ĐA NGỤC - THIÊN ĐÀNG

Tiếu Túc Lê Minh

            Ở Nhật Bản, có một vơ sĩ tên là Tín Mậu, đến hỏi Thiền sư Bạch Ẩn rằng:

            - Có đúng là có thiên đường và địa ngục không?

            Bạch Ẩn hỏi lại vơ sĩ:

            - Người là ai?

            Tín Mậu đáp:

            - Tôi là vơ sĩ.

            Bạch Ẩn vờ kinh ngạc nói:

            - Người là vơ sĩ thật ư? Trông mặt người chẳng khác ǵ một gă ăn mày.

            Tín Mậu nghe nói rất bực, định rút kiếm sẵn sàng bảo vệ oai danh của vơ sĩ, th́ Bạch Ẩn nói tiếp:

            - Này, người c̣n có cả kiếm nữa đấy, nhưng kiếm của người có lẽ nhụt lắm rồi, chặt chẳng đứt đầu ta đâu.

            Tín Mậu cả giận, rút ngay kiếm ra khỏi bao. Bạch Ẩn nói:

            - Được lắm, được lắm, cửa địa ngục mở ra rồi đấy.

            Tín Mậu nghe nói vậy, hiểu ra dụng ư của Bạch Ẩn. Bạch Ẩn nhân đó nói:

            - Cửa thiên đường mở ra từ chỗ ấy đấy!

            Trên đây là câu chuyện về Thiền tông nổi tiếng của Nhật Bản, rất giống sự đối đáp giữa Tuệ Trung với Ngư Triều Ân. Qua đó cho thấy phong cách đối đáp sắc sảo của Thiền tông.

____________

            Theo Tiếu Túc Lê Minh, Những điển tích thú vị của đạo Phật (Nguyên bản Hoa ngữ “Phật giáo điển cố thú đàm”, Đông Phương xuất bản năm 1992 tại Bắc Kinh).

            Bài trích từ tập san "Tín Ngưỡng Á Châu"

Asia-Religion.net