MỪNG TUỔI M̀NH!

                Sáu mươi tám tuổi già chưa?!

          Nàng XUÂN vừa hỏi, xin thưa: - chẳng già!

                Vẫn c̣n thua tuổi Mẹ Cha,

          Vẫn c̣n thích ngắm cánh hoa Mai Đào,

                 Vẫn c̣n có những ước ao,

           Vẫn c̣n giữ thú tiêu dao tháng ngày…..

                  Thi Văn c̣n “thấm” cái hay,

            “Gái làng Cam” vẫn nắm tay sớm chiều (!)

                  Nói chung, c̣n thích rất nhiều….

            Đầu Xuân “khai bút” những điều…..dễ nghe!

                           Ấu thơ - Tết Ất Dậu (2005)

Asia-Religion.net