MỘT LỜI CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

LM Nguyễn Khoa Toàn

Lạy Cha! Làm sao chúng con không thể không cầu nguyện cho mọi người không phân biệt màu da, tiếng nói, khi máu Con Cha đă đổ ra cho toàn nhân loại!

Nhưng hôm nay, xin Cha cho phép chúng con cầu nguyện riêng cho quê hương Việt Nam, một phần đất của thế giới Cha tạo dựng với 4000 năm văn hiến giờ không c̣n tiếng nói. Cho ḍng giống Rồng Tiên giờ chưa sống đuợc đời sống chân chính con người tác thành theo h́nh ảnh Cha.

Cho chúng con thắp nén hương đầu tiên truớc bàn thờ Cha và bàn thờ Quốc Tổ tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đă dày công dựng nuớc và giữ nước. Đến các vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu. Đến Quang Trung, Lê Lợi, Lê Lai. Đến Trần Hưng Đạo và muôn ngàn danh tướng khác. Xin Cha qua anh linh huơng hồn các tiền nhân giúp chúng con sống luôn xứng đáng là con cháu của Nguyễn, Trần, Lê, Lư. Mang máu anh hùng, xin nhắc nhở chúng con đừng bao giờ làm nhơ máu anh hùng.
 
Một nén hương ḷng khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà – những anh hùng vô danh đă anh dũng đổ máu đào tranh đấu cho Tự Do, Công Lư, và để mang  an b́nh và  thịnh vượng cho toàn dân ba miền Bắc Trung Nam. Họ đă không toan tính đáp lại lời Cha mời gọi v́ Cha đến mang b́nh an cho thế giới đuợc sống và sống tự do, sung măn.

Máu họ đă chảy thành sông; xương họ đă chất cao thành núi v́ Tổ Quốc Lâm Nguy. Bọn chủ nghĩa giáo điều và những tay sai ngoại bang đă rước voi về dày mă tổ và họ đă can đảm đứng lên. Xông pha nơi lằn tên mũi đạn từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, họ đă tuẫn tiết hy sinh v́ đại nghĩa không tiếc ǵ thân sống. Cao cả thay! Vĩ đại thay! Xin cho chúng con biết theo guơng họ, luôn biết tranh đấu cho Tự Do, Ḥa B́nh và Công Lư ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ môi trường nào.

Chúng con cũng nhớ đến những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa khác đă hy sinh một phần thân thể cho hồn thiêng sông núi. Giờ đây họ đang vất vưởng sống không c̣n biết lấy ǵ để hy vọng ngoài hy vọng nơi Cha. Không cơm ăn áo mặc, không cửa không nhà: họ đang sống cuối đáy bờ tuyệt vọng. Đau đớn nhất, họ đă mất đi quyền làm người và đă trở thành những kẻ câm nín kinh niên.

Lạy Cha! Xin đoái thương và xin giúp chúng con biết sẻ chia với những người khốn khổ nhất trong những người khốn khổ này. Xin tha thứ chúng con v́ những lạnh nhạt thờ ơ hữu ư hay vô t́nh trong quá khứ.

Và nén hương sau cùng, chúng con thắp lên cho những nạn nhân của các chế độ phát xít, giáo điều, thực dân, vong bản. Chúng con thành tâm tưởng niệm đến hàng triệu đồng bào đă chết đớn đau năm Ất Dậu 1945 v́ sự tàn ác dă man của tập đoàn quân Phiệt. Rồi lần vượt Trường Sơn, Bến Hải năm 1954.

Rồi cay đắng thuơng tâm nhất khi đúng 30 năm trước đây, khi cơn đại chấn 30/4 ập phủ muôn vàn tai ương xuống đầu dân tộc, hàng triệu, triệu người đă vuợt biển, vuợt biên một lần nữa, gióng tiếng chuông báo cho toàn thế giới bộ mặt thật của chủ nghĩa đại đồng. Nhiều người đă bỏ ḿnh dưới đáy đại dương sâu hoặc trên rừng thiêng nước độc. Hàng triệu nguời đă phải vào tù ra tội…

C̣n chúng con – những người may mắn sống sót. Xin cho chúng con biết luôn hướng ḷng về quê cha đất tổ, và luôn cầu nguyện như Đức Cố Giám Mục Helder Camera – người đă tranh đấu và đă chết cho ḥa b́nh và công lư - đă cầu:

Khi c̣n một người vào tù th́ tôi c̣n chiến đấu.

 Khi c̣n những trẻ em đói khát như hôm nay th́ tôi c̣n chiến đấu.

 Khi c̣n có những phụ nữ buồn khóc khốn khổ trên đường phố, như hôm nay, th́ tôi c̣n chiến đấu

Khi c̣n một tâm hồn thiếu ánh sáng Thiên Chúa, th́ tôi c̣n chiến đấu.

Tưởng Niệm là Sống Điều Tưởng Niệm. Tạ Ơn là Thực Hiện Điều Tạ Ơn. Lạy Cha! Xin giúp chúng con chiến đấu đến cùng cho Tự Do, Hoà B́nh và Công Lư! Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen . 
 
LM Nguyễn Khoa Toàn

(sarahanne_nguyen @yahoo.com (Nuoc Viet)

gui mung 1 thang 5 nam 2005)

Asia-Religion.net