PHỐI SƯ THÁI THẾ THANH VỀ CƠI VĨNH HẰNG


PHÂN ƯU

       Kính gửi Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài Hải Ngoại,

     Kính gửi Ông Trần Quang Cảnh,

     Được tin bên Hoa Kỳ báo tin Ngài Phối Sư

THÁI THẾ THANH

đă quy liễu sáng sớm hôm nay 15.11.2003.

     Chúng tôi xin thành tâm chia buồn cùng tang gia và Hội Thánh cũng như CQTGCĐHN. Mong linh hồn Cụ sớm được hội diện cùng ĐẤNG CHÍ TÔN nơi cơi Vĩnh Hằng.

     Tạp chí ĐƯỜNG VỀ ĐẠI ĐẠO

     Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

     Leipzig, Đức Quốc, tối ngày 15.11.2003

Asia-Religion.net