Kính gửi ông Nguyễn Khắc Tiến Tùng

Vừa qua, tôi có dịp đọc các bài viết trên http://www.asia-religion.net. Tôi rất tôn trọng tâm huyết của ông đă xây dựng  website của Đại Đạo nhằm phổ thông giáo lư và giúp những người muốn t́m hiểu đạo có được cái nh́n tổng thể.

Nhưng tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên khi có một bài viết của học giả Đồng Tân về Cơ bút lại không đi theo tư tưởng trên. Tác giả lợi dụng các lư lẽ dẫn giải có vẻ cao siêu, để cuối cùng quay bút chỉ trích các chi phái. Liệu như vậy có thể gọi là một bài báo "khách quan" như người biên tập nhận xét không?

Nếu là một người bên ngoài đọc bài báo này sẽ cho rằng tất cả các chi phái ngày nay đều không theo Pháp chánh nữa (tức là bàn môn tả đạo) v́ một học giả của đạo c̣n nói như thế. C̣n thiết tưởng không phải phân tích đến các đồng đạo sẽ nghĩ sao.

Cho dù luôn tôn trọng các ư kiến cá nhân, nhưng việc đưa một bài viết đưa lên website cần phải có việc biên tập cũng như có những phân tích nhất định và có tính xây dựng.

Đó là  đôi điều tâm huyết muốn gửi đến ông.

Một tín đồ - Cao dai giao Mien Bac VN

Asia-Religion.net