Tâm thư của Tăng sinh Thừa Thiên-Huế kính gửi Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh

(Thưa quư thính giả vào ngày 24-11 vừa qua, Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh đă nhân danh Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội của nhà nước, đă viết một bức thư gửi ông Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ phản đối nghị quyết 427 tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Trước sự việc đó, tăng sinh Thừa Thiên Huế đă gửi đến Pḥng thông tin Phật giáo quốc tế trụ sở tại Paris một bức tâm thư để phản bác những điều không thật mà Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh nêu lên trong bức thư đó. Nguyên văn tâm thư Ỷ Lan đọc đến quư thính giả như sau:)

Kính gởi Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kính đảnh lễ Ḥa thượng,

Vừa qua, chúng con đọc được bức thư của Ḥa thượng gởi ngài Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, phản đối về Nghị Quyết HR. 427, đă được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua với đa số 409 phiếu thuận trên 13 phiếu chống, trên tuần báo Giác Ngộ số 200, ra ngày 27.11.2003. Kính bạch Ḥa thượng, đọc xong, chúng con thấy ḷng buồn tủi vô hạn. Buồn là buồn v́ thế đạo nhiễu nhương. Tủi là tủi cho nghiệp phận của những người Việt Nam con Phật.

Kính bạch Ḥa thượng,

Chúng con không buồn sao được khi một bậc Cao Tăng, tuổi ngoài 80, đă từng là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhưng Ḥa thượng lại viết trong thư rằng : "... tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong mối quan hệ đối nội và đối ngoại...". Kính bạch Ḥa thượng,

Chúng con là những kẻ hậu học, hầu hết được sinh ra sau năm 1975. Tuy vậy, qua những sách vở, tài liệu, văn thư, cũng như qua những thực tế sinh hoạt trong gần 30 năm qua, chúng con được biết về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một Giáo hội do chính Tăng Ni, Phật tử lập ra bởi nguyện vọng tha thiết của ḿnh quyện chặt với lời dạy của đức Phật, "sau khi Ta diệt độ, các con hăy lấy giới luật làm Thầy".

Một Giáo hội kế thừa xứng đáng truyền thống 2000 năm của Phật giáo Việt Nam. Một Giáo hội được điều hành lănh đạo bởi những bậc Cao Tăng thạc đức. Một Giáo hội đă có những đóng góp xứng đáng cho Đạo pháp và dân tộc. Hơn nữa, những biến cố vừa qua tại Tu viện Nguyên Thiều tỉnh B́nh Định và "Sự biến Lương Sơn" tại Khánh Ḥa đă làm cho Tăng sinh chúng con càng biết rơ hơn về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Mặc dù bị Nhà nước t́m mọi phương cách, áp dụng mọi thủ đoạn tinh vi lẫn thô bạo ḥng bức tử, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Không phải chỉ tồn tại một cách èo uột bởi bàn tay sắt của Ma vương và Quyến thuộc của Ma vương, liên tục và ṛng ră từ hơn hai thập kỷ vừa qua đă và đang cố sức bóp chết, mà ngược lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang được tiếp lực bởi truyền thống tâm linh 2500 năm của chư Phật, của Lịch Đại Tổ Sư, của chư Anh Linh Thánh Tử Đạo, đang vươn ḿnh đứng dậy, đang làm cho năm châu bốn bể giựt ḿnh nh́n lại với một niềm cảm thông và kính trọng. Đang được hàng triệu triệu Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đang nức ḷng hướng vọng như một biểu tượng sinh hoạt Phật Giáo Lư tưởng. Thậm chí, đang được cả cộng đồng quốc tế ủng hộ một cách mạnh mẽ qua hai Nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ và của Quốc hội Âu châu. Và có lẽ cũng v́ sự lo lắng về sự lớn mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nên Ḥa thượng đă viết thư phản đối việc ủng hộ của họ, qua bức thư gởi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ.

Kính bạch Ḥa thượng,

Chúng con không tin rằng, Ḥa htượng lại không biết được những điều như thế : mà ngược lại chúng con tin rằng, Ḥa thượng biết rất rơ. V́ thế chúng con không hiểu tại sao, Ḥa thượng lại nói, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một Giáo hội chỉ mới ra đời vào năm 1981, lại là Giáo hội duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ! Hơn nữa, chúng con thấy rằng, Ḥa thượng nói như vậy có nghĩa là Ḥa thượng đă đang tâm muốn chôn vùi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất : Ḥa thượng đă tự bịt mắt quay lưng lại và muốn bóp chết các vị đồng liêu, đồng đạo của Ḥa thượng.

