TÍN NGƯỠNG Á CHÂU

Nguyễn Khắc Tiến Tùng

biên tập và xuất bản

Willhelm-Busch-Straße 24, Tel.(0341)600 38 11, E-mail: tientungnguyen@compuserve.de
D 4357 Leipzig, Germany

 

 

Đọc Sách, Điểm Phim:

 

* Bài Cơ bút của Liễu Hạnh Công Chúa tiên báo về vận nước Việt Nam tại đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1938

* Nhân một chuyến Âu du ra mắt sách "Những điều mầu nhiệm" (Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)

* Một làn gió tinh khôi (Phan Lạc Tiếp)

* Hội ngộ trên đỉnh địa cầu - Đạo diễn Phan Anh Dũng (Berlin, Đức)

 

Asia-Religion.net