Ka!

ka cơn lốc cuồng say

Cuốn lun ct bụi vo ngay lng mnh!

Ngỡ ngng ci c nảy sinh,

Cng su cng thấy n tnh vụt bay!

ka, ci chuyện rủi may,

Bỗng dưng gặt phải điều ny tiếng kia..

L rừng rụng giữa canh khuya,

C ai thấm được nỗi la xc thn?!

Tơ duyn giăng khắp ci trần,

Vẫn khng ngăn nổi lỗi lầm lứa đi!

Bập bềnh tri thức nổi tri

V thường? - Ai đ trọn lời sn si?!

Ta nhn ngy thng vt đi,

Bỗng nhin hối tiếc những g đ qua!

Thi đnh theo di phong ba,

Nghiệp duyn cn đnhắc ta Ka!

Ngy 10/8/2004

DungLe

Asia-Religion.net