Tin về mở hội

Ngoài kia mưa nhẹ nhẹ rơi

Huế ơi sao thấy ḷng ơi chĩu buồn?

Ở đây vắng vẻ cô đơn

Mỗi lần mưa xuống nghe hồn bâng khuâng,

Nhớ mong mà đến bao lần

Trông tin chỉ một đôi lần được tin.

Ngoài trời sao nắng không lên

Để thư xuôi ngược đừng quên hẹn gịng?

 

Mai ơi nắng nhé lên hồng

Nghe ḷng mở hội tưng bừng, đừng mưa !

 

Hoa Lư

Huế 1956

Hoa thơ đăng rải rác trên các báo Saigon thủa học tṛ” (1954-58), thích văn nghệ, nhưng thực tế đă khiến nay không c̣n làm thơ nữa.

Asia-Religion.net