Cao Đài Giáo Hải Ngoại Với Nỗ Lực Toàn Cầu Hóa Tôn Giáo

Thông Huyền Quang

 

Trước chiều hướng toàn cầu hóa tôn giáo, khi mà Cao-Đài giáo tại quốc nội c̣n sống trong t́nh trạng trên đe dưới búa, tiếng nói chỉ có thể vươn lên ở những nơi nào có tự do, vậy những tổ chức Cao Đài hải ngoại đă đóng góp ǵ trong sinh hoạt toàn cầu hóa tôn giáo?

Tôn giáo Cao Đài đă có mặt trong rất nhiều kỳ đại hội tôn giáo toàn cầu. Về điểm hiệp nhứt, tôn giáo Cao Đài đă được sự hướng dẫn đặc biệt của những đấng Thiêng liêng được toàn đạo thờ kính từ ngày đạo mới được lập thành năm 1926 trong các tiêu đề "Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi" hay "Vạn Giáo Đồng Nhứt Lư". 

Các quan điểm chính của giáo lư Cao Đài về vấn đề hiệp nhứt Đạo mà mười tám hội thánh đă tuyên bố chung trong thỏa ước Tây Thành ngày 16 tháng 12 năm 1972 tại Cần Thơ Việt Nam như sau:

1. Tin nhận Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là Cha chung của nhân loại, là Thầy chung của tất các môn đồ trong Đại Đạo.

2. Nh́n nhận các Tôn Giáo đồng là một Nguồn Cội phát sinh nơi Đức Thượng Đế v́ sứ mạng cứu thế.

3. Tôn chỉ cùa Cao Đài là thể hiện Công B́nh, Bác Ái, Từ Bi qua phương cách độ đời. Mục đích đem t́nh thương yêu huynh đệ đại đồng hoá giải các mối chia rẽ nghịch thù cùa Dân tộc và Nhân loại đi đến đại đồng tuyệt khổ.

4. Đồng tôn trọng lập trường tôn giáo thuần túy và theo đường lối ôn ḥa trong việc đối nhân xử thế.

5. Bổn phận các Hội thánh là quyết tâm bảo vệ tự do tín ngưỡng và bảo vệ các ngôi thờ tự cũng như mọi cơ sở Đạo song song với chương tŕnh bảo vệ đời sống an lành của nhơn sanh.

6. B́nh đẳng tương kính trong hợp tác và tôn trọng độc lập tính, không xen vào nội bộ của nhau dưới bất cứ h́nh thức ǵ.

Nh́n qua các điểm đă được các Hội thánh Cao Đài tuyên bố năm 1972 và so lại với các quan điểm do các kỳ đại hội tôn giáo toàn cầu hiện nay đề ra, chúng ta thấy không có sự khác biệt. Quả nhiên tôn giáo Cao Đài đang có nhiều thuận tiện trong sinh hoạt tôn giáo toàn cầu. Điều đó không có ǵ ngạc nhiên khi chúng ta biết rằng người tín đồ Cao Đài đă được Ơn trên hướng dẫn để sống chung trong cộng đồng nhân loại theo tinh thần hợp nhứt nầy từ ngày mới khai đạo năm 1926. Các chức sắc, giáo sĩ cũng có dịp đào sâu suy nghĩ chứng nghiệm các điều đó nơi bản thân để điều hành đạo sự. Do đó các lời phát biểu của tôn giáo Cao Đài tại các diễn đàn đa tôn giáo rất được ưa chuộng và hoan nghênh.

Trong sinh hoạt cụ thể: tại Úc Châu, Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại đă là thành viên của tổ chức có tên là Interfaith Multicultural Forum từ năm 1995. Tổ chức này đă thành công trong việc vận động xây dựng một trung tâm đa tôn giáo (Multifaith Center) tại đại học Griffith Queensland kinh phí lên đến ba triệu đô. Tổ chúc này cũng đă đề nghị một chiều hướng suy nghĩ mới nhân dịp ăn mừng chiến thắng năm mươi năm thế chiến thứ nh́ của đồng minh. Chiều hướng mới là: Mọi người hăy đến với nhau trong t́nh bạn, trong b́nh đẳng và tự do để ăn mừng 50 năm ngày thế chiến thứ nh́ kết thúc. Hàng năm tổ chức Interfaith Multicultural Forum đă tham gia Tuần Lễ Người Tỵ Nạn và các dịp lễ khác để cổ vũ cho Phong Trào Ḥa Giải với Thổ Dân.

- Tại Mỹ, các giáo sĩ Cao Đài đă có dịp sinh hoạt với các nhóm sinh viên học môn tôn giáo đối chiếu tại đại học Fullerton California và tham gia các sinh hoạt liên tôn với các giáo hội địa phương.

- Tại Nam Phi, trong kỳ đại hội Nghị Viện tôn giáo toàn cầu năm 1999, Cao Đài đă có một bài tham luận nhan đề "Một giải pháp cho nhân loại" gây được sự chú ư của đại hội. Sau đại hội các đài truyền thanh truyền h́nh đă phỏng vấn thêm phái viên Cao Đài về những đề nghị trong bài tham luận trên xoay quanh các điểm sau đây:

* Mỗi tôn giáo nên nghiên cứu một cách sâu sắc về các tôn giáo khác trên phương diện h́nh nhi thượng học.

* Lấy sự đối thoại, trao đổi ư kiến dựa trên niềm tin để loại sự chia rẽ nghịch thù và phát huy sự khoan dung.

* Tích cực tham gia cách công tác từ thiện có lợi ích cho cộng đồng nhân loại.

* Tự rèn luyện ḿnh trở thành một con người có bổn phận với nhân loaị

* Lấy sự suy ngẫm, thiền định làm con đường thực hiện sự hiệp nhứt với Đấng Tạo Hóa...


Tài liệu tham khảo

- Bản tuyên bố chung và Thỏa Ước về Lập Trường Thống Nhứt Đạo của các Hội Thánh ngày 16- 12-1972 (11 tháng 11 Nhâm Tư Năm Đạo Thứ 48) Cần thơ Việt Nam.

- Bản Tuyên Bố Chung của Đại Hội Cao Đài Giáo Hải Ngọai 1992 tại California, Hoa Kỳ

- Dự Thảo Nội Qui của Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại 1980. 

 

Asia-Religion.net