KHEN TẠO HÓA!

     Khá khen “Chúa của muôn loài”

 Cho ta nh́n được bề ngoài chúng sinh!

     Từ trang phục đến dáng h́nh…

 Nhưng không cho biết ḷng ḿnh tính suy,

     Nếu hay “đối tượng” nghĩ ǵ???

 Vợ chồng, bè bạn….tức th́ xa nhau!

…Và đời thêm lắm nỗi đau…

 Bởi v́ phân biệt vàng thau rạch ṛi!

                    Dungle

Asia-Religion.net