"ĐVĐĐ nhận được điện thư sau đy, trn trọng chuyển nguyn văn tới qu vị độc giả. Trang nh ny cũng c nhiều đng gp về Cao Đi." (ĐVĐĐ)

 

----- Original Message -----

From: tam.huynh

To: charite@wanadoo.fr Sent: Monday, November 01, 2004 11:22 AM Subject: Chao doi
   Quy Dien Dan va doc gia xa gan kinh .

Hom nay 31-10-04 .Web Dat Viet chao doi  http://datviet.free.fr   mang theo nhung su kien Viet  Nam the ky truoc va tuong lai , web Dat Viet mot trong nhung tieng noi cua cong dong Nguoi Viet Nam Tu Do khap noi tren  The-gioi .

Web Dat Viet hy vong quy Dien Dan va toan the doc gia xem day la dua em moi chao doi, va mong su tiep nhan cua quy vi nhu trong gia dinh cua quy Dien Dan va toan the doc gia xa gan, chung toi rat da ta tinh cam cua quy vi .

Thua quy Web than huu chung toi co vay-muon mot so tu lieu tren web cua qui vi mong cam thong, neu khong hai long chung toi se lay tu lieu ay ra .

Web Dat Viet thuc hien 3 chuong trinh : Nghe thuat doi song, Radio, va Television, hy vong chuong trinh nay se cho chung toi mot cong thuc sinh hoat phong phu  moi .

Bai vo xin gui ve dia chi : tam.huynh@wanadoo.fr

Kinh chao, chuc quy Dien Dan va toan the doc gia xa gan binh an va phuc lac .

TM/BBT/Dat-Viet

Huynh Tam

Asia-Religion.net