ĐẠI HỘI THÀNH LẬP THÁNH THẤT CAO-ĐÀI VÀ BUỔI KHÁNH THÀNH NƠI THỜ ĐỨC CHÍ-TÔN TẠI WUPPERTAL CỘNG H̉A LIÊN BANG ĐỨC THÁNG 8 NĂM 2002

Phóng sự bằng h́nh của Ng. B́nh Định

        Tín hữu Cao Đài tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức không nhiều, sống rải rác tại các vùng cách xa nhau nên chỉ biết và nghe tiếng nhau, nhưng tụ hội đông đảo về một mối là điều hăn hữu.

        Trước kia tại thành phố Munich có Hội Tín Hữu Cao Đài và Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo mà người nồng cốt là Hiền Huynh Nguyễn Văn Thảo đă bỏ bao công sức và thời giờ để duy tŕ tờ Cao Đài Giáo Lư từ trên 15 năm nay. Sau giai đoạn làm công quả và phổ độ, HH Nguyễn Văn Thảo muốn lui về tập trung ư chí và nghị lực tiếp tục tu theo truyền thống Chiếu-Minh và trao cơ Đạo tại Đức cho những khuôn mặt trẻ nhiều tâm đạo.

        Do đó Văn Pḥng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư sau khi hội ư với các Huynh Tỷ vùng Wuppertal đă đạt giấy mời các tín hữu về đây dự lễ trấn thần thượng tượng, khánh thành nơi thờ phượng Đức Chí-Tôn, đồng thời lập Giáo Hội Cao Đài Giáo tại Đức.

        Ư chính của những người tổ chức khi nói lập GIÁO-HỘI CAO-ĐÀI GIÁO tại Đức chỉ là làm sẵn một khung lớn dự pḥng cho sự phát triển cơ Đạo tương lai. Trong thực tế khiêm tốn hiện tại mọi người chỉ muốn thiết lập một cơ cấu nhỏ của Hội khởi đầu từ nhóm tín hữu tại Wuppertal với một "tiểu Thánh Thất" để làm nơi liên lạc với những đồng đạo trên khắp nước Đức c̣n chưa được biết về một tổ chức Cao Đài ở đây. GIÁO-HỘI CAO-ĐÀI trong chiều hướng này không có tham vọng trở thành một "Hội Thánh" độc lập, v́ ngay sự hiện diện của các tín hữu từ nhiều truyền thống Cao-Đài đă nói lên tính cách thuần tôn giáo và ḥa đồng của những tín hữu tu tập từ mức sơ khởi cho đến mức thượng thừa, cũng gặp nhau tại đây để lo việc chung.

H́nh 1: Ngày 23.8.2002 một số thân hữu và tín hữu lần lượt đến Wuppertal, trong đó có Giáo Sư Thượng Thành Thanh (ngồi giữa trong h́nh) đến từ Bruxelles Vương Quốc Bỉ, HH Lê Quan Sơn, một tín hữu tích cực hoạt động ở Paris, thân hữu Nguyễn Khắc Tiến Tùng, người chủ trương các tạp chí Tín Ngưỡng Á Châu, T́m Về Đại-Đạo (Leipzig, Munich). Phía trái của h́nh 1 là HH Nguyễn Bửu Châu (đeo kính) gia đ́nh gốc đạo tại Tây Ninh, phía phải là HH Hà Phước Thảo, tu theo Chiếu-Minh, tác giả một vài tiểu luận liên hệ xa gần tới một vài "tôn giáo mới" xuất hiện tại "Hảo Nam Bang" đầu thế kỷ XX.

 

H́nh 2: Ngày đại lễ 24.8.2002: Giáo Sư Thượng Thành Thanh, đại diện Hội Thánh Cao-Đài Tam Quan - Cầu Kho tại Bỉ, bên cạnh là HH Nguyễn Văn Thảo (chủ trương Tập San Cao-Đài Giáo-Lư) mới tới, tất cả quây quần bên b́nh trà đậm t́nh quê hương.

 

Sau đó mọi người khăn áo chỉnh tề sửa soạn vào đại lễ. 

