LỜI KÊU GỌI THANH NIÊN, TRÍ THỨC VIỆT NAM VÀ NGƯỜI CỘNG  SẢN THỨC TỈNH ĐỨNG LÊN NẮM VAI TR̉ LỊCH SỬ NHÂN CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BỊ PHÁ SẢN TẠI TRUNG QUỐC VÀ NHÂN MÙA QUỐC HẬN THÁNG 4, 2004 SẮP ĐẾN 
PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000
 
 LỜI T̉A SOẠN: Chúng tôi nhận được lời kêu gọi trên nhờ phổ biến thêm, trong đó có một số các nhà hoạt động tôn giáo và những người hoạt động bảo vệ nhân quyền đồng kư tên. Nhân ngày 30 tháng Tư 2004, hướng về quá khứ và trông chờ tương lai, TNAC trân trọng phổ biến để rộng đường dư luận và để quư vị độc giả cùng suy nghĩ với những người đă kư tên trong Lời kêu gọi này.
 
 
Giữa tuyết lạnh, măng non vẫn mọc
Cạnh tre già, ruộng lúa trỗ bông
Trong biển máu Thanh Niên Trung Quốc
Đă dấy lên bao ngọn Sóng Thần
Khi thế giới vươn ḿnh thức dậy
Đâu hỡi người tuổi trẻ Việt Nam?
Những Phù Đổng Thiên Vương thuở ấy
Có nghe chăng cả nước cơ hàn?
        (Chiến Sĩ Nhân Quyền kiêm Nhà Thơ NGUYỄN DẬT LĨNH)


Nhận định rằng:

- Khắp nơi trên thế giới ngày nay, chủ nghiă cộng sản đă bị loại bỏ để xây dựng một nền ḥa b́nh và thịnh vượng bền vững dưới các cơ chế thị trường đúng nghiă và hệ thống dân chủ đa đảng trong đó các quyền con người và tự do của công dân được tôn trọng. Các biến cố trọng đại gần đây đă báo hiệu sự chôn vùi của chủ nghiă cộng sản không thể nào đảo ngược được;  như  quyết định  chấp nhận tư sản và hệ thống dân chủ nghị trường cũng như sự hiện hữu của Hoàng Gia của Đảng Cộng Sản Nhật  (hồi tháng 12, 2003). Mới vừa đây, hồi tháng 2-2004, Quốc Hội Trung Quốc, trong kỳ họp 10 ngày, đă bỏ phiếu với đa số tuyệt đối chấp thuận đạo luật về quyền tư hữu, dứt khoát hẵn với chủ thuyết cộng sản đặt phát triển xă hội  trên nền tảng công hữu các lực lượng sản xuất: Bên Pháp, tờ L'Humanité (Nhân bản) của Đảng Cộng Sản Pháp có từ lâu đời, theo các nguồn tin luân lưu trên Internet, đang bên bờ vực khánh tận v́ con số người c̣n đặt mua rất ít; tờ báo lỗ lă không thế nào chịu đựng nỗi, nếu chính phủ không đứng ra gánh đỡ...Chủ nghiă cộng sản và Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế đang phá sản!T́nh trạng hoàn toàn tuyệt vọng trên cả b́nh diện chủ thuyết lẫn khả năng sinh tồn của các thực thể hoặc lực lượng có liên quan đến Cộng Sản hiện nay!

- Các xă hội tỉnh thức như Trung Quốc và các nước Đông Âu đă nắm bắt được các cơ hội để phát triển quốc gia. Hiện nay, hầu hết họ đă tiến lên các tầm mức đáng phục về dân chủ hóa và phát triển kinh tế, trừ Trung Quốc chỉ mới bắt đầu vất bỏ chủ thuyết cộng sản một cách cơ bản kể từ tháng 2-2004. Tương lai của họ thật là tươi sáng mà toàn thể người Việt trên thế giới đều nh́n về họ với ḷng ước ao và ngưỡng phục.

