Ban Tổ Chức Hạnh Đường                         Đại  Đạo  Tam  Kỳ  Phổ  Độ

Quí Vị Lễ Sanh Tân Cử                                           Năm thứ 78

Cao Đài Giáo Hải Ngoại

Danh Sách Ban Tổ Chức và Lịch Tŕnh Khóa Hạnh Đường

cho Quí Vị Lễ Sanh Tân Cử và Dự Thính viên

từ ngày 28-06 đến ngày 06-07-2003 tại Thiên Lư Bửu Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95064, Phone (408) 683-0674.

MỤC ĐÍCH:

        A- Để đáp ứng với nhu cầu đạo sự tại các địa phương ở hải ngoại, và cũng để hướng dẫn đào tạo cho các vị Lễ Sanh vừa được các cơ sở Đạo tại địa phương bầu cử vào những chức vụ Lễ Sanh để trong nom d́u dắt nhau trên bước đường tu học.

        B- Để đào tạo xây dựng một hàng ngũ Thanh Thiếu Niên Cao Đài, môt thế hệ kế thừa có đủ khả năng phát huy mở mang công cuộc truyền Đạo tại hải ngoại.

Cao Đài Giáo Hải Ngoại sẽ tổ chức một Khóa Hạnh Đường tại Thiên Lư Bửu Ṭa thuộc thành phố San Martin cách thành phố San Jose 35 miles về phía nam (bên cạnh Frwy 101). (Bấm vào đây để coi hướng dẫn tới Thiên Lư Bửu Ṭa)

BAN TỔ CHỨC:

Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Điều Hành: Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Chủ Trưởng Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng  Cao Đài Giáo Hải Ngoại.

Phó Ban Tổ chức I: HH Niên Trưởng Chế Thuần Nghiệp, Phó Chủ Trưởng HĐCS & NT Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Hội Trưởng Hội Tín Hữu Cao Đài Miền Nam California.

Phó Ban Tổ Chức II: Do Hội Đồng Quản Trị Thiên Lư Bửu Ṭa đề cử một vị để phụ trách về phần tiếp tế, tài chánh chi phí, nơi ăn ở, nghỉ ngơi cho tất cả Khóa HĐ.

Tổng Thư Kư: Hiền Huynh Huệ Tánh Cao Lương Thiện, Tổng Thư Kư Hội Đồng Minh Tra Cao Đài Giáo Hải Ngoại kiêm nhiệm phụ trách kỷ thuật về tổ chức.

Các Ủy Viên phụ trách các việc như trật tự, vệ sinh, nghi lễ, tiếp tế, trần thiết và tiếp đón các đại diện các nơi về tham dự Hạnh Đường sẽ do Thiên Lư Bửu Ṭa mời gọi các em Thanh Niên trong các Thánh Thất sở tại địa phương t́nh nguyện xung phong giúp cho Ban Tổ Chức.

BAN GIẢNG HUẤN:

Chủ Tọa danh dự cho Khóa Hạnh Đường là Phối Sư Ngọc Lân Thanh hiện cư ngụ tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức.

Giáo Sư Thượng Thành Thanh (Trần Thành) hiện ở tại Bruxelles, Vương Quốc Bỉ (Belgium).

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh California, USA.

Hiền Huynh Thông Huyền Quang (Phan Lương Quới) Phó Chủ Trưởng Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng Cao Đài Giáo Hải Ngoại tại Queenland Úc Châu Australia.

Hiền Huynh Huệ Tánh (Cao Lương Thiện) Tổng Thư Kư Hội Đồng Minh Tra Cao Đài Giáo Hải Ngoại hiện ở tại Burlington, North Carolina, USA.

Hiền Huynh Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm nguyên Tổng Thư Kư Hội Đồng Điều Hành Cao Đài Giáo Hải Ngoại hiện nay đang giữ chức vụ  phụ trách về chương tŕnh phát huy đào tạo xây dựng cho lớp trẻ một thế hệ kế thừa kiêm liên lạc giao tế đối ngoại của Cao Đài Giáo Hải Ngoại.

