T́nh yêu

Huỳnh Phú Sổ

Ta có t́nh yêu rất đượm nồng,

Yêu đời yêu lẫn cả non sông.

T́nh yêu chan-chứa trên hoàn-vũ,

Không thể yêu riêng khách má hồng.

 

Nếu khách má hồng muốn được yêu,

Th́ trong tâm chí hăy xoay chiều.

Hướng về phụng-sự cho nhơn-loại,

Sẽ gặp t́nh ta trong khối yêu.

 

Ta đă đa mang một khối t́nh,

Dường như thệ-hải với sơn-minh.

T́nh yêu mà chẳng riêng ai cả

Yêu khắp muôn loài lẫn chúng-sinh.

            Miền-Đông, năm 1946

            Huỳnh Phú Sổ

LTS: Theo Ban Phổ Thông Giáo Lư Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Hoà hảo : “Một thiếu nữ ở Sài G̣n thầm yêu Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ trong khi Giáo chủ c̣n ẩn lánh Việt minh và Pháp, Giáo chủ đă viết 3 bài thơ trên đây để bày tỏ quan điểm yêu của ḿnh”. Theo thiển ư ba bài thơ được làm ở ba thời điểm khác nhau, có thể là để gửi tới ba thiếu nữ hay cũng có thể chỉ gửi tới một thiếu nữ mà t́nh yêu đối với người thanh niên yêu nước khôi ngô tuấn tú đă khiến cô nhiều lần bày tỏ t́nh yêu nồng nàn theo quan điểm của cô.

 

Asia-Religion.net