Thầy không muốn lâu đài chùa thất...

TT Wuppertal (Đức) góp ư về việc trùng tu các TT trong nước

    Kính thưa Ban Cai Quản của các Thánh thất tại quê nhà!

    Sau nhiều năm v́ thời tiết , chiến tranh và thiếu điều kiện tu bổ cho nên những ngôi Thánh thất bị hư hỏng quá nặng nề . Nếu các tín đồ về đảnh lễ Thầy Mẹ dưới những Thánh thất như vậy rất là nguy hiễm . Cho nên việc xây dựng lại là việc phải làm. Nhưng người đời có câu  "liệu cơm gắp mắm". Cũng như Thượng Đế cũng có dạy:

Bạch Ngọc từ xưa đă ngự rồi

Đâu cần hạ giới thượng cao ngôi

Sang hèn chỉ có tâm là quí

Tâm ấy ṭa sen chLăo ngồi.

    Cho nên tệ đệ xin Ban Cai Quản quí Thánh thất có dự định phải xây lại Thánh thất mới th́ tạm thời xây ngôi bửu điện thờ Thầy là chính chứ không cần phải cần đủ tam đài như các Hội Thánh , Tỉnh Đạo , Thành Đạo hay những Thánh thất đă có từ trước. Chứ quí vị cứ dự đinh xây cho Thánh thất ḿnh làm sao bằng những Thánh thất khác, nhà thờ kia , ngôi chùa nọ mà quên rằng Đạo hữu tại địa phương không có khả năng , có vị phải chạy cơm từng buổi hoặc có tín đồ trong Thánh thất quá nghèo nàn mà TT không giúp được ǵ cho họ . Mà mục đích Thượng Đế mở Đạo là để cứu đời. Cho nên nơi thờ phượng Đức Chí Tôn chỉ cần là nơi mà mọi tín đồ về đó học giáo lư , tu tâm sửa tánh hướng về Thượng Đế và nơi thực hiện hoặc hoạch định công tác từ thiện. Nếu quí vị lên một Thánh thất đồ sộ rồi đổ móng làm nền tàng lang . Khi tất cả mọi móng nền làm xong , tường lên được lở dở , bửu điện Chí Tôn chưa xây xong để nhơn sanh về lễ bái th́ qu xây dựng đă cạn. Cuối cùng quí vị sợ thời tiết phá công quả của nhơn sanh. Rồi trong Thánh thất th́ quí vị kêu gọi Đạo hửu ráo riết, có nhiều vị không đủ khả năng hoặc kém đức tin th́ trốn đến Thánh thất . C̣n ngoài nước th́ quí vị biên thư yêu cầu giúp đở nhưng quí vị đâu biết rằng một tín đồ thật sự ở nước ngoài rất nặng gánh. Thứ nhất là họ lo cho những người thân ở VN, thứ nh́ lo cơ Đạo tại địa phương, thứ ba lo giúp đở Thánh thất và Hội thánh ḿnh xuất thân , thứ tư ủng hộ in kinh sách để truyền Đạo, thứ năm giúp đở những cơ quan từ thiện hoặc đào tạo mầm non cho Đạo, đó là chưa kể làm sao làm tṛn bổn phn nước non dân tộc ḿnh, rồi c̣n phải giúp những cơ quan từ thiện thế giới để họ lo cho các thiên tai chiến họa khắp quả địa cầu nầy. Thương Đế dạy mi chúng ta là làm sao phục vụ cho nhân loại chứ không cần phải phục vụ Thượng Đế.

     Kính thưa quí vị!

    Theo tiểu đệ được biết hiện giờ ở ngoài nước mới chỉ một vài nơi thờ phượng xây đủ tam đài. C̣n phần nhiều là một căn nhà nhỏ b́nh thường, một căn cư xá chật hẹp. Thậm chí phải thuê căn đó, chưa kể có những Thánh thất dùng pḥng khách của một căn nhà của một tín đồ có tâm Đạo để làm nơi thờ phượng và hoạt động của TT. Tín đồ Cao Đài ở nước ngoài thật quá ít ỏi như nước Đức về dân số và rng lớn tương đương VN mà hiện tại tệ đệ chỉ biết ba bốn chục gia đ́nh tín đồ th́ làm sao giúp đở các Thánh thất tại quê nhà có chương tŕnh xây đủ tam đài như tâm nguyện được.

    Đành rằng chúng ta muốn về với Thượng Đế phải đầy đủ tam công, nhưng chúng ta phải làm sao làm được Trung Đạo trong tam công như Thầy đă dạy.        

   Cho nên một lần nữa tệ đệ mong quí Ban Cai Quản nào dự định xây lại Thánh Thất ḿnh th́ đừng đặt vào sự ủng hộ ở hải ngọai nhiều sẽ gây tới t́nh trạng phá hủy công quả đă góp nhặt được của quí tín đồ giàu tâm Đạo tại quê nhà.

    Cuối thư tệ đệ cầu mong Thầy Mẹ cho cơ Đạo trong và ngoài nước ngày càng phát triển.

    Rất mong thay

    TĐ : Trịnh văn Dụ

Asia-Religion.net