Mưa về

U m trời my

Giăng giăng hiu hắt

L tưởng cuồng say

Lng sao lạnh ngắt?

 

Mưa đổ về đy

Thy hồn chao cht

Sng gi trn đầy

Đại dương bt ngt

Tay chẳng tm tay

Mến thương ca ht?

 

Mưa đổ về đy,

Mưa đổ về đy!

Mến thương

Cng đổ về đy!

 

Nguyễn-Khắc Tiến-Tng

        Hải  phng 1954

Asia-Religion.net