- Xă hội Việt Nam hiện nay là một xă hội chậm tiến, tham nhũng, hỗn độn, và vô đạo đức, đến mức làm cho người Việt ở bất cứ nơi nào đều phải gục mặt, nhục nhă trước người ngoại quốc, khi mà những tệ nạn như "buôn bán phụ nữ (Việt)" (trên eBay) và "buôn bán trẻ em (Việt)"  trong các  nhà chứa (ở Cam Bốt) bị phơi trần ra trước thế giới!. Các biến cố và sự kiện trên đây  đă loan truyền mọi nơi qua hệ thống truyền thông quốc tế làm mỗi người Việt đều xót xa và tủi nhục, nhiều người đă khóc! Trong nhiều năm qua, chưa thấy có quốc gia nào - dù chậm tiến đến đâu - mà phụ nữ và trẻ em của họ đă bị buôn bán làm nô lệ, như đă và đang xảy ra cho Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghiă Việt Nam, bước vào thế kỷ 21! Đó là hệ quả của con đường "kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghiă rừng rú", khai thác và lạm dụng con người hơn súc vật, trong một xă hội man rợ chi phối bởi các giáo điều của chủ nghiă duy vật và vô thần, ở nước Cộng Ḥa Xă Nghiă Việt Nam! Các hiện tượng này sở dĩ xảy ra là do t́nh trạng quản lư đất nước tắc trách, bất nhân và tồi tệ, cũng như  đại nạn tham nhũng hết thuốc chữa của hàng lănh đạo, cán bộ và đảng viên Đảng Cộng Sản, những kẻ sẵn sàng làm bất cứ cái ǵ để đút túi, bất kể t́nh huống thương tâm của Đồng Bào và Dân Tộc.

Để chấm dứt t́nh trạng lụn bại và nhục nhă cho Dân Tộc hiện nay, tất cả chúng ta phải thức tỉnh và đứng lên, đặc biệt là tầng lớp có hiểu biết và có ảnh hưởng trong xă hội. Đă đến lúc chúng ta phải hành động để xoay chuyển t́nh thế một đất nước đang rơi xuống hốä, giải thoát cái nhục của chúng ta ngày nay.

PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000, với sự phối hợp hành động bởi Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ Việt Nam trên b́nh diện quốc tế, hôm nay long trọng phát động Chiến Dịch " VIẾT LẠI TRANG SỬ MỚI CHO DÂN TỘC", mà hạt nhân là trí thức, thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, và những người Cộng Sản thức tỉnh (hiện đang nằm phục trong Chính Phủ, Quân Đội Nhân Dân, và Đảng Cộng Sản, hay đang ở ngoài xă hội). Sáng kiến nào các tầng lớp ưu tú và năng động trên đây sẽ có và quyết định nào các nhà ái quốc thuộc các tầng lớp này  sẽ lấy, sẽ định đoạt tương lai của Dân Tộc, v́ các lực lượng trên là bộ óc và mũi nhọn tiền phong của xă hội Việt Nam ngày nay. PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 kêu gọi sự thức tỉnh và hành động để cứu nước của tất cả những người có khả năng viết lại LỊCH SỬ VIỆT NAM, nhân MÙA QUỐC HẬN tháng Tư này.

Tại Hải Ngoại, PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 cùng với các lực lượng yêu nước khác, ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Âu, Úc, và các nơi, đă sẵn sàng để góp phần ḿnh vào ĐẠI CUỘC  DÂN TỘC, cùng QUỐC NỘI giải phóng Việt Nam khỏi chuyên chính Cộng Sản, mở ra một THỜI ĐẠI MỚI, đưa nước ta vào hàng ngũ các nước tiến bộ, nơi mà quyền lợi người dân phải được phục vụ trước tiên, và các nhân quyền cũng như các quyền tự do của công dân đương nhiên được tôn trọng.

