Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao-Đài Thế Giới Kỳ II (2003)

Thời gian:           Thứ Bảy August 30, 2003 đến Thứ Hai September 1, 2003

Địa điểm:     Cao-Đài Temple, 14072 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Telephone:  (714) 891-9304


Mục Đích Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao-Đài Thế Giới Kỳ II (2003):


A.      Mục đích thứ nhất của Đại Hội là để tạo dựng một tổ chức thống nhất của Đại Đạo Thanh Niên Hội (ĐĐTNH) nhằm liên kết các Thanh Thiếu Niên Cao Đài trên thế giới.  Tổ chức này sẽ xác định một chí hướng chung cho ĐĐTNH trong tương lai.

1.      Tạo dựng một tổ chức thống nhất của ĐĐTNH theo Bản Điều Lệ và Nội Qui của ĐĐTNH.

2.      Thiết lập một ban đại diện liên hợp tạm thời.

3.      Thông hiểu mục đích, sứ mạng và sự nhận định của Đại Đạo Thanh Niên Hội.

4.      T́m hiểu tất cả các cơ cấu tổ chức trong nền Đại Đạo.

5.      Tạo dựng một mạng lưới thông tin của Thanh Thiếu Niên Cao Đài

6.      Thông hiểu kiến thức, khả năng và năng khiếu của Thanh Thiếu Niên Cao Đài

7.      Khuyến khích các đạo-hữu t́m hiểu bản thân ḿnh và những đạo hữu khác

8.      Cũng cố t́nh bạn cũ và gầy dựng thêm t́nh bạn mới.

9.      Thành lập và tiến hành những dự kiến trong tương lai.

10.  Tạo cơ hội để Thanh Thiếu Niên kế thừa sự nghiệp của Cha Anh.

11.  Tạo cơ hội cho tất cả Thanh Thiếu Niên Cao Đài làm việc với nhau.

12.  Tạo cơ hội cho những đạo hữu mới và đạo hữu đă hiểu biết về Đạo cùng trao đổi kiến thức với nhau để đồng tiến bộ.


B.       Mục đích thứ nh́ của Đại Hội là để nêu ra những kế hoạch có thể thực hiện được nhằm bảo tồn và phát triển nền Đại Đạo.

1.      Học hỏi về sự khai nguyên và lịch sử của Đạo Cao Đài.

2.      Học hỏi về giáo lư và triết lư của Đạo.

3.      T́m hiểu ư nghĩa về lễ nghi và kinh sách.

4.      T́m hiểu sự liên hệ giữa chúng ta và Đức Chí Tôn.

5.      Gầy dựng thế hệ kế thừa.

6.      Nghiên cứu phương cách thông dịch kinh sách chính xác.

7.      Mở những lớp Giáo Lư hướng dẫn Thanh Niên để có kiến thức căn bản về Đạo Cao-Đài.

8.      Đặt ra kế hoạch để hổ trợ quư vị Trưởng Thượng truyền bá Đạo Cao Đài.

9.      Học hỏi những thành công của những tổ chức Tôn Giáo bạn nhằm áp dụng những kinh nghiệm đó cho nền Đạo.

10.  Đưa ra phương hướng để trợ Đạo giúp đời.

11.  Truyền bá Đạo Cao Đài qua Internet và những phương tiện truyền thông.

12.  Nghiên cứu những phương tiện để ḥa đồng với các tổ chức sinh hoạt Tôn Giáo bạn.

13.  Lập Quỹ Phước Thiện và nguồn nuôi sống để cứu trợ những người kém may mắn, tật nguyền.

14.  Mở lớp học Việt Ngữ ở địa phương để TTNCD duy tŕ tiếng Mẹ đẻ.

15.  Lập các lớp huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm cho các Trưởng của ĐĐTNH

16.  T́m phương cách và hổ trợ Hội-Thánh tái phục Đạo Quyền


C.  Mục đích thứ ba của Đại Hội là nêu ra kế hoạch hoặc phương hướng mới mới nhằm giúp duy tŕ và phát triển ĐĐTNH để hổ trợ một cách đắc lực cho Đạo và Đời trong t́nh h́nh hiện nay.

Chương Tŕnh Đại Hội

Với sự tổ chức của: Thanh Thiếu Niên Cao-Đài trên Thế Giới
Và sự ủng hộ do: Chư Đạo-Hữu, Quư Mạnh Thường-Quân, Các Cơ Sở Đạo và Các Thánh Thất

Thứ Sáu – 29 tháng 8:  Tiếp rước quan khách tham dự Đại Hôi
        Ban tổ chức sẽ có một buổi cơm tối thân mật để cho tất cả quan khách, các bạn trẻ làm quen và kết thân với nhau.

Thứ Bảy – 30 tháng 8:  Khai Mạc Đại Hội và “Tiếng nói và hoài băo của tuổi trẻ”
        Mục đích của ngày này là để tạo cơ hội cho các thanh thiếu niên Cao-Đài bày tỏ tầm nh́n, nổi ưu tư cũng như những băn khoăn cho nền Đại-Đạo.  Các bạn trẻ sẽ tŕnh bày hoài băo, ước nguyện và những dự kiến của ḿnh nhằm bảo tồn và phát triển nền Đại-Đạo.

