Bội Tâm Hành

Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

Người về bứt áng mây hồng

Dệt y trăm sắc ngại ngùng ḷng ai,

Tôi về mơ giấc mơ dài

Song hồ hư ảnh trăng cài sắc không

 

Người về bước nhỏ thong dong

Ngậm ngùi t́nh muộn vương ḷng đỗ quyên,

Tôi về mở sách u huyền

Mưa hoa lăng đăng mấy miền tịch dương

 

Người về nhặt nụ hướng dương

Tô thêm khoé mắt cô nường Huyền âm,

Tôi về khép cánh hư không

Bồ đoàn che lấp nửa ṿng trần duyên

 

Người về tiệc rượu đảo điên

Chê ly quá nhỏ, hài sen rót đầy,

Tôi về tỉa nhánh trúc gầy

Đèn khuya rải bóng vơi đầy Hoa Nghiêm

 

Người về ĺa suốt tịch nhiên

Chênh vênh gót ngọc, đảo điên nụ cười,

Tôi về gấp áng mây trời,

Ôm trăng đổ giấc bên đồi Tào Khê...

( LTS:     Để có toàn thể bài thơ trước khi độc giả đọc những Suy tưởng về Bội tâm hành của Nguyễn - Khắc Tiến - Tùng,  chúng tôi xin được phép in lại bài lục bát trên của Thiền gi Tịnh Liên trích trong tập thơ Hoa Tạng Trầm Tư do Thanh Văn xuất bản năm 1993, tại Los Angeles, USA)

 

Asia-Religion.net