DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ CAO-ĐÀI GIÁO TẠI VIỆN KHOA HỌC TÔN GIÁO THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LEIPZIG

(CỘNG H̉A LIÊN BANG ĐỨC)

 

            Tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức có nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới về các môn Á Châu học (Văn minh và ngôn ngữ Trung Hoa, Đại Hàn, Nam Dương, Việt học, Ấn Độ Giáo, Phật Giáo v.v...) nhưng chưa nơi nào chính thức giảng dạy về Đạo Cao-Đài.

Từ tháng 9 năm 2000 sau những cuộc đàm thoại giữa ông Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng và ông Seiwert, giám đốc Viện nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Đại Học Leipzig, những viên gạch đầu tiên đă được đặt cho dự án nghiên cứu về Cao-Đài giáo tại đây do nhà nghiên cứu người Việt-Nam này chủ trương. Viện Khoa Học Tôn Giáo Leipzig (không phải là một trường Thần học!) có tiếng trong hoạt động t́m hiểu những tôn giáo mới trên toàn thế giới. Tiến Sĩ Seiwert là một giáo sư đang nghiên cứu về phong trào Pháp Luân Công ở Hoa lục và tŕnh bày những kết quả nghiên cứu qua các giờ diễn giảng và các khóa hội thảo. Ông c̣n được ủy quyền của Hiệp hội Đức về nghiên cứu lịch sử tôn giáo chủ trương Tạp chí về Tôn Giáo học (Zeitschrift fuer Religionswissenschaft), ngoài ra ông cũng xuất bản tập san “Tôn giáo. Quốc gia. Xă hội” (Religion. Staat. Gesell schaft. với tiểu tựa Anh ngữ Journal for the Study of Beliefs and Worldviews) được giới học giả đánh giá rất cao. Trong khuôn khổ nghiên cứu về các tôn giáo mới tại đại học Leipzig, Tiến Sĩ Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng phụ trách về Đạo Cao-Đài, một tôn giáo mới thành h́nh tại Việt-Nam đầu thế kỷ trước. Theo dự định, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Leipzig sẽ tổ chức những giờ diễn giảng và các học khóa cho sinh viên về Đạo Cao-Đài do nhà nghiên cứu người Việt này đảm nhận. Trong tương lai sinh viên có thể chọn môn trên làm môn phụ cho các kỳ thi hay làm luận án cho môn chính (M.A. hay Ph.D.). 

Hiện nay Tiến Sĩ Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng có những giảng khóa ngắn về các tôn giáo Cao-Đài, Ḥa-Hảo và về “Chính sách (đàn áp) tôn giáo của Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam” tại Đại Học Martin Luther ở Halle – Wittenberg, một viện đại học cổ kính cách Berlin trên 100 cây số.

            Ngoài ra những dự án sau đây đang được sửa soạn: bản dịch một cuốn sách có tính cách dẫn nhập vào Cao-Đài Đại-Đạo của một tác giả trong nước với sự cộng tác của một nữ sinh viên cao học người Pháp và một cựu nữ giáo sư người Đức tại Viện dịch thuật thuộc đại học Leipzig đang được hiệu đính để có thể phát hành. Năm 2003 hy vọng bản dịch Pháp Chánh Truyền và Tân Luật sang tiếng Đức sẽ hoàn tất và cũng như một cuốn sách nhỏ (trước hết bằng tiếng Việt) giới thiệu các cơ sở Cao-Đài như truyền thống Tây Ninh, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư và Thiên-Lư Bửu-Ṭa v.v... Tất cả được in trong Loại sách t́m hiểu Cao-Đài do Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng xuất bản. 

 

Asia-Religion.net