Bác Sĩ Đặng Đ́nh Kỷ hiện đang ở Jacksonville, Florida , USA.

Dược Sĩ Bùi văn Khâm hiện đang ở El Monte, California, USA.

Niên Trưởng Thiền Sư Đào Văn Sử hiện đang ở Oxnard, Ventura, California, USA.

Niên Trưởng Thiện Trung (Nguyễn Xuân Liêm) hiện đang ở Orange County, California, USA.

Hiền Huynh Lâm Lư Hùng (Tiến Sĩ nguyên Giáo Sư Đại Học Khoa Học Minh Đức tại Sài G̣n Việt Nam trước năm 1975) hiện đang ở tại Norco, Riverside, California, USA.

Ban Tổ Chức c̣n dự định mời thêm một số vị có khả năng uyên bác kinh nghiệm về Đạo Học, Triết Học, Tôn giáo và khoa học sẽ giúp phụ giảng cho các học viên có một tầm hiểu biết rộng rải sâu xa.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HẠNH ĐƯỜNG:

Sau khi tốt nghiệp khóa học, tất cả các học viên sẽ thấu hiểu tất cả các nguyên lư Đạo Cao Đài  và những giáo lư cơ bản phổ thông, những phương cách hành Đạo, truyền Đạo, giữ Đạo, những lễ nghi, quan, hôn, tang, tế, để phát huy tinh thần Cao Đài tại các cơ sở địa phương trên hai phương diện là Nội Giáo Tâm TruyềnNgoại Giáo Công Truyền, và nhất là phải quan tâm xây dựng đào tạo một thế hệ trẻ kế thừa để phục vụ Đạo có hiệu lực, ḥa đồng hội nhập vào cộng đồng xă hội nhân sinh và các tôn giáo bạn tại các địa phương.

Tùy thuộc vào tŕnh độ nhận thức thu thập của từng cá nhân, quí học viên sẽ được chọn lọc và hướng dẫn tu tập công phu tu dưỡng về Tịnh Luyện để giúp cho bất cứ ai có một nguyện lực tín thành muốn tu cầu giải thoát đạt chứng viên minh th́ sẽ được chỉ dẫn phương cách tu tâm luyện tánh từng bước, từng giai đoạn và giúp cho người tu đạt đến an lạc ở nội tâm.

GHI DANH NHẬP HỌC:

Điều kiện:

Quí vị Lễ Sanh được tất cả đồng đạo tại địa phương công cử hợp lệ.

Quí Niên Trưởng, các Nhân Sĩ, quí Tín Hữu nam nữ, các Thanh Niên nam nữ tuổi từ 18 tuổi trở lên được ghi danh tham dự Hạnh Đường.

Thời hạn ghi danh từ nay đến cuối ngày 31-05-2003 là hạn chót.

Số học viên có giới hạn, do đó sẽ ưu tiên cho quí vị nào ghi danh trước ngày 31-05-2003.

Phương tiện ăn và ở:

1- Những học viên chính thức là Lễ Sanh và ở xa sẽ được ở lại Thiên Lư Bửu Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin , CA 95046, phone  (408) 683-0674.

2- Những học viên ở gần Thiên Lư Bửu Ṭa không quá 40 miles th́ ban đêm có thể về lại nhà nghỉ ngơi và buổi hôm sau trở lại cho đúng giờ học để giúp cho Ban Tổ Chức được dễ dàng sắp xếp ưu tiên cho các học viên nơi xa tạm trú.

Di chuyển:

Các Học Viên tự túc vé máy bay, hoặc xe Bus, hay tự túc bằng xe nhà với những phương tiện nào thích nghi.

a- Di chuyển bằng máy bay: nếu từ các nước ngoài đến th́ xin lấy vé đến phi trường quốc tế San Francisco, nếu từ các nơi trong Hoa Kỳ th́ xin lấy vé đến phi trường San Jose để thuận tiện cho Ban Tổ Chức  đến tại phi trường đón tiếp quí vị. Cũng xin cho biết sớm ít nhất là 2 tuần lễ để BTC chuẩn bị người đón quí vị về TLBT. 

