham dự, và cũng không có luật sư biện hộ cho LM Lư.

Sự-kiện nầy cho thấy CSVN vẫn tiếp-tục chính-sách thẳng tay đàn áp tôn giáo bất chấp công luận trong cũng như ngoài nước, đồng thời cũng nói lên sự chà đạp những quyền tư ỳdo căn bản của con người đă được qui định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà CSVN là hội viên đă cam kết tôn trọng khi gia nhập.

Theo Bản Tường Tŕnh về Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giới của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm 2001 vừa đệ nạp cho Quốc Hội Hoa Kỳ vào tháng 11 này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn xem Phật Giáo Ḥa Hảo là mục tiêu để kiểm soát và trấn áp. Trong thời gian kết thức bản tường tŕnh này, một số tín đồ Phật Giáo Ḥa Hỏa vẫn c̣n đang bị giam cầm trong các trại tù tại Việt Nam.

NHỮNG Đ̉I HỎI CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO H̉A HẢO

Sức mạnh của đám đông đă làm cho CSVN phải lo sợ và t́m cách ngăn chặn họ về Thánh Địa trong những năm vừa qua bằng cách đàn áp, đánh đập vô cớ những tín đồ có uy tín kể từ sau Đại Lễ năm 1999. Họ đă mở rộng thêm mạng lưới kiểm soát bằng cách thành lập thêm các Ban Đại Diện PGHH do họ chỉ định tại các thành phố và 300 tại các địa phương. Cuối cùng CSVN đă t́m cách giăng bẫy để bắt giam những tín đồ đ̣i hỏi cho tự do của Phật Giáo Ḥa Hảo và giáng cho họ những bản án thật nặng nề để kềm chân họ trong ngục tù. Rồi tạo cho gia đ́nh họ một hoàn cảnh khó khăn về kinh tế để dẹp đi sự chống đối về việc làm sai quấy của Ban Tôn Giáo Cộng Sản Trung Ương lẫn địa phương và Ban Đại Diện PGHH quốc doanh, như cấm treo cờ đạo, cắt bỏ phần Thi Văn Giáo Lư trong Sám Giảng của Đức Thầy vv...

Nhưng hơn ai hết, Cộng Sản Trung Ương Hà Nội biết rơ rằng: Đây là một giải pháp không thuận ḷng Người tức không thuận ḷng Trời. Và những giải pháp tàn độc bao giờ cũng không tránh được nhân quả.

Trong những thỉnh nguyện thư gửi cho các cơ quan quốc tế nhân quyền, cơ quan hành pháp, lập pháp các quốc gia, và Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới tại Hoa Kỳ nhờ can thiệp, tín đồ Phật Giáo Ḥa Hỏa đă đ̣i hỏi những điều sau đây đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam:

            1.- PGHH phải được tự do hành đạo và tham gia vào các hoạt động tôn giáo độc lập.

            2.- Phổ thông bầu cử Ban Trị Sự Trung Ương và địa phương do chính tín đồ PGHH tổ chức. Việc bầu cử các Trị Sự Viên phải được sự tham gia công bằng và tự do của mọi tín đồ PGHH thay v́ do sự chỉ định của nhà cầm quyền Cộng sản.

            3. Ban Phụng Sự Tổ Đ́nh được tái thành lập.

            4. PGHH được phép in lại các ấn phẩm, Sấm Giảng từ nguyên bản cũng như được treo cờ Đạo tại các nơi thờ phượng và các cơ sở của Giáo hội.

            5. Tất cả các cơ sở PGHH phải được giao trả lại.

6. Tất cả các tín đồ đă bị kết án và giam cầm trái phép phải được trả tự do.

Sergei Blagov

Nguyễn Huỳnh Mai

tường tŕnh

__________________________________________

Tiến Sĩ Sergei Blagov, hiện đang dạy về môn Tân Tôn Giáo: Cao Đài và Phật Giáo Ḥa Hảo tại đại học Moscow ở Nga. Với tư cách một nhà báo ông đă ở Việt Nam gần 6 năm và có cơ hội đọc và ghi chép những tài liệu trong Viện lưu trữ tài liệu mật của Ban Tôn Giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ông Blagov là tác giả của 2 quyển sách về Cao Đài do Nova Science Publishers Inc. tại New York xuất bản. Ông cũng là dịch giả quyển Phật Giáo Ḥa Hảo Trong Ḍng Lịch Sử Dân Tộc của Nguyễn Long Thành Nam.

Nguyễn Huỳnh Mai, tốt nghiệp Ban Báo Chí Đại Học Vạn Hạnh, Sai gon (1972), và Ngành Truyền Thanh Truyền H́nh tại Đại Học Long Beach, California (1980). Bà là Tổng Thư Kư tập san Đuốc Từ Bi, cơ quan ngôn luận của Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo tại Hải Ngoại từ năm 1981. Tác phẩm đă xuất bản: Cô Bé Làng Ḥa Hảo (1995), Hồn Thiêng Dân Tộc (1997) và Lên Đường (2001) tất cả đều liên quan đến sinh hoạt của tín đồ PGHH trong và ngoài nước.

Asia-Religion.net