HỎI ĐỂ LM G?!

Suốt cuộc đời c qu nhiều dấu hỏi (?)

Trả lời hoi m chẳng được bao nhiu!

Hỏi lm sao ta vui t khổ nhiều?

Hỏi ăn để sống, hay sống để m ăn uống?

Hỏi tuổi trẻ ta c nhiều thm muốn,

M by giờ lại chẳng muốn ci chi chi?

Vậy hỏi rằng Trời sinh ra ta để lm g?!

Trẻ đổ sức kiếm tiền, gi bỏ tiền tm sức?!

Ta chẳng bi quan v cũng chẳng bực tức,

Chỉ nực cười cho hai chữ đa nghi!

Vậy th ta hỏi để lm g?

DungLe

(Thng 8.2004)

Asia-Religion.net