TÍN NGƯỠNG Á CHÂU

Nguyễn Khắc Tiến Tùng

biên tập và xuất bản

Willhelm-Busch-Straße 24, Tel.(0341)600 38 11, E-mail: tientungnguyen@compuserve.de
D 4357 Leipzig, Germany

 

Văn Học; Thi Ca và Tôn Giáo:

 

* Ở cuối hai con đường (Phạm Tín An Ninh)

* Người bán sách trên băi biển Nha Trang (Phạm Tín An Ninh)

* T́nh Mẫu tử (Khuyết danh)

* Nhứt chi mai (Tỳ khưu Thích Chân Tuệ)

* Quê hương tôi (Hàn Thiên Lương)

* Câu chuyện ngoài bến tầu (Tác giả: Heinrich Böll - Dịch giả: Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)

* Niềm tin (Hàn Thiên Lương)

* Nhớ chùa (Thích Măn Giác)

* Mùa báo hiếu (Phạm Văn Tốt)

* Tĩnh với Động và Đông với Tây (Đàm Trung Phán)

* Kinh chiều (Hàn Thiên Lương)

* Ḷng Cha (Hàn Thiên Lương)

* Mẹ (Hàn Thiên Lương)

* Chiều cuối năm (Hàn Thiên Lương)

* Tỉnh giác (Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)

* Đường thi tân khúc (Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)

* Mưa về (Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)

* Lữ hành dạ ca (J.-W. von Goethe - Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng dịch)

* Tin về mở hội (Hoa Lư)

* Mỹ Tho xưa (B́nh An Mỹ)

* Nhớ Mẹ hiền (Hàn Thiên Lương)

* Vẫn nhớ Saigon (Hàn Thiên Lương)

* Chị Cả Bống (Phạm Lưu Vũ)

* Từng giọt hư không (Nguyên Nhung)

* Cái ghen nhân từ của Hoạn Thư (Tạ Quang Khôi)

* Như chim nhớ rừng, như cây nhớ cội (Nguyên Nhung)

* Văn cảnh chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp (Trần Khánh Liễm)

* Lời Hoạn Thư (Dungle)

* Chưa dứt bụi trần (Dungle)

* Nồi canh riêu cá (Nguyên Nhung)

* Mừng tuổi ḿnh (Ấu thơ)

* Đóa hoa vô thường (Nguyên Nhung)

* Chỗ b́nh yên (Túy Hà)

* Thiện tâm (Túy Hà)

* Khen Tạo hóa (Dungle)

* Nhớ bạn phương xa (Dungle)

* Ngày xưa (Dungle)

* Như những giọt mưa (Nguyên Nhung)

* Khối mộng (DungLe)

* Nghe (DungLe)

* Khắc khoải (DungLe)

* Ô ḱa (DungLe)

* Vô thường (DungLe)

* Bài thơ cho em (DungLe)

* Hỏi để làm ǵ? (DungLe)

* Ảo cảnh - Nổi nhớ ru ta (Túy Hà)

* Tác phẩm viết giữa mênh mông (Nguyên Nhung)

* Ta thấy ḿnh (DungLe)

* Bát tương quả cà (Nguyên Nhung)

* Vô tự kinh - Thiền môn - Tâm (Túy Hà)

* Nh́n về đất nước (Ts Nguyễn Lê Minh)

* Nhân đọc lại bài "Nh́n về đất nước" (Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)

* Cơi mù sương (Nguyên Nhung)

* Hạt cát (Nguyên Nhung)

* Vực vô thường (Hà Huyền Chi)

* T́nh viễn xứ (Trần Khánh Liễm)

* Ánh lửa Giao thừa (Cổ tích Đan-mạch, Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng kể)

* Nữ hoàng Tuyết (Cổ tích Đan-mạch, Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng kể)

* T́nh yêu (Huỳnh Phú Sổ)

* Bội tâm hành (Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng)

* Chiều Vĩnh Nguyên (Hàn Ngọc)

* Tiếng chuông thức tỉnh (Trần Khánh Liễm)

* Cảm thân phù thế (Khuyết danh)

* Chuyện chuyển kiếp của Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn (Sưu tầm)

* Tâm chung (Hà Huyền Chi)

* Phật vàng (Hà Huyền Chi)

* Tôi vẫn đợi (Tuệ Sỹ)

* Lăo bà nữ sĩ Lis Kleeberg tin ở luân hồi - Nguyễn Khắc Tiến Tùng (Leipzig, Đức)

* Si mê sinh giận dữ (chuyện Thiền Trung Hoa) - Tiếu Túc Lê Minh (Trung Hoa)

* Địa ngục - Thiên đàng (chuyện Thiền Nhật Bản) - Tiếu Túc Lê Minh (Trung Hoa)

* Lục Tổ Huệ Năng

Asia-Religion.net