Xin cho biết các chi tiết sau đây:

- Tên hăng Hàng Không

- Số chuyến bay

- Đi từ phi trường nào

- Đến tại phi trường nào và giờ đến, ngày, tháng nào.

Người của Ban Tổ Chức đến đón khách sẽ cầm một tấm bảng có chữ  “HẠNH ĐƯỜNG TLBT". Nếu thấy người cầm tấm bảng nầy đứng tại nơi lấy hành lư th́ đến đó mà cùng nhau đi về Thiên Lư Bửu Ṭa.

Dụng cụ mang theo trong Khóa Hạnh Đường:

Quần áo đủ dùng thay đổi trong suốt khóa Hạnh Đuờng, nhớ mang theo Lễ Phục như áo tràng rộng nếu là Lễ Sanh, Đạo-y, chăn mỏng và khăn tắm, v.v... Nếu quí vị nào không có Đạo-y th́ nhờ Ban Tổ Chức may giúp cho phần nầy dành riêng cho những người có chí tâm thành và một nguyện lực cầu xin thọ giới quy y vào công phu Tịnh Luyện Nội Giáo Tâm Truyền (nhưng không bắt buộc bất cứ ai ai cũng phải thọ giới để Tịnh Luyện).

Chi phí: Khóa học hoàn toàn miển phí.

Phiếu Ghi Danh: xin bấm vào đây để lấy phiếu ghi danh.

CHƯƠNG TR̀NH SƠ KHỞI: (có thể đổi một vài chi tiết nhỏ)

Ngày 28-06-2003: tất cả quí học viên và Ban Tổ Chức đều hiện diện tại Thiên Lư Bửu Ṭa để ghi danh vào nhập học.

Ban Tổ Chức phải hiện diện tại Thiên Lư Bửu Ṭa trước ít nhất là 1 ngày để có một cuộc họp kiểm điểm lại tất cả mọi việc cho thật hoàn bị và khai mạc khóa Hạnh Đường.

Ngày 29-06-2003: Tư thời hành Tiểu Lễ cầu nguyện khai mạc Khóa Hạnh Đường. Tiếp theo đó có 30 phút nhập định để cho thân tâm định tỉnh an ổn.

Phần thời khóa biểu sau đây sẽ được áp dụng cho mỗi ngày:

5 giờ sáng: đánh thức.

5:15 giờ sáng: nhập tịnh 30 phút .

6 giờ sáng: hành Lễ Mẹo thời, có tụng Kinh Cảm Ứng.

7 giờ sáng: điểm tâm nhẹ.

8 giờ sáng: khai mạc tại Hội Trường (trong ngày 29-6-2003) và tiếp theo là học giáo lư (Xin coi các đề tài giáo lư phần sau).

11 giờ: nghỉ ngơi.

11:15 Nhập Định 30 phút (nếu người nào chưa từng biết nhập định th́ sẽ có sự hướng dẫn để quen dần trong cách thức nhập tịnh định công phu).

12 giờ Cúng Ngọ thời.

12:45 dùng cơm trưa.

Nghỉ ngơi 30 phút .

2 giờ chiều: Học giáo lư.

4:30 chiều: Nghỉ ngơi tắm rửa.

5:30 chiều: Nhập Định 30 phút.

6:15 chiều: cúng Dậu thời (có Tụng Kinh Nhụy Châu)

7 giờ tối:  Dùng cơm tối.

7:30 đến 9 giờ tối: Học giáo lư.

9 giờ đến 11 giờ tối: Ngủ.

11 giờ tối: Đánh thức.

11:15 tối: Nhập Định.

12 giờ khuya: cúng Tư thời.

CÁC ĐỀ TÀI GIÁO LƯ:

Ngày 29-06-2003: Giờ giấc sinh hoạt cũng vẫn không thay đổi, các đề tài giáo lư gồm có:

Buổi sáng: Tôn chỉ và mục đích Đạo Cao Đài. Vũ Trụ Quan của Đạo Cao Đài. Vạn Giáo Nhất Lư. 

Buổi chiều: Thiên Địa vạn vật đồng nhất thể.

