Cuộc Triễn Lăm Trưng Bày Xá Lợi Tại Hamburg, Đức

 

Danh từ Xá Lợi không phải là xa lạ đối với người Phật tử. Người con Phật vẫn thường nghe nói đến Xá Lợi Phật, Xá Lợi của các Chư Tổ, Chư Thánh Tăng, Chư Đạo Sư đắc đạo, nhưng không phải ai cũng có đủ duyên lành được chiêm ngưỡng Xá Lợi, nhất là những Xá Lợi của Đức Phật và của các Chư Tổ, v́ thường các Xá Lợi của các ngài chỉ được an vị trong các tượng Phật hay bảo tháp của các tự viện lớn, không mấy khi được trưng bày cho công chúng chiêm bái.

Nhưng Xá Lợi là ǵ và có ích lợi ǵ cho  những người chiêm bái?

Theo sự giải thích của các vị Đại Sư Mật Tông Tây Tạng, Xá Lợi là sự kết tinh kỳ diệu của sự thành đạt tâm linh, của sự phát triển tột cùng của hạnh từ bi và trí tuệ. Xá Lợi có những h́nh dung như những viên ngọc trai hay đá quí nhiều màu sắc, thu  nhặt được từ tro cốt của các bậc Đại Sư sau lễ Trà Tỳ.

V́ là kết tinh của sự thành đạt tâm linh, nên, như lời của Lạt Ma Zopa Rinpoche,  “mỗi phần nhục thân và Xá Lợi của các ngài (những vị đạo sư đă trọn đời phổ độ chúng sanh) chứa đựng một năng lực mầu nhiệm có thể làm căn lành tăng trưởng và nghiệp ác giải trừ“. V́ thế, Xá Lợi có năng lực cảm hóa tâm người, phát triển ḷng bác ái trong nội tâm của những ai có cơ duyên được chiêm bái Xá Lợi. Riêng đối với Phật tử, với ḷng tín tâm khi chiêm bái Xá Lợi, họ sẽ cảm ứng được năng lực hộ tŕ của Chư Phật, Chư Bồ Tát. Hơn nữa, Phật đă từng dạy rằng có bốn nơi chốn đặc biệt: “nơi ta được sanh ra, nơi ta giác ngộ, nơi ta thuyết pháp và nơi ta nhập diệt. Sự thăm viếng một trong bốn nơi chốn này giống như sự gặp gỡ với chính bản thân ta." Vậy th́ khi chiêm ngưỡng Xá Lợi cũng tương tợ như thế. Người Phật Tử như được nhắc nhở và sách tấn trên bước đường tu tập để đạt được sự hài ḥa giữa thân, khẩu và ư....

Với tâm nguyện dùng năng lực từ bi, bác ái vô lượng của Đức Di Lạc (Di Lạc có nghĩa là Bác  ái) để chuyển hóa tâm người nhằm đem lại an lạc, hạnh phúc cho cá nhân, trật tự cho xă hội và ḥa b́nh cho thế giới trong hiện đời và cả đời vị lai, đúng theo tinh thần Nhân Quả của Đạo Phật: Từ Bi, Bác ái là nhân, an lạc và hạnh phúc cho cá nhân và hoà b́nh cho thế giới là quả, nên từ tháng 3 năm 2001, Lạt Ma Zopa Rinpoche, người sáng lập và cũng là giám đốc tinh thần hiện nay của “Dự án Di Lạc" đă cho sử dụng toàn bộ Xá Lợi mà ông đă sưu tập được để tổ chức những cuộc triển lăm lưu động miễn phí tại nhiều chùa, thiền đường và những nơi công cộng trên toàn thế giới để công chúng có cơ hội hăn hữu chiêm ngưỡng.

