HOA KỲ VÀ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

Phúc tŕnh của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới (14.5.2003) vừa xác định "T́nh h́nh tự do tôn giáo vốn đă xấu nay càng tồi tệ hơn" kể từ sau ngày kư kết Thương ước song phương Mỹ Việt. Không những chứng xác bằng tài liệu và dữ kiện về các cuộc đàn áp tôn giáo quy mô tại Việt Nam, Ủy hội Hoa Kỳ c̣n tích cực đề xuất với Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng những biện pháp chế tài. Chỉ một ngày sau đó Quốc Hội Âu Châu cũng thông qua một nghị quyết về Việt Nam. 

********************************************************************************

Theo tin của Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com

Asia-Religion.net