Xá Lợi là ǵ?

Xá Lợi là những phần kết tinh c̣n lại sau khi làm l trà tỳ (ha thiêu) nhục cốt của Đc Phật và các vị cao tăng. Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ c̣n tro và phần xương cháy chưa ră.

Danh từ Xá Lợi do âm tiếng Phạn là Sàŕrikadhàtu. Ngày xưa nói đến Xá Lợi, người ta nghĩ đến Xá Lợi của Đức Phật. Sau này có những vị Thánh Tăng và các vị Đạo Sư đắc đạo, sau khi làm lễ trà tỳ, đệ tử cũng thâu được nhiều Xá Lợi. Tất cả những đồ dùng là di tích của Phật và các vị Thánh Tăng như y, b́nh bát, tích trượng, v.v. đều gọi là Xá Lợi. Hiện nay ở Miến Điện, người ta c̣n thờ tóc và móng tay của Đức Phật khi Ngài c̣n tại thế đă cắt cho hai vị đệ tử tại gia đầu tiên. Trong kinh tạng Pali thường đề cập đến Xá Lợi Xương, Xá Lợi Răng và Ngọc Xá Lợi.

Ngọc Xá Lợi là phần tũy kết tinh trở lại thành những viên có h́nh thể hơi tṛn và cứng, lớn nhỏ khác nhau. Viên lớn như hạt đậu hạt bắp; viên nh như hạt gạo hạt mè. Xá Lợi có nhiều màu sắc và sáng đục khác nhau. Thông thường Xá Lợi có màu trắng, đỏ, hồng, xanh và vàng, có thứ trong như thy tinh, có thứ trng ngà như hạt gạo, có thứ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như pha lê, cũng có thứ màu sáng nhuận như san hô. Ngọc Xá Lợi là thành quả của công phu tu hành giữ ǵn giới luật và công năng tu tập thiền quán cao thâm của Đức Phật và các vị cao tăng.

Kinh Đại Bát Niết Bàn din tả rằng sau lễ trà tỳ, Xá Lợi của Đức Phật được chia làm tám phần và phân chia cho đại diện của tám nước đem về tại quốc gia họ. Nhưng hơn 200 năm sau đó, khi hoàng đế A Dục thống nhất toàn thể lănh thổ xứ n và trở thành một vị vua Phật tử hộ đạo, vua A Dục đă gom tất cả Xá Lợi ở tám nơi và chia thành 84,000 phần đựng trong 84.000 tháp báu nhỏ ban bố khắp các nước.

Sự Linh ứng Của Xá Lợi

Khi chiêm bái cùng một viên ngọc Xá Lợi, nhiều người đă thấy các màu sắc khác nhau, tùy theo nghiệp nặng nhẹ của mỗi người.

Tương truyền Ngọc Xá Lợi của Đức Phật có thể biến hóa từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ đục thành trong, và tỏa sáng hào quang. Sự biến hóa kỳ diệu này phải do sự thành tâm lễ bái chí thành của người có đạo tâm. Ngài Hư Vân kể rằng khi ngài tới lễ Xá Lợi của Đức Phật tại chùa A Dục, càng lễ th́ hào quang từ Xá Lợi càng lúc càng tỏa rạng. Cũng nhờ thành tâm lễ bái Xá Lợi mà ngài hết bịnh.

Thời k Phật Pháp mới truyền vào Trung Quốc  có hai Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ Trung Ấn sang để truyền bá Phật Pháp. Lúc ấy có Đạo Sĩ Chữ Thiện Tín ở núi Ngũ Nhạc không hài ḷng, dâng biểu lên nhà vua xin cho thi tài với  hai Ngài. Họ để kinh sách của Lăo giáo ở đàn phía đông và kinh  Phật cùng Xá Lợi để trên Thất bảo hành điện ở phía tây. Xong rồi hai bên thi triển thần thông đốt kinh sách. Kinh bên Đạo giáo th́ cháy, c̣n kinh Phật th́ vẫn nguyên. Lúc ấy Xá Lợi năm màu chiếu sáng, bay lên hư không, xoay tṛn như che trùm cả đại chúng. Vua cùng đại chúng đều hoan hỉ, được điều chưa từng có.

Thời k nhà Ngô, Ngô Tôn Quyền chưa tin Phật Pháp nên đă chất vấn  Ngài Khương Tăng Hội: ỀSa môn các ngài tu hành theo Phật giáo có những điềm linh ứng ǵ?Ể. Ngài trả lời rằng tuy Phật đă nhập diệt lâu rồi, nhưng Xá Lợi của Ngài lưu lại vẫn hiển hiện bao điềm linh diệu. Ngô Tôn Quyền không tin buộc Ngài phải cầu cho được Xá Lợi th́ mới cho phép kiến lập Tháp Tự, nếu không được sẽ bị trị tội. V́ sự tồn vong hưng thịnh của Phật Pháp, Ngài cùng đại chúng đă đặt một b́nh đồng trên toà cao, chí thành khẩn cầu Xá Lợi hiển hiện oai linh. Đến ngày thứ hai mươi mốt, Xá Lợi đă xuất hiện trong b́nh chiếu sáng năm màu rực rỡ. Ngô Tôn Quyền tự tay cầm lấy b́nh chứa Xá Lợi đổ lên mâm đồng. Hạt Xá Lợi vừa rơi xuống th́ mâm đồng liền b bể tan. Ngô Tôn Quyền cho để Xá Lợi lên đe bằng sắt và dùng búa đp. Chỉ thấy đe lún xuống và Xá Lợi vẫn tỏa hào quang sáng ngời. Thấy điềm linh dị rơ ràng, Ngô Tôn Quyền mới có niềm tin trong Phật Pháp.

Riêng Xá Lợi Răng và Xương của Đức Phật  th́ không có sự biến hóa ít thành nhiều, do vậy bảo tháp thờ Xá Lợi Răng và Xương rất hiếm, riêng tháp thờ Ngọc Xá Lợi th́ nhiều.

Nói chung, tất cả các Xá Lợi đều có một giai tṛ quan trọng đối với  chúng ta, v́ Xá Lợi là báu vật biểu trưng như Đức Phật c̣n tại thế. Nếu chúng ta dùng tâm vô nhiễm, cung kính lễ bái, cúng dường, tán thán th́ được phước đức vô lượng vô biên.

Xá Lợi không chỉ là nhân tố tạo nên mọi sự phước đức mà c̣n là động lực chuyển xoay tâm hồn con người từ hung dữ trở thành hiền lương, từ vô đạo đức trở thành có đạo đức.

 

Cuộc Triển Lăm Gồm Những Xá Lợi:

 

 • Xá Lợi Phật Ca Diếp

 • Xá Lợi Phật Thích Ca Mâu Ni

 • Xá Lợi Ngài Mục Kiền Liên

 • Xá Lợi Ngài Xá Lợi Phất

 • Xá Lợi Ngài Ananda

 • Xá Lợi Ngài Yeshe Tsogyel

 • Xá Lợi Ngài  Milarepa

 • Xá Lợi Ngài Gueshe Techekawa

 • Xá Lợi Ngài Lama Dje Tsong Khapa

 • Xá Lợi Ngài Gyalwa Ensapa

 • Xá Lợi Ngài Karmapa Đệ Nhứt

 • Xá Lợi Ngài Lama Yeshe

 • Xá Lợi Ngài Quảng Khâm

 • Xá Lợi của Dalai Lama thứ XIV

 

Asia-Religion.net