VÔ TỰ KINH

Ngày xưa Đường Tăng sang sông

Đánh rơi chữ nghĩa trống không kinh sầu

Làm sao c̣n phép nhiệm mầu

Là kinh không chữ biết cầu ǵ đây ?!

Thôi th́ gió thoảng mây bay

Không không sắc sắc đường mây phiêu bồng.

 

 

 

  THIỀN MÔN

Nâu ṣng một chiếc áo thôi

Làm sao gói được cả trời oan khiên

Lam y sương khói cửa thiền

T́nh sao vọng động để phiền lụy rơi

Sóng biển đời, sóng chơi vơi

Cà sa khép lại xa rời thế nhân

Nợ đời những ái cùng ân

Dâng hương bảy tháp cầm bằng có nhau?!

 

 

 

  TÂM

Mênh mông khói sóng sương chiều

Tiếng chuông cổ tự nói điều thiệt hơn

Tưởng rằng ở chốn Thiền môn

Mây trôi nước chảy càn khôn đổi dời

Ai ngờ tâm chứa nợ đời

Vực sâu không đáy nỗi đau lại đầy

Có hóa thân thành cỏ cây

Cái tâm không tịnh cũng lây lất đời .

 

Túy Hà

 

 

 

 

Asia-Religion.net