Buổi tối: Nhân Đạo và Nhân Sinh Quan của Đạo Cao Đài.

Ngày 30-06-2003: Giờ giấc sinh hoạt cũng vẫn không thay đổi, các đề tài giáo lư gồm có:

Buổi sáng: Thầy là các con, các con là Thầy. Nội Giáo Tâm Truyền.

Buổi chiều: Làm thế nào để thích ứng với trào lưu tiến hóa của nhân loại.

Buổi tối: Bằng cách nào Cao Đài Giáo có thể phát huy rộng rải cho mọi người hiểu biết và nh́n nhận Đạo Cao Đài một cách có thiện cảm và lợi ích.

Ngày 01-07-2003: Giờ giấc sinh hoạt cũng vẫn không thay đổi, các đề tài giáo lư gồm có:

Buổi sáng: Nghi lễ: Ư nghĩa của sự thờ Thiên Nhăn. Ư nghĩa của Bàn Thờ. Ư nghĩa cúng Tứ Thời. Ư nghĩa việc xây dựng h́nh thể Tam Đài của Thánh Thất là một biểu tượng của Đạo Pháp.

Buổi chiều : Nhiệm vụ của vị Lễ Sanh tại các địa phương hiện nay và phải làm ǵ cho thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Buổi tối:          Sinh hoạt với Cộng Đồng Việt Nam và các tôn giáo bạn.

                       Sinh hoạt cho Thanh Thiếu Niên, tạo dựng một thế hệ kế thừa, thành lập một hàng ngũ cho các em TTN sinh hoạt thường xuyên, tạo một khí thế lành mạnh vui tươi.

                       Mở lớp giáo lư cho Thanh Niên (Cao Đài Giáo sẽ cung cấp tài liệu bài vở Hàm Thụ, mở lớp Việt Ngữ, và sinh hoạt xă hội v.v... )

Ngày 02-07-2003: Giờ giấc sinh hoạt cũng vẫn không thay đổi, các đề tài giáo lư gồm có:

Buổi sáng: Nhiệm vụ của vị Lễ Sanh: Làm thế nào người Lễ Sanh được Nhân Sanh thương mến và tôn kính .

-         Đối với gia đ́nh.

-         Đối với cộng đồng và các tôn giáo bạn được sự cảm t́nh và quí mến.

-         Đối với giới trẻ được sự tin tưởng vâng lời khuyên nhắc dạy dỗ.

-         Đối với cá nhân phải tự kiểm điểm và biết lắng nghe những lời chỉ trích hoặc khuyên can. Nên cố gắng học hỏi không ngừng.

Buổi chiều: Thảo Luận về Nội Giáo Tâm Truyền.

Buổi tối: Thảo Luận học tập về các đề tài như :

-    Tinh Thần Đạo Đức của người Cao Đài.

-         Ḷng Thành Tín .

-         Ḷng Yêu Thương tất cả mọi người .

-         Hạnh Khiêm Nhường, Ḥa Ái, Nhẫn Nhục và chịu đựng.

-         Ngũ giới cấm. Ăn chay .

-         Giữ ǵn Thân , Khẩu ,Ư. Tịnh Tam Nghiệp.

Ngày 03-07-2003: Giờ giấc sinh hoạt cũng vẫn không thay đổi, các đề tài giáo lư gồm có:

Buổi sáng: Sự liên quan giữa Tôn Giáo và khoa học.

Buổi chiều: Đề tài Kiểm thảo và nhận định phần nghi Lễ ở các đàn cúng ( 30 phút ).

Bắt đầu từ ngày 03-07-2003 nầy các học viên tự chủ động điều hành buổi lễ đàn đó như thế nào cho đúng với sự học và tiếp thu của cá nhân. Sau đó được mọi người phê b́nh ưu khuyết điểm, đó là một cách thực nghiệm mới nhất để khỏi trở ngại về sau nầy.

Các học viên thực tập lên trên bục để thuyết tŕnh một đề tài được Ban Giám Thị sẽ cho biết trước để người được chỉ định chuẩn bị sẵn những quan điểm ư kiến để khi lên diễn đàn cho đượïc rành mạch, khỏi bị khó khăn.

