NGY XƯA!

Ngy xưa giặt o bằng tay,

Em ngồi nhn r vết may của mnh,

Chỗ ny vụng, chỗ kia xinh

Thời gian cng chậm, ci tnh cng su!

Mi hương nước nhuộm củ nu,

Mừng vui v đng ci mầu ước mong,

Thỏa lng nhn chậu nước trong,

Vun vai như nắn đường cong xương mnh.

*

Giờ đy my c chương trnh

Chỉ cần nhấn phm l mnh giặt xong,

Quả l Em được thong dong,

Nhưng Anh cảm thấy bn trong Em buồn?!

DUNGLE

2004

Asia-Religion.net