CẢM THN PH THẾ (*)

        Sn lan trời ngả bng chiều,

Cảm thn ph thế t nhiều ngẩn ngơ!

        Tranh đời dệt mộng vẩn vơ,

Say đua danh lợi, m mờ sắc thanh.

        Cnh bo sng vỗ bập bềnh,

Tại ai hay cũng gy nn bởi mnh?

        Bể trần l mấy ph sinh,

Thị phi thương ght trong tnh quẩn quanh.

        M trng chiếc l la cnh,

Dinh hư ci tạm trong vnh đ thi!

        M trng ngọn nước chảy tri,

Mnh mang su nẻo biết rồi về đu?

        Kiếp người no c bao lu,

Nắng mưa thi cũng di dầu cỏ hoa!

        Lầu sương lạnh nh trăng t,

Hong lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngng!

        Chi bằng về ci Lin bang,

Sen khoe sắc ngọc, gi đn php m.

        Trời giải thot, cảnh thậm thm,

An vui mun kiếp tuyệt lầm lỗi xưa.

        Chỉ cu niệm Phật đừng thưa,

Chỉ bền tn nguyện tam thừa bước ln.

        Đi vng sẵn đ ghi tn,

Cơ duyn sẵn đợi một nền đạo tm.

 

Khuyết danh

(*) Tựa do TNAC đặt

Asia-Religion.net