Lữ hnh dạ ca

       Lặng yn khắp đỉnh non cao

Ngọn cy bặt tiếng xn xao chim rừng,

       Gi như cũng muốn ngập ngừng

Đợi chờ lữ khch để cng nghỉ thi

            J.-W. von Goethe

      Nguyễn-Khắc Tiến-Tng dịch

          Blaubeuren, Đức 1962

Asia-Religion.net