Đây là xá lợi của Đức Phật lịch sử Thích-Ca Mâu-Ni đă sống khoảng 2500 năm trước đây.

Những xá lợi này đă được triển lăm tại nhiều nơi trên thế giới.

Triển lăm và lễ Cung nghinh Xá lợi Phật

và Xá lợi các Đại đệ tử của Phật

Thứ bảy 25 và chủ nhật 26.09.2004

Từ  10.00 giờ  -   19.00 giờ    Vào cửa tự do

Haus Sachsenburg
Wilhelm- Busch- Str. 24
04357 Leipzig
(gần khu thương mại Việt nam)

Tel. (0341) 60 03 811 và 60 14 316, Fax: 60 03 812    Mobil 0170 / 97 47 504

Asia-Religion.net