THIỆN TÂM

 

Chùa vàng trăm bậc cao tăng

Tâm ta phơi giữa trần gian t́m trầm

Quanh năm ngậm ngăi âm thầm

Khóc, cười, khổ ải ngại ngần trông lên

Cao tăng quên hệ lụy phiền

Một ḿnh thoát tục thản nhiên vô t́nh.

 

Giận đời ta học chân kinh

Cầu cho nhân thế, quên ḿnh Sa-di

Khổ đau từ tham, sân, si

Tâm thành ngộ đạo quy-y v́ người.

 

Ta mơ làm ông Phật cười

Tâm sầu héo hắt, ngoài tươi vô thường

Vẫn cầu cho khách thập phương

Lễ Chùa niệm Phật dâng hương thật ḷng

Có ngày trời sẽ sáng trong

Thiền môn rộng mở, Sắc-Không bẻ bàng.

 

Đạo tràng, y-bát rộn ràng

Tự tâm không tịnh cũng tan nát đời.

 

Túy hà

Asia-Religion.net