Chúng con không tủi sao được khi một bậc Cao Tăng, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lại bảo rằng : "... chỉ có một vài người không hài ḷng về việc tổ chức và hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; những người ấy, tư tưởng và quan điểm của họ không xuất phát từ lợi ích chung của Phật giáo Việt Nam...".

Kính bạch Ḥa thượng,

Chúng con nghĩ rằng, chúng con là phận con phận cháu, nếu có biết điều ǵ không phải, nếu đi sai đường lạc lối, th́ có được những bậc Cha anh, những bậc Thầy như Ḥa thượng kêu lại, đem kinh, đem luật ra mà chỉ dạy hầu có sự hiểu biết đúng đắn, như thật. Ngờ đâu, Ḥa thượng lại có những hiểu biết, nhận định như thế. Kính bạch Ḥa thượng, không phải chỉ có một vài người không hài ḷng về việc tổ chức và hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Ḥa thượng nói đâu.

Hẳn Ḥa thượng biết rất rơ rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực sự do ai lập ra, thực sự do ai lănh đạo. Không chỉ Ḥa thượng biết, mà tất cả mọi người đều biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là do Nhà nước lập ra và được chỉ đạo bởi Nhà nước. Điều này trong Hiến pháp nhà nước Việt Nam, điều thứ 9 đă ghi rơ "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân". Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện là thành viên của Mặt trận. Thế th́ Giáo hội đó, trong ư nghĩa, có thực sự là tôn giáo, đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam không ?

Kính bạch Ḥa thượng, một Giáo hội như thế, làm ǵ có những Tăng Ni, Phật tử thật sự lại hài ḷng về những tổ chức và hoạt động của nó. Do vậy, phải thẳng thắn và mạnh dạn để nói rằng, không có một Tăng Ni, Phật tử chính thống nào, trong tự đáy ḷng ḿnh, hài ḷng cả. Không những không hài ḷng mà hoàn toàn không thể thừa nhận được nữa. V́ rơ ràng đó không phải là sinh hoạt tôn giáo thực sự theo truyền thống. Đó chỉ là một công cụ của đảng Cộng sản Việt Nam.

Kính bạch Ḥa thượng,

C̣n việc Ḥa thượng nói : "... do một vài Dân biểu tŕnh trước Quốc hội, là một điều không hợp pháp". Chúng con nghĩ rằng, lẽ ra Ḥa thượng không nên nói bất cứ một điều ǵ khi Ḥa thượng chưa nắm rơ. Hợp pháp hay không hợp pháp là việc của các vị Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ. Chắc chắn họ biết rơ ràng hơn hẳn Ḥa thượng về điểm này. Đó là chuyên môn của họ. Không ai có thể tin rằng, Ḥa thượng có khả năng chỉ bày về luật pháp Hoa Kỳ cho các Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ. C̣n việc Ḥa thượng cho rằng, Quốc hội Hoa Kỳ đă xen vào công việc nội bộ của Việt Nam, th́ qua văn thư, chính Ḥa thượng đă xen vào công việc nội bộ của Quốc hội Hoa Kỳ, của nhân dân Hoa Kỳ, nhắc nhở ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ về luật pháp của Hoa Kỳ.

Kính bạch Ḥa thượng,

Đáng tiếc cho văn thư phản đối của Ḥa thượng đă có tác dụng ngược lại. Bởi lẽ, nó càng làm thêm đậm nét thành viên Mặt trận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Ḥa thượng. Đáng tiếc cho Ḥa thượng, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lên tiếng phê b́nh người khác xen vào nội bộ của ḿnh mà chính ḿnh lại xen vào nội bộ của người khác. Kính bạch Ḥa thượng,

Nếu những điều trần t́nh của chúng con có ǵ không vừa ư, kính mong Ḥa thượng hoan hỷ cho. Nguyện cầu Kim cang bát bộ xua đuổi ma quân để cho pháp thể của Ḥa thượng được soi tỏ bởi ánh sáng đại hùng, đại lực và đại trí tuệ của chư Đại Bồ tát, để cho chúng con có được tin yêu, hiên ngang bước theo dấu chân của Ḥa thượng.

Chúng con cúi đầu kính lễ Ḥa thượng.

Huế, ngày 30.11.2003

Tăng sinh Thừa thiên - Huế

Đồng kư tên.

(Theo tin của Pḥng Thông tin  Pht giáo ti Paris và Đài Á Châu tự do)

Asia-Religion.net