PHẬT VÀNG

Hà Huyền Chi

Đời vốn lềnh khênh nỗi bất ưng

Buồn chi cho nhạt chén tương phùng

Bốn phương bằng hữu trời cho gặp

Là hạnh là duyên đó biết không

 

Một siết tay nhau đủ nhớ đời

Cụng ly trà đá cũng vui rồi

Câu thơ xướng họa thơm hồn chữ

Nét nhạc phong trần ngọt cánh môi

 

Này biển bao dung rừng độ lượng

Này mưa nhiệt đới nắng khoan ḥa

Lá đ̣ ai thả sông hồi tưởng

Mà sóng ân t́nh gọi thiết tha

 

Thấy lại hàng cau trong trí mỏi

Cây rơm, giàn mướp, lũy tre ngà

Luống cày mới lật c̣n tươi rói

(Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà)

 

Xứ lạ sơ giao mà cố cựu

Quê người ngàn dặm cũng lân bang

Xá ǵ dăm cái chưa thành tựu

Chùa đất đôi khi ẩn Phật vàng.

(Hà Huyền Chi là một chiến sĩ mũ đỏ, một nhà thơ quân đội thời Việt Nam Cộng Ḥa, nổi tiếng từ trước 1975, đă từng viết nhiều truyện dài, cho xuất bản nhiều thi phẩm, làm điện ảnh, viết lời cho nhạc, hiện sống tại "Tiểu bang xanh" (Washington State), Hoa Kỳ, sau khi đào thoát khỏi Việt Nam 1975).

Asia-Religion.net