Riêng tại Đức, năm vừa qua, Xá Lợi cũng đă được trưng bày để Phật tử và công chúng chiêm ngưỡng tại ba nơi: Chùa Phật Huệ ở Frankfurt, chùa Viên Giác ở Hannover và Viện Việt Nam học cùng tạp chí Tín ngưỡng Á châu (Asiatische Glaubenswelt) ở Leipzig. Năm nay, để tạo phương tiện cho những ai trong hàng Phật tử chưa có cơ duyên hoặc muốn thêm một lần được chiêm ngưỡng Xá Lợi để được hộ tŕ, tín tâm thêm vững mạnh và tinh tấn, miên mật hơn trên bước đường tu tập và đồng thời cũng để tạo cơ duyên cho những người c̣n xa lạ với Phật Pháp có được 1 ấn tượng tâm linh sâu xa về Đạo Phật, “Dự án Di Lạc Đức Quốc “ (Maitreya-Projekt Germany) sẽ tổ chức một cuộc trưng bày Xá Lợi tại:

 

  • Museum  für Völkerkunde Hamburg.

  • Rothenbaumchaussee 64.     20148 Hamburg.
    từ ngày 20.07 đến ngày 24.07.2005

  • Sẽ có cuộc triển lăm Xá Lợi tiếp theo ở tại Berlin xin vào trang web www.maitreyaproject-hamburg.de biet  thêm chi tiet.
     

Bộ sưu tập Xá Lợi vô cùng trân quí sẽ được triễn lăm gồm hơn 1000 Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca, của các đệ tử lớn của Đức Phật và của nhiều vị hiền, thánh tăng cũng như của nhiều Đạo sư ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng. Một số Xá Lợi đă được bí mật lấy đi từ những pho tượng bị phá hủy ở Tây Tạng, và những bảo tháp, nơi an vị của những Xá Lợi hàng ngàn năm trước vật văn hóa Phật Giáo khác như nha và xương Xá Lợi.

Cuộc triển lăm tới đây nằm trong dự án tổ chức của những cuộc triển lăm trên khắp thế giới kéo dài cho đến năm 2008. Đến lúc bấy giờ, tất cả Xá Lợi sẽ được vĩnh viễn an vị vào Tâm Bảo Điện của pho tượng Di Lạc bằng đồng cao 152 thước (500ft) dự trù được hoàn tất vào năm 2006 tại Kushinagar, Utta Pradesh, Bắc ấn Độ, nơi Đức Thích Ca nhập diệt hơn 2500 năm trước.

Pho tượng này là trọng tâm của “Dự Án Di Lạc “, biểu tượng tối  thiết yếu của ḷng Bác Ái , một thông điệp của ḷng Từ Bi và Ḥa B́nh, đem lại lợi ích tâm linh cho tất cả mọi người, nên công tŕnh đúc tượng Phật Di Lạc và xây cất ṭa ngai tượng sẽ bao gồm cả thiền tự, pḥng triển lăm, viện bảo tàng, thư viện, cơ sở giáo dục và y tế phục vụ cộng đồng đă được thiết kế một cách hoàn hảo để có thể tồn tại ít nhất một thiên niên kỷ để phụng sự công tŕnh tâm linh trong suốt thời gian ấy.

Một công tŕnh qui mô như thế đ̣i hỏi phải có sự cung ứng tương xứng về công, sức và tài chánh. V́ thế “ Dự Án Di Lạc Đức Quốc “ hoan hỷ đón nhận sự đóng góp tịnh tài của tất cả mọi người, của tất cả những ai, từ cá nhân, đến hội đoàn hay cơ sở kinh doanh muốn đóng góp công đức vô cùng quí báu vào một công tŕnh đem lại lợi ích tâm linh vững bền cho nhân loại.

 

Xin xem h́nh ảnh trên mạng:  www.maitreyaproject.org

                                             www.maitreyaproject-hamburg.de

 

 

 

Spendenkonto Maitreya Projekt Hamburg
Postbank Hamburg
Kontonummer: 961 989 209
Bankleitzahl: 200 100 20

Asia-Religion.net