HOẠN THƯ gửi NGUYỄN DU!

 

Đọc đi đọc lại Truỵên Kiều,

Nhưng tôi vẫn thấy có điều chưa thông,

Văn tài thơ phú như Ông,

Người đời ca tụng quả không sai rồi,

Nàng Kiều số phận nổi trôi…

Ông cho thủ phạm là tôi?! -Thật lầm!

Qua bao ngày tháng thăng trầm,

Kiều nương đă trải nhiều lần khổ đau…

Riêng tôi xuất hiện về sau,

Lại c̣n phân biệt vàng thau rơ ràng,

Tuy ghen, nhưng vẫn trọng nàng,

Nghe tôi bào chữa, Kiều càng nể tôi!

- Ba trăm năm đă qua rồi….

Tôi oan, Ông có đền bồi được không?!

Dungle

……..   “Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư”(truỵên Kiều)

Asia-Religion.net