NGHE!

 

Ta nghe tiếng Phật thở dài,

Bởi trong trần thế c̣n vài nỗi oan !

Lá xanh rơi trước lá vàng!                 

Con đường về “bến” ngày càng khá xa!

Mơ hồ định nghĩa cái “TA”

Khó mà đoán được phong ba đến gần!

Chiều thu nghe tiếng chuông ngân,

Bỗng nhiên trong dạ bần thần vấn vương?!

“Nhân chi sơ” chất thiện lương…

Vét sâu trong dạ tiếc thương buổi đầu

PHẬT than:-“ Chẳng đủ phép mầu

Cho con giải được nỗi sầu thế nhân…..”

             Chiều mùa Thu Giáp-Thân 2004

Dungle

Asia-Religion.net