Kính gửi Phối sư NGỌC TUYẾT TIÊN,

Chúng tôi vừa được thư mời liên hệ đến Tuần lễ T́m về Minh triết và Hội ngộ T́nh thương năm 2004. Xin chân thành cảm tạ và mong dịp gặp gỡ này sẽ thành công về mặt Đạo cũng như về mặt xum họp đại gia đ́nh Cao Đài.

Kính bút,

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

Asia-Religion.net