Buổi tối: Kiểm điểm đàn cúng buổi chiều 30 phút.

Tiếp đến có từ 3 đến 5 học viên  được chỉ định lên tại Bục Giảng để thuyết tŕnh về một đề tài trong khóa Hạnh Đường đă thu thập và hiểu biết như thế nào. Thời gian cho mỗi người thuyết tŕnh là 15-20 phút tối đa. Mọi người ai cũng được lên tập sự thuyết tŕnh trước công chúng. Được miễn trừ cho những người già ngoài 70 tuổi hoặc bị khuyết tật.

Ngày 04-07-2003: Giờ giấc sinh hoạt cũng vẫn không thay đổi, các đề tài giáo lư gồm có:

Buổi Sáng: Kiểm thảo Nghi Lễ 30 phút.

Học viên lần luợt thuyết tŕnh cho tất cả quí anh chị em trong khóa nghe được những kết quả của việc học với những đề tài suốt trong khóa Hạnh Đường đă tiếp nhận . Mỗi người được từ 15 đến 20 phút để tŕnh bày những quan điểm của ḿnh cho học viên nghe và sẽ có những câu hỏi sau đó do đồng bạn nêu ra, th́ chính vị diễn giả đó phải chờ và trả lời trước khi quay trở về vị trí cũ.

Buổi Chiều: Kiểm điễm phần nghi Lễ cúng đàn Ngọ thời 30 phút và sau đó các học viên tiếp tục thuyết tŕnh.

Buổi tối: Kiểm điễm phần nghi Lễ 30 phút. Tiếp theo là phần các học viên thuyết tŕnh .

Trong hai ngày 04 và 05-07-2003 có các bài Tham Luận riêng của các cơ sở Đạo sẽ được tŕnh bày xen kẻ vào những giờ thuận tiện để giúp cho các học viên lắng nghe những đóng góp xây dựng tích cực của những người có một tấm ḷng ưu tư tha thiết với tiền đồ cuả Đại Đạo. Những tiếng nói nầy là những tấm ḷng đầy trung thực và có một sự ưu ái đến với tất cả chúng ta.

Ban Tổ Chức cũng xin phân công cho các cơ sở sau đây chuẩn bị sẵn một bài tham luận với chủ đề tự do nhưng có tánh cách xây dựng và trung thực để bày tỏ một sự thật về những ǵ xảy ra trong Cao Đài tại Quốc Nội và Hải Ngoại với tánh cách rất khách quan và trung thực  để nói lên nguyện vọng chân thành cuả ḿnh đối với sự nghiệp Đạo hiện nay. Phải làm tất cả những ǵ có thể làm được và phải thực tế, phải nh́n xa, thấy rộng, biết ḿnh có những ǵ ưu, khuyết cần được tŕnh bày rất gọn trong ṿng 20 phút và viết  rơ ràng không quá 10 trang giấy  đánh máy.

1-      Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas 1 Bài Tham Luận.

2-      Thánh Thất Toronto, Canada 1 Bài Tham Luận.

3-      Thiên Lư Bửu Ṭa và Thánh Thất San Jose 1 Bài Tham Luận.

4-      Đoàn Thanh Niên Cao Đài Miền Nam California 1 Bài Tham Luận.

5-      Thánh Thất  Tacoma Washington 1 Bài Tham Luận. 

Các Học viên tham dự Hạnh Đường sẽ góp ư cùng nhau để viết một bài tham luận cho đơn vị của ḿnh được đầy đủ và sẵn sàng .

Ngày 05-07-2003:

Giờ giấc sinh hoạt cũng vẫn không thay đổi.

Trong giờ Tư, sau khi cúng Đàn xong, Ban Giám Đốc Hạnh Đường sẽ thiết nghi lễ cầu nguyện với Đức Chí Tôn để phân phái cho các vị Lễ Sanh Tân cử ( Ba Phái là Thái, Thượng, Ngọc và cũng ban Tịch Đạo cho các vị Nữ Lễ Sanh với Tịch Đạo là Hương). Tất cả các quí vị Lễ Sanh đều phải có mặt để nhận lănh Thiên Ân Quyền Pháp Đạo trước mặt Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.

