TÍN HỮU CAO ĐÀI THAM DỰ NGHỊ HỘI TÔN GIÁO HOÀN CẦU 2004

tại Barcelona, Tây Ban nha

 

Đoàn THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO / LƯ HUYỀN THÔNG hiện đang tham dự Nghị Hội Tôn giáo Hoàn cầu tại Tây ban nha và đă công tác tích cực với các thuyết tŕnh viên Việt nam tại Nghị Hội. Giáo sư Tiến sĩ LÂM LƯ HÙNG và Bác sĩ BÙI ĐẮC HÙM đă tŕnh bày về Đạo Cao Đài xuất phát tại Việt nam trước cử tọa là Đại diện của các tôn giáo khác.

Cử tọa đă chú ư nghe và sau đó diễn ra nhiều cuộc trao đổi hữu ích. Buổi thuyết tŕnh của các diễn giả là tín hữu của tôn giáo Cao Đài Việt nam như thế đă gặt hái nhiều kết quả trong hoài băo PHỔ ĐỘ Đạo và liên kết với giới quốc tế muốn - qua tôn giáo - xây dựng một nền ḥa b́nh trường cửu cho con người trên thế giới đầy nhiễu loạn này.

Đoàn THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO, Bác sĩ BÙI ĐẮC HÙM và GS Tiến sĩ LÂM LƯ HÙNG sau Nghị hội sẽ qua mấy nước Âu châu (Đức, Pháp...) theo những lộ tŕnh khác nhau trên đường hành đạo.

(Asia-Religion, 10 tháng 7/2004)
 

Asia-Religion.net