KHẮC KHOẢI!

 

Nghe chung Cha vẫy gọi,

L xao xc Thiền mn,

Giữa khng gian tĩnh lặng,

Mục tử trở về thn.

Ni c ngồi nhớ Mẹ,

Bỗng tiếng m bn tai,

V thường?!-Qua kinh kệ,

Thiền định dưới gốc mai!   

 

                                                 Dungle 2001

Asia-Religion.net