H́nh 3: Người đứng bên phải là HH Lê Quan Sơn (áo thụng tay) lắng nghe bàn về lễ nghi phụng vụ.

 

H́nh 4: Ngay phía tay phải là một Hiền Đệ thế hệ trẻ đang cúi đầu chấp tay trầm tư khấn nguyện. Người tươi cười là HH Trịnh Tuận, điều hợp viên - hùng biện mà linh động - suốt mấy ngày hội họp. Phía trái HH Trịnh Tuận là HH Nguyễn Bửu Châu (sẽ được bầu chủ chưởng Ban Cai Quản), phía phải là HH Nguyễn Văn Thảo khoanh tay trước ngực.

 

H́nh 5 (và h́nh 6): Các Huynh Tỷ và "Anh Lớn" Thượng Thành Thanh ai nấy nét mặt nghiêm trọng mà tươi vui bàn về cơ Đạo tại Đức trước giờ hành lễ và khánh thành nơi thờ phượng Đấng Cha chung.

H́nh 6: "Thánh Thất" mới tuy không là lâu đài chùa thất vĩ đại, nhưng được ḷng chân thật của các Huynh Tỷ vùng Wuppertal vun đắp. Với những bức tranh khéo chọn mang h́nh ảnh quê hương của "một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc" ḥa hợp với h́nh ảnh các thánh tích, thánh ảnh của Tôn Giáo dân tộc Cao-Đài, tôn giáo của một tiểu quốc mà biết đâu "ngày sau làm chủ mới là kỳ" (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển). Làm chủ trong nghĩa các tín hữu cùng mang tâm đạo phổ độ đến toàn thể vạn linh trên quả địa cầu thứ 67 này. (Xem h́nh 5, 6, 7).

 

H́nh 7: Các Hiền Tỷ đứng trước "Thư Viện".

 

H́nh 8: Phút trang nghiêm khởi đầu. Trên Thiên-bàn có thánh ảnh Thiên-Nhăn cùng h́nh tượng trưng cho Ngũ Chi hợp nhất, Tam Giáo quy nguyên. Lưỡng Nghi đăng sắp được thắp lên, bông, rượu, trà tượng trưng cho Tinh, Khí, Thần cũng được sửa soạn đầy đủ. Đứng gần Thiên-bàn là một HH tại địa phương phụ lễ cho Giáo Sư Thượng Thành Thanh (khăn trắng, áo thụng) sắp cử hành đại lễ.

 

H́nh 9: Lưỡng Nghi đăng đă được thắp lên cùng "mùi hương lư ngọc bay xa" càng làm tăng thêm "ḷng thành tín hiệp"

H́nh 10

 

H́nh 11: Buổi lễ trang nghiêm được cử hành đúng nghi thức dưới sự chủ lễ của Giáo Sư Thượng Thành Thanh. "Những người áo trắng" hành lễ với 2 bàn tay bắt ấn tư và với vẻ thành kính hiện trên nét mặt của các Huynh Tỷ từ lăo niên cho tới thiếu niên.

 

H́nh 12: Hoàn măn đại lễ, nam phái tươi cười tṛ truyện trong khi nữ phái rút lui lo vấn đề ẩm thực, tiếp tân. Người thứ hai kể từ phía phải của h́nh 12 là HH Trịnh Văn Dụ (không đội khăn, đứng sát tường). HH Dụ và gia đ́nh đă dành riêng toàn thể một tầng nhà để làm nơi thờ phượng Đức Chí-Tôn. Từ nay các tín hữu Cao-Đài toàn nước Đức có được một nơi để hội họp những ngày sóc vọng, các dịp tiểu lễ và đại lễ. Ngoài ra ở đây c̣n đang thành lập một tủ sách đạo (h́nh 7 và 13) cần bổ túc nhiều (Tín hữu Cao Đài ở Đức rất mong nhận được sách về Cao-Đài Giáo từ các nơi trên thế giới!)

