ĐVĐĐ đă nhận được thư của quư Thánh thất và Quyền Lễ Sanh Trịnh văn Dụ nhờ công bố Thư GH Ngọc Sách Thanh viết kêu gọi đóng góp tài chánh để in tác phẩm mới "Đường vào Triết học và Đạo giáo" của BS Nguyễn văn Thọ.

Bên cạnh các học giả như Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Duy Cần, Linh mục Kim Định..., BS Nguyễn văn Thọ là một trong những người hiếm hoi đă dùng cả đời ḿnh để nghiên cứu về triết học và đạo học Đông phương cùng tư tưởng Việt Nam. Các tác phẩm của BS đem đến nhiều đóng góp chủ quan và khách quan giá trị. Ngoài những sách chuyên về tu tập, với những sách đă có của BS Nguyễn văn Thọ và với tác phẩm mới của BS, chắc tủ sách triết học, nhất là triết học Đông Phương và Việt Nam của Thánh thất Wuppertal sẽ phong phú thêm về số lượng cũng như về phẩm chất.

Thư của Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh đă được phổ biến ở phần Tin tức của ĐVĐĐ. Mong việc ấn loát sách sớm viên thành. Xin cảm tạ thịnh t́nh và sự tin tưởng vào ĐVĐĐ của quư vị tại TT Wuppertal và Q. Lễ Sanh Trịnh văn Dụ.

(ĐVĐĐ đầu tháng 12 năm 2003)

Asia-Religion.net