TÍN NGƯỠNG Á CHÂU

Nguyễn Khắc Tiến Tùng

biên tập và xuất bản

Willhelm-Busch-Straße 24, Tel.(0341)600 38 11, E-mail: tientungnguyen@compuserve.de
D 4357 Leipzig, Germany

 

Phỏng Vấn Đàm Thoại:

 

* Đàm thoại với ông Friedrich Reg, Phó chủ tịch Hội Liên Hữu Phật giáo thế giới

Nguyễn Khắc Tiến Tùng (Leipzig, Đức)

Asia-Religion.net