29-8-2003

TQ phản đối Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm Mỹ

Trung Quốc đă kêu gọi Hoa Kỳ hôm 28-08, là không được để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lănh tụ lưu vong của Tây Tạng, được đến thăm vào tuần tới, mà nhân đó có thể được Tổng Thống George Bush tiếp kiến.

Trong một bản tin phổ biến cho báo chí, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết như sau: "Chúng tôi đă có phản kháng với phía Hoa Kỳ về vấn đề này và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hăy tôn trọng triệt để chính sách coi Tây Tạng là một phần của Trung Quốc."

Bản tin cho biết thêm là Trung Quốc đă kêu gọi Hoa Kỳ "hăy cam kết không ủng hộ sự độc lập của Tây Tạng" và "không để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma vào Hoa Kỳ để thực hiện các hành động nhằm chia tách Trung Quốc."

Các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, từng phải trốn chạy khỏi Tây Tạng hồi năm 1959 để sang lưu vong tại Ấn Độ sau một cuộc nổi dậy bất thành chống Trung Quốc, đă cho biết trong tuần này, là Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp sang thăm Hoa Kỳ trong ṿng ba tuần lễ, và lần lượt ghé thăm bốn thành phố, trong đó có cả New York và thủ đô Washington.

Theo chương tŕnh dự định th́ Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gặp gỡ các nhà lănh đạo quốc hội cũng như các giới chức trong chính phủ Hoa Kỳ, và được cả Tổng Thống Bush tiếp kiến. Đức Đạt Lai lạt Ma gần đây cho biết Ngài chỉ muốn vận động cho sự tự trị của Tây Tạng chứ không hề đ̣i tách ra khỏi Trung Quốc, dù vậy các chuyến đi thăm quốc tế của Ngài vẫn bị Trung Quốc lên án mạnh mẽ.

(Theo www.shcd.de đề ngày 29-8-2003)

Asia-Religion.net