Buổi sáng: Trắc nghiệm bằng sự thi với những đề tài đă học trong Hạnh Đường để đo lường tŕnh độ của tất cả những người đă tham dự, đă thu thập đến đâu và có ǵ tiến bộ không. Tất cả mọi người đều phải qua một cuộc trắc nghiệm rất phổ thông không có ǵ đáng lo ngại.

Kiểm điểm những ưu khuyết điểm của Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn, và tất cả những thành viên có trách nhiệm phục vụ cho Hạnh Đường đều được góp ư xây dựng để rút tỉa những kinh nghiệm tổ chức cho những khóa Hạnh Đường kế tiếp được nhiều kết quả mỹ măn hơn.

Buổi chiều ngày 05-07-2003:

Lễ Măn Khóa tổ chức vào lúc 3 giờ đến 5giờ chiều.

a-      Phát bằng Tốt Nghiệp Hạnh Đường cho các vị Lễ Sanh Tân cử.

b-      Phát Chứng chỉ Tốt Nghiệp cho các thành viên khác tham dự Hạnh Đường.

c-      Phát Quà danh dự cho 2 người Lễ Sanh (một nam , một nữ).

d-      Phát quà danh dự cho 2 em Thanh Niên tham dự Hạnh Đường với một tinh thần hăng say tích cực và tự nguyện .

      e-   Tặng quà danh dự cho vị Đại Diện trong Hội Đồng Quản Trị Thiên Lư Bửu Ṭa với một tinh thần hợp tác chân thành và hy sinh nhiều khó khăn nhất suốt trong thời gian 6 tháng qua lo tổ chức cho Hạnh Đường.

Hành Tiểu Lễ bế mạc và tạ ơn thiêng liêng.

Buổi tối 05-07-2003:

Một bữa cơm thân mật do Ban Tổ Chức khoản đải và mọi người anh chị em xa gần lớn nhỏ được chung vui  để trao đổi tâm t́nh chia xẻ cho nhau những kỷ niệm vui mừng kết quả của những ngày gặp gở hội ngộ cùng nhau tại Thiên Lư Bửu Ṭa.

    Tay nắm tay cùng nhau căn dặn,

    Mối Đạo Trời chung gắng ḷng lo,

            Trước là khắc kỷ lo tu,

Sau là chỉ dẫn đưa đ̣ người sang.

Tiếp theo là Đoàn Thanh Niên sẽ tổ chức giúp vui văn nghệ để tiễn đưa mọi người lên đường trở về tại các địa phương mà hành sự và hẹn nhau sẽ gặp lại vào cuối năm 2004 vào một cuộc Đại Hội Cao Đài Giáo Hải Ngoại tại Miền Nam California để bàn thảo một dự án mới cho Cao Đài Giáo hầu đáp ứng với nhu cầu cấp bách là Đạo Pháp và Nhân Sinh.

Ngày 06-07-2003: Nếu quí vị nào c̣n thời giờ có thể ở lại Ban Tổ chức sẽ đưa quí vị đi thăm viếng thành phố San Francisco, và các nơi khác như Trường Đại Học Berkerly nổi tiếng về môn vật lư của thế giới.

Chia tay nhau và chúc lành cho mọi người có một tuần Lễ Sống Tu Hạnh Đường đầy ân sủng của Đức Chí Tôn ban bố.

Lịch tŕnh nầy có thể thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đến quí cơ sở Đạo ít nhất là 15 ngày để tiện việc theo dơi.

Cũng xin nhắc lại cho quí cơ sở Đạo nên gởi gấp danh sách bầu cử Lễ Sanh và các dự thính viên về cho Ban Tổ Chức Khóa Hạnh Đường càng sớm càng tốt.

Làm tại California, ngày 19 tháng Ba năm 2003.

Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Hạnh  Đường Tân Lễ Sanh.

Trưởng Ban,

(Kư tên)

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh.

Asia-Religion.net