MẸ

 

"Chiều chiều ra đng ng sau

Trng v qu mẹ rut đau chn chiều"

* * *
Mẹ l ni bin tnh yu

V con xui ngược vạn chiều gia.

Cng lao đong mấy cho vừa

Nui con khn ln mấy ma gian nan.

Lời ru Mẹ tựa cung đn

Nhịp theo tiếng vng qua ngn đm thu.

Nay d ai lạc nơi đu

Vẳng nghe lời Mẹ nhớ mu qu hương.

Mẹ l giọt nng tnh thương

Sưởi hồn con ấm nẻo đường chiều đng

Suốt đời Mẹ chỉ hoi mong

B thơ khn lớn nối dng sử xanh.

Nhớ xưa Cha mi lm hnh

Na đời chinh ph Mẹ đnh c đơn

Mẹ l hnhnh nước non

Mẹ l gấm vc ci nguồn thy chung.

Chng con xin hứa kin trung

Thương nh nhớ nước cho lng Mẹ yn !


                              Hn Thin Lương

 

(Hn Thin Lương tn thật l Phạm Văn Tốt, Cử nhn Văn chương, nguyn gio sư Văn Triết Sử của trường trung học Thnh Gius, Cơ đốc, Đồng Tm tại Saigon.

Cũng l cng chức VNCH (tốt nghiệp Học viện QGHC). Đ sống 10 năm trong lao t Cộng ha X hội Chủ nghĩa Việt nam, đến Mỹ 1994.

C thơ đăng trn bo ch Saigon từ năm 1960, tại hải ngoại thơ của Hn Thin Lương xuất hiện trn nhiều bo Việt ngữ tại California, Virginia v Oregon.

Nh thơ hiện đang sống ở Portland, Oregon.)

 

Asia-Religion.net