TỔNG THỐNG BANGLADESK VÀ PHU NHÂN TIẾP PHÁI ĐOÀN CAO ĐÀI ĐẾN TỪ MỸ

(Angkor Wat) Một phái đoàn do Cơ quan Truyền giáo Hải ngoại (Cao Dai Overseas Missionary) từ Hoa Thịnh Đốn theo lời mời của viện đại học Dhaka đă đến đây khoảng trung tuần tháng 2 năm 2003 tŕnh bày về tôn giáo Cao Đài.

Buổi diễn thuyết do Phó viện trưởng đại học Dhaka chủ tọa rất thành công trước một số thính giả đông đảo muốn t́m hiểu về Đạo Cao Đài gồm khoảng 80 giáo sư và sinh viên cao học. Bangladesh là một quốc gia Hồi giáo mà đại học Dhaka muốn t́m hiểu và phổ biến về tôn giáo Cao Đài chắc sẽ là một tin vui đặc biệt cho mọi tín hữu Cao Đài trong cũng như ngoài nước.

Một bất ngờ cho phái đoàn của Cơ quan Truyền giáo Hải ngoại (Cao Đài) là tổng thống Bangladesh biết được tin trên đă bày tỏ sự quan tâm, đặc biệt mời phái đoàn đến đàm thoại và cùng phu nhân đón tiếp rất nồng hậu.

(Tin riêng Đường về Đại Đạo, 18.03.2003)

Asia-Religion.net