Chủ Nhật – 31 tháng 8:  “Sứ mạng TTNCĐ trong tương lai”  và Hội thảo/đố vui/văn nghệ/thể thao
        Mục đích của ngày này là để các thanh thiếu niên Cao-Đài cùng nghiên cứu và thực hiện những dự kiến bổ ích cho nền Đại-Đạo.  Các bạn trẻ cùng làm việc với nhau để thực hiện được những ước mơ và hoài băo của ḿnh.  Các bạn trẻ cùng thi đua các chương tŕnh đố vui học Đạo, thể thao, và văn nghệ nhằm để tạo môi trường vui tươi sống động trong sinh hoạt Đạo cho tuổi trẻ.

Thứ Hai  - 1 tháng 9:  (tiếp tục) Hội thảo/đố vui/văn nghệ/thể thao  và Trao giải thưởng

        Tiếp tục hội thảo . . . thể thao.  Sau cùng, Ban Điều Hành sẽ trao giải thưởng và quà danh dự đến các tham dự viên/đội thắng giải trong các thi đua.  

Thứ Ba đến Thứ Bảy – 2  đến  6 tháng 9:  Tham quan

        Chương tŕnh tham quan sẽ dược tổ chức để cho quan khách có dịp hiểu biết thêm về những thắng cảnh của Quận Cam như: Little Sài G̣n (thủ đô của người Việt tị nạn), phim trường Hollywood, khu giải trí Disneyland, hồ nuôi cá của Pacific, Sea World, băi biển, đồ lưu niệm và vân vân.

Ghi chú:  Tối Chú Nhật các phái đoàn sẽ dự lễ cúng Tư Thời.

Ư Nghĩa Phù Hiệu

Đuốc:       Ngọn đuốc Từ Bi
Lửa:     Ánh sáng Chân Lư
Màu Vàng:         Phật Đạo
Màu Xanh:      Tiên Đạo
Màu Đỏ:      Thánh Đạo
3 Ṿng Tam-Thanh:       Sức mạnh Thanh Niên
Màu Da, Bàn Tay Nam, Nữ:        Ḥa đồng Chủng tộc và Nam Nữ
Dây Nho:      Nho-Tông Chuyển-Thế


Các Cuộc Thi Có Giải Thưởng

Thi Thuyết Tŕnh:
1. Chủ đề thuyết tŕnh Đại Hội kỳ này là:  3 Thế Hệ và Hướng Đi  của Thanh Thiếu Niên Cao-Đài.  Các bài thuyết tŕnh nên viết bằng song ngữ Việt-Anh.  Xin các thí sinh vui ḷng nộp bài thuyết tŕnh trước ngày 23 tháng 8, 2003. Ban điều hành xin phép xem trước nội dung của bài để không đi ngoài mục đích Đại Hội.

    Các thí sinh có quyền gửi nhiều bài khác nhau, tuy nhiên mỗi thí sinh được phép tŕnh bày tối đa là 2 bài.  Thời gian tối đa của mỗi bài thuyết tŕnh là 20 phút.

    Hội Thảo, Đố Vui và Thể Thao:

2.  Các cuộc Hội Thảo, Đố Vui về Đạo Cao Đài và Thể Thao sẽ do các người trưởng nhóm các cuộc hội thảo sắp xếp và tŕnh bày.  Mục đích của các cuộc sinh hoạt này nhằm tạo một bầu không khí vui tươi sinh động để các bạn trẻ dễ dàng ḥa nhập, tạo t́nh huynh đệ thân thiết và học hỏi thêm về Đạo Cao-Đài.

    Có giải thưởng sẽ được trao cho 1 số tham dự viên có điểm cao nhất và ba món quà danh dự cho ba đội có điểm trung b́nh cao nhất.


Cư Trú

Các quan khách có thể ở khách sạn, nhà trọ hay nhà của các Đạo Hữu nếu quư vị muốn trong lúc thăm viếng miền Nam Cali.  Đây là danh sách một số khách sạn và nhà trọ gần địa điểm Đại Hội:

Beach West Inn                           (714) 987-3160
Best Western Inn                         (714) 898-4043 
Days Inn                                      (714) 895-7099 
Executive Suites Inn                   (714) 892-0298 
Motel 6                                        (714) 895-0042
(714) 891-5366 
Princess Inn                                 (714) 891-7157 
Super 8 Motel                             (714) 895-5584 
Travelodge                                  (714) 373-3200
(714) 898-5598 
Westminster Motor Inn                (714) 893-2474 

CONTACT
If you have any question, please contact us through one of the addresses below:

California, USA:   
                                   Ngô Thiện Đức
                               Phone:     714-890-1458,  (c) 714-308-6907
              Email:      thienduc00@yahoo.com


                                  Thái Nguyễn Thiên Chương
                Phone:        714-863-5696
                Email:        thaithienchuong@netscape.net, or  tcnt_76@yahoo.com
                           Address:    14072 Chestnut Street
                                       Westminster, CA 92683

Oregon, USA:
                                 Phạm Cao-Công Khanh
            Phone:         503-475-0641
                 Email:         ckahnp@yahoo.com


Washington, USA:
                                    Lâm Nguyên
          Phone:        425-265-1095
                       Email:    taituong@yahoo.com           
            Address:        10228 Holly Drive
                                   Everett, WA 98204

 

Asia-Religion.net