NHỚ BẠN PHƯƠNG XA! 

Trong cuộc sống c nhiều nỗi nhớ,

Đời con người lắm cớ để mong,

Biết bao sự việc đ xong.

Qua ngy qua thng, bn trong vẫn đầy

Bạn, sch, rượu cạnh đy tuy cũ,

Nhưng by giờ, n qu v song!

Nhiều điều nay thỏa ước mong,

Tại sao vẫn thấy trong lng km vui?!

D ai đ nếm mi vinh hiển,

Vẫn khng qun tm kiếm cố tri,

Giống như quan Trạng vinh quy,

Qun sao hương vị khoai m chốn qu?

Bạn hỡi Bạn! Hy về đy nh!

n lại tnh ngy b bn nhau,

Nhớ từ bụi cỏ hng cau

Nhn hng phượng vĩ pha sau trường mnh!

Hnh dung lại hnh trnh qu khứ,

Kỷ niệm no vẫn cứ trinh nguyn

Tuổi gi kiếp sống ngả nghing,

Ci CHUNG th lắm, ci RING chẳng nhiều!

 

Dungle

Asia-Religion.net