Lịch sử Việt Nam sẽ không tha thứ HÀNG NGŨ TRÍ THỨC và NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT chỉ biết cúi đầu gục mặt để vinh thân ph́ gia, b́nh chân như vại trước nỗi thống khổ và nhục nhă của Dân Tộc, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ và phục vụ một chế độ phi nhân, vô tâm trước cảnh PHỤ NỮ và TRẺ EM  BỊ BUÔN BÁN LÀM NÔ LỆ, mà nguồn gốc sâu xa là sự quản trị tắc trách, chuyên chính và tùy tiện cũng như t́nh trạng tham nhũng hết thuốc chữa; với những đầu ócï lệ thuộc vào một chủ thuyết lỗi thời ngoại lai và sẵn sàng làm Việt gian tay sai bán nước cho các cường lực ngoại quốc. GIỜ TRỌNG ĐẠI ĐĂ ĐIỂM, CHỦ NGHIĂ CỘNG SẢN ĐĂ SỤP ĐỔ TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI, mà ĐẠI CỨ ĐIỂM CUỐI CÙNG LÀ TRUNG QUỐC. Tất cả chúng ta hăy đứng lên để VIẾT LẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM!

Thành kính chuyển đôi lời tâm huyết về các  SĨ PHU trong nước và TẦNG LỚP THANH NIÊN, SINH VIÊN, cùng NGƯỜI CỘNG SẢN THỨC TỈNH. Chúng tôi sẽ tận tâm tận lực tạo thế hiệp đồng Hải Ngoại - Quốc Nội thành một mặt trận vô địch tiến công vào thành tŕ chuyên chính ngoan cố c̣n sót lại, quyết ḷng HỖ TRỢ QUỐC NỘI thành công trong ĐẠI CUỘC DÂN TỘC, không dám chễnh măng!

Hải Ngoại ngày 18 tháng 3 năm 2004
 
 THAY MẶT PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000
 *  ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN PHÁT NGÔN VIÊN
 Tiến Sĩ NGUYỄN BÁ LONG
 * ĐẠI DIỆN DIỄN ĐÀN CÔNG DÂN·
Việt Nam: T. HANH ·
Tây Âu: Giáo Sư  VŨ QUỐC THÚC·
Đông Âu: Nhà Tranh Đấu PHẠM HOÀNG·
Hoa Kỳ: Giáo Sư NGUYỄN CAO HÁCH ·
Canada: Luật Sư LÂM CHẤN THỌ
Úc: Chiến Hữu ĐÀO DŨNG·
Phật Giáo: Giáo Sư NGUYỄN CAO THANH·
Công Giáo: Bác Sĩ NGUYỄN Đ̀NH LƯ ·
Cao Đài: Hiền Tài NGUYỄN THANH LIÊM ·
Phật Giáo Ḥa Hảo: Tiến Sĩ LÊ TẤN BỬU, Trưởng Lăo PGHH
Quân Đội: Cựu Tướng LƯ T̉NG BÁ
Văn Nghệ Sĩ:: Nhà Văn LÊ MAI LĨNH
 *BỘ PHẬN PHỐI HỢP HẢI NGOẠI - QUỐC NỘI
Chiến Sĩ Dân Chủ DƯƠNG VĂN THƯỞNG: Nguyên Thư Kư của Trần Xuân Bách -  cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Đảng
Chiến Sĩ Dân Chủ PHẠM TRỌNG CANG:Nguyên Trợ Lư cho Trần Đức Lương - hiện nay là Chủ Tịch Nước
 * BAN CHỈ ĐẠO THƯỜNG TRỰC:
 Giáo Sư LÊ Đ̀NH THÔNG
 Giáo Sư LÊ Đ̀NH CAI
 Tiến Sĩ NGUYỄN HỌC TẬP
 
 * CỐ VẤN ĐOÀN
 Cựu Thủ Tướng VNCH NGUYỄN BÁ CẨN·
 Giáo Sư Tiến Sĩ LÊ MỘNG NGUYÊN, Viện Sĩ  Hàn Lâm Khoa Học Hải Ngoại -  Pháp ·                      
 Tiến Sĩ PHAN VĂN SONG, Pháp
 Tiến Sĩ  NORMAN LE, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Washington, Hoa Kỳ
 Cụ NGUYỄN ĐẠI THẮNG, Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt TB Washington D.C.- Virginia -. Maryland

Asia-Religion.net