Tin PGHH

 

Thế Hệ Trẻ Phật Giáo Ḥa Hảo Tham Gia Vận Động Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam. Quốc Sĩ
 

Photo 1: Từ trái sang Anh Trần Quốc Sĩ, viên Phụ Tá bà Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Dole (R-NC), cô Vơ Thanh Nhi và Hà Minh Thảo tại Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 14-7-2004.
Photo 2: Phái đoàn PGHH, đại diện đài phát Thanh Hoa Thinh Đốn và người thượng tại Thượng viện Hoa Kỳ ngày 15-7-2004

* * *


Hoa Thịnh Đốn.- 16-7-2004.- Một phái đoàn Thanh Niên Phật Giáo Ḥa Hảo vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đă tích cực tham gia cuộc vận động cho Dự Luật Nhân Quyền 2004 (H.R. 1587) tại Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ trong hai ngày 14 và 15 tháng Bảy vừa quạ

Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (H.R. 1587) là một dự luật mới, nhưng được viết trên tinh thần của Dự Luật Nhân Quyền năm 2001 (H.R. 2833) và cũng do Dân Biểu Chris Smith (Cộng Ḥa, NJ) và Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback (Cộng Ḥa, KS) bảo trợ. Cũng nên nhắc lại rằng Dự Luật Nhân Quyền H.R. 2833 đă được thông qua vẻvang tại Hạ Viện năm 2001 với tỉ số 410 phiếu thuận-1 phiếu chống. Tiếc thay, Thượng Nghị Sĩ John Kerry đă ém chết dự luật này, không cho được đưa ra biểu quyết tại Thượng Viện.

Lần này, để tăng thêm cơ hội chấp thuận của Thượng Viện, Dự Luật 1587 (HR 1587) đă được viết với ngôn ngữ �nhẹ nhàng� hơn. Điển h́nh như:
* Cấm tăng cường tiền viện trợ cho những khoản tài trợ không liên quan đến vấn đề nhân đạo (thay v́ cắt hẳn số tiền này) nếu chính quyền Việt Nam không tôn trọng và cải thiện t́nh trạng nhân quyền.
* Tổng Thống có quyền quyết định hủy bỏ việc giới hạn viện trợ đối với những đề án mà Ông nghĩ sẽ đem đến những phát triển nhân quyền tại Việt Nam.

Tuy vậy, việc vận động cho H.R. 1587 tại Hạ Nghị Viện cũng khá gay go v́, khác với năm 2001, hiện nay có 4 dân biểu đang chống: Dân biểu Rob Simmon (Cộng Ḥa, CT), Dân biểu Lane Evans (Dân Chủ - IL), Dân biểu Vernon Ehlers (Cộng Ḥa, MI), và Dân biểu Joe Wilson (Cộng Ḥa, SC). Bốn vị dân biểu này vào ngày 28 tháng Tư đă có một cuộc họp với chính phủ Việt Nam tại Quốc Hội nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Mỹ-Việt.

Với sự tổ chức khéo léo và nhiều kinh nghiệm của Bà Ngô Thị Hiền thuộc Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam và Tiến Sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, thành viên của cuộc vận động đă được chia ra thành 5 phái đoàn - bốn (4) phái đoàn chuyên vận động với các văn pḥng TNS và 1 phái đoàn chuyên vận động tại Hạ Nghị Viện và biểu dương sức mạnh tại Thượng Viện.

Mổi phái đoàn gồm 1 nhóm trưởng và 7 thành viên. Riêng đặc biệt phái đoàn 5 (nhóm biểu dương sức mạnh) do Bà Ngô Thị Hiền làm nhóm trưởng th́ c̣n có thêm hơn 50 người Thượng, trong trang phục cổ truyền, đến từ North Carolinạ

Phái đoàn một do anh Trần Quốc Sĩ, tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo, làm nhóm trưởng đă tiếp xúc với các văn pḥng của TNS Sam Brownback (R-KS), TNS Lincoln Chafee (R-RI), TNS Dianne Feinstein (ĐCA), TNS Elizabeth Dole (R-NC), Wayne Allard (R-CO), TNS John Edwards (ĐNC), TNS (Rick Santorum (R-PA), TNS Don Nickles (R-OK).

Tại mổi văn pḥng TNS, phái đoàn đă lần lượt tŕnh bày nguồn gốc và nội dung của Dự Luật Nhân Quyền H.R. 1587, nêu rơ vi phạm tự do tín ngưởng và nhân quyền ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam, và yêu cầu sự ủng hộ của các TNS. Phái đoàn cũng không quên đề cao sức mạnh lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt; những lá phiếu có khuynh hướng quyết định kết quả của cuộc bầu cử năm naỵ

Tin giờ chót cho biết cuộc vận động cho Dự Luật Nhân Quyền 2004 đang trong giai đoạn quyết liệt. Mặc dù đă được đệ tŕnh vào tối thứ Tư (14/7) vừa qua, Hạ Viện đă quyết định dời ngày thời điểm biểu quyết đến thứ Hai, 19 tháng 7 tớị Chúng ta cần khẩn cấp gọi điện thoại đến văn pḥng các dân biểu và nhấn mạnh các điều sau:

1. Dự Luật Nhân Quyền 2001 (HR 2833) đă được thông qua với 410 phiếu thuận, 1 phiếu chống (HR 2833 has overwhelmingly passed the House 410 to 1)
2. Dự Luật Nhân Quyền 2004 (HR 1587) sẽ không có hại đến quan hệ kinh tế Mỹ-Việt. (HR 1587 will not negatively impact trade between the two countries.)
3. Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ cần chứng tỏ sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. (The House need to show that they care about Human Rights in Vietnam.)
4. Kể từ 2001, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng trầm trọng (Human Rights Violations in Vietnam have consistently increased since 2001)

Xin quư vị liên lạc với anh Trần Quốc Sĩ tại tranquocsi@yahoo.com nếu cần biết thêm chi tiết.

Asia-Religion.net