KHỐI  MỘNG!

 

Ai say giấc mộng cng hầu,

Ngược xui rồi cũng quay đầu ngược xui!

Việc đời đu r mười mươi,

M sao lại c lắm người u m?!

Gồng mnh theo chuyện khen ch,

Cuối cng rồi cũng trở về trắng tay!

Mỏi mn di kiếm điều hay,

Thế gian rộng khắp trở xoay đường vng.

Giam mnh vo chốn long đong

Lối đi đang gỡ, sao mong đường về?!

Lang thang phố thị lng qu,

Mỏi chn tm gốc bồ đề ngả lưng.

Nhn đời con mắt dửng dưng,

Ấp m khối mộng nửa chừng khn ngui!

 

DungLe

17giờ 50 ngy 14/8/2004

Asia-Religion.net