TA THẤY MNH

Ta thấy mnh thnh đ,
Ta thấy mnh thnh ru
Thế rồi ru chạm đ
Tạo nn điều chớ tru

Ta nhn qua khung cửa,
Thấy gi rủ my đi
Bỗng nghe một tiếng vỡ
Cn chăng, thấy những g ?

DungLe

Sign, đầu thng 11.2001
 

Asia-Religion.net