        Cách trần thiết của "Thánh Thất" thể hiện khiếu thẩm mỹ của những người phụ trách và cho thấy sự đóng góp nhiệt t́nh của các huynh tỷ Wuppertal cố sao hoàn tất "Thánh Thất" trước ngày đại lễ khánh thành (làm trần gỗ, trải nệm sàn nhà, đóng cửa kéo di động ngăn phần Thiên-bàn và nơi hội họp, dán giấy, quét vôi các bức tường v.v...)

        Chương tŕnh tiếp theo bao gồm phần thông qua bản điều lệ và bầu ban điều hành đạo sự ở Đức.

H́nh 13: Giáo Sư Thượng Thành Thanh, chủ tọa danh dự đang đứng lên ngỏ lời cùng đại hội. HH Nguyễn Văn Thảo (ngồi cạnh Giáo Sư) đồng chủ tọa rồi tới HH Hà Phước Thảo (đeo kính trệ xuống mũi), thư kư, đang ghi biên bản và "điều hợp viên" Trịnh Tuận (ở tiểu bang Hessen, cách Wuppertal chừng 400 cây số). Xin để ư sau lưng quư vị này là tủ sách c̣n thưa thớt của Giáo Hội Cao-Đài Giáo tại Đức.

 

H́nh 14: HH Lê Quan Sơn, đến từ Paris, đă sinh ra và lớn lên trong truyền thống Cao-Đài (thân phụ là Đạo Trưởng Chí-Tín, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Việt Nam). HH ngồi ở góc phía trái của ảnh đang xem bản nội quy đề nghị trong khi "anh lớn" Thượng Thành Thanh khai mạc đại hội. Kết quả của cuộc họp mặt chính thức và thân t́nh này đă được ghi lại trong biên bản, một văn kiện chính thức đính kèm với đơn đệ tŕnh trước chính quyền Đức để lấy quy chế hội đoàn (xin xem thêm phụ đính danh sách Ban Cai Quản và bài tường thuật của Ng. B́nh Định).

        Sau khi đại hội hoàn măn với cuộc bầu cử, mọi người quây quần trong bữa ăn thân mật với những món chay tuyệt khéo do các hiền tỷ, hiền muội sửa soạn công phu theo truyền thống nội trợ Việt Nam.

        Ngày hôm sau 25.8.2002, khi nghi lễ buổi sáng đă xong, những ai c̣n ở lại lần lượt chia tay. Giáo Sư Thượng Thành Thanh hứa từ Bỉ sẽ sẵn sàng sang khi Giáo Hội Cao-Đài ở Đức cần, Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo tại miền Nam Đức (Munich) với các HH tiên phong cũng hứa góp sức hết ḿnh trợ giúp giáo lư và tài liệu đạo "cho các em" ở Wuppertal. Các HH, hiền tỷ địa phương và tân ban cai quản th́ bận tíu tít: hai ngày trước lo đi đón, nay th́ lại lo đưa thân hữu và đồng đạo ra xe lửa hoặc phi trường. Những niềm lưu luyến - ḥa với niềm vui - thoáng lên trong tâm tư của người đi kẻ ở, của những ai đă hay mới biết nhau trong mấy ngày qua, những người mà:

        Thôi th́ trước lạ sau quen,

Âu lo PHỔ ĐỘ anh em một nhà!

        TÂM TRUYỀN giải thoát đường xa,

Quy nguyên vạn giáo rồi ra vẹn toàn.

        Có lần đọc những gịng thơ trên Giáo Sĩ Thông Huyền Quang (Úc) nói đă cảm thấy một niềm lạc quan. Cũng chính v́ lạc quan mà các tín hữu thanh niên và trung niên ở Đức đă "hy sinh" ra làm việc đạo. Chắc con cái của Thầy, Mẹ từ muôn phương cũng sẽ sẵn sàng góp sức cho Thánh Thất Cao Đài tại Đức tăng trưởng thêm niềm lạc quan đó?

 

        Địa chỉ liên lạc:

Thánh Thất Cao-Đài Wuppertal

(Mr. Trịnh Văn Dụ)

Zur Spiekerwiese Str. 3

42327 Wuppertal

GERMANY

Tel. 202 - 318019

Ng. B́nh Định

31.8.2002


    (Đọc tiếp bài tường thuật của buổi Đại Hội)

Asia-Religion.net