KỶ NIỆM 23.8 (Bính Dần 1926 - Giáp Thân 2004)

Đạt Tường

Tṛn 78 năm trước đây vào một chiều đêm mưa gió tầm tả mịt mù ở Sài g̣n đang c̣n dưới ách thống trị của thực dân Pháp, tại nhà của Ông Nguyễn Văn Tường[1] trên đường Galliéni quận một,[2] trên 240 tín hữu tiền phong của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă qui tụ về đây theo lệnh dạy của Đức Chí Tôn.

Với sự điều hợp của hai vị Đầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt chư vị đă không ngại gió mưa, nhứt là sự theo dơi của lính kín mật vụ thuộc nhà cầm quyền Pháp, tập họp tại đây để luận bàn soạn thảo văn bản công khai nền đạo.[3]

Sau cùng 28 vị đứng tên trong tờ khai, theo sự dẫn đầu của Ngài Thượng Trung Nhựt đă đến dinh Thống Đốc Nam Kỳ - Le Fol để tŕnh văn bản công khai mối Đạo Trời. Cũng nên biết lúc bấy giờ Toàn Quyền Đông Dương là Pierre Pasquier [4], người sau này đă t́m đủ mọi cách để tiêu diệt nền Tân Tôn giáo Cao Đài từ trong trứng nước.

Tinh thần quả cảm hy sinh của chư vị Tiền Khai luôn là ngọn đuốc sáng ngời lư tưởng “Đặt trọng ḷng tin nơi Đấng Chí Tôn và Đại Đạo” để mọi thế hệ tiếp theo noi dấu. Điều này đă được một đại diện của thế hệ thứ hai là Đức Cao Triều Phát trải ḷng ḿnh gởi đến các thế hệ tiếp nối qua đàn cơ tại Nam Thành Thánh Thất, Tư thời 23 tháng 8 Canh Tuất (22.9.1970)

BÀI

                        “Lễ kỷ niệm hăm ba tháng tám,
                        Là ngày dâng quả cảm hy sinh;
                        Của trang hướng đạo quên ḿnh,
                        Tam Kỳ Phổ Độ kết t́nh vạn dân.
                        Trên Thượng Đế hồng ân chan ruới,
                        Dưới nhơn sanh nhuần gội móc mưa;
                        Bỏ cơn nắng sớm chiều mưa,
                        Oan oan trái trái từ xưa dăi dầu.

                        Tay Tạo Hóa nhiệm mầu sắp đặt,
                        Ngàn cỏ hoa hương sắc thắm tươi;
                        Vượt lên trên một vườn đời,
                        Tre tàn măng mọc, cơ trời chuyển luân.
                        Một dân tộc tinh thần tự chủ,
                        Mấy ngàn năm uy vũ kiêu hùng;
                        Nam phương góc đất vẫy vùng,
                        Non sông một dăi muôn chung hải hồ.

                        Công tiền nhân cơ đồ tạo lập,
                        Cho cháu con bồi đắp giang san;
                        Giang san trên mảnh đất vàng,
                        Hai mươi mấy triệu Hồng Bàng c̣n đây.
                        Dù thế cuộc sắp bày dâu bể,
                        Dù nước nhà trong thế loạn ly;
                        Nghiêng vai sứ mạng Tam Kỳ,
                        Trải thân hướng đạo bù ch́ vạn sinh.

                        Người đi trước quên ḿnh v́ Đạo,
                        Mong ai sau hoài băo tương lai;
                        Xương minh giáo lư Cao Đài,
                        Mở cơ tận độ trong ngoài vạn bang.
                        Thanh Thiếu Niên ngập tràn nhiệt huyết,
                        Một trời xuân điểm xuyết non sông;
                        Dù cho đến hạ, thu, đông,
                        Đá mềm chân cứng dặn ḷng đừng nao.

                        Lau cho hết niềm đau nỗi khổ,
                        Lấp cho bằng hầm hố oan cừu;
                        Dựng gầy thánh đức Thuấn Nghiêu,
                        Muôn dân cộng hưởng là điều ước mong.
                        Thân đă tạm trần hồng cũng tạm,
                        Nợ làm người cho đáng con người;
                        Chung nhau xây dựng cơi đời,
                        Cơi đời an lạc dưới trời vinh quang.
                        Thanh Thiếu Niên kíp lên đàng !”

Là những người kế thừa con đường Sứ Mạng Tam Kỳ của tiền nhân, hôm nay đây nhân kỷ niệm ngày Khai Tịch Đạo, nhắc lại sự kiện lịch sử và lời nhắn nhủ của tiền nhân, chúng ta có suy nghĩ và làm ǵ để thể hiện quyết tâm hầu thực hiện cho được việc:

“Xương minh giáo lư Cao Đài,
Mở cơ tận độ trong ngoài vạn bang.”

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Cũng là VƠ VĂN TƯỜNG, tên ghi trên bia kỷ niệm lưu dấu tại Thánh thất Nam Thành ngày nay (là nơi tái lập của Thánh Thất Cầu Kho) hàng năm tổ chức lễ liên giao kỷ niệm ngày Khai Tịch Đạo.
[2] Nay là đường Trần Hưng Đạo
[3] Cách nay vài năm, bản danh sách viết tay tên và chữ kư của các bậc tiền bối trực tiếp tham dự buổi tối lịch sử đó đă được t́m thấy.
[4] Đang tạm thay thế Toàn Quyền Varenne

(Đạt Tường là một tín đồ đạo Cao Đài, viết nhiều bài về Cao Đài giáo có giá trị được đăng trên trang nhà của TLBT và các trang nhà khác do các tín hữu Cao Đài chủ trương